Jak se změní od září soudní poplatky

17. srpna 2011, 15:20 - Petra Mirovská
17. srpna 2011, 15:20

Od 1. září se zvyšují některé soudní poplatky. Novela zákona o soudních poplatcích má za cíl posílit regulační a preventivní funkci soudních poplatků a bránit tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.

Foto: Profimedia.cz

Novela zákona o soudních poplatcích především zvyšuje sazby soudních poplatků, k jejichž zásadnější úpravě nedošlo od roku 2001. Stávající výše soudních poplatků se proto zejména ve vztahu k ekonomickým a společenským změnám a nárůstu souzených případů a jejich složitosti jevila jako nedostatečná. Novela si současně klade za cíl posílit regulační a preventivní funkci soudních poplatků a bránit tak podávání šikanózních, účelových a zbytečných žalob.

Některé položky sazebníku soudních poplatků jsou koncepčně přehodnoceny, a nikoli pouze mechanicky zvyšovány. Například návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech, za které se doposud vybíral pevný poplatek ve výši 1 000 Kč bez ohledu na předmět sporu. Nově bude soudní poplatek za návrh, jehož předmětem je peněžité plnění, stanoven procentní sazbou z žalované částky, což bude zcela jistě pro řadu věřitelů nepříjemné. Bude-li totiž sporná peněžitá pohledávka vysoká, úměrný této výši bude i soudní poplatek.

Jedním z přínosů novely je posílení motivace účastníků řízení ke smírnému řešení sporů. Kladně hodnotím také zavedení úpravy podmínek, za kterých je soud povinen účastníkovi poukázat úrok ze zaplaceného soudního poplatku nebo přeplatku, pokud nedodrží lhůtu pro jeho vrácení (např. v případě zpětvzetí návrhu nebo uzavření smíru), což je v praxi poměrně častý případ.

Negativně bude patrně vnímáno krácení soudního poplatku v případě zastavení řízení před prvním jednáním, kdy se nově nebude vracet celý soudní poplatek, ale pouze jeho část. Předkladatel novely to odůvodňuje snahou zohlednit náklady, které v těchto případech soudům vznikají.

Vítám, že se v rámci legislativního procesu nepodařilo prosadit veškeré navrhované změny novely, a to například zavedení soudního poplatku za přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení či zrušení osvobození od soudních poplatků u řízení ve věcech náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě nebo nesprávným úředním postupem.

Nejdůležitější změny:

 • při zastavení řízení před prvním jednáním (typicky při zpětvzetí žaloby) se již nebude vracet soudní poplatek celý, ale snížený o 20 %.
 • nově se bude vracet soudní poplatek snížený o 20 % v případech dosažení smíru před vydáním rozhodnutí. Účastníci tak budou motivováni vyřešit svůj spor smírem.
 • nově se upravuje postup soudu při odmítnutí návrhu na zahájení řízení před prvním jednáním, kdy soud bude vracet zaplacený soudní poplatek; nově se navíc při vadách návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu již nebude vyzývat k odstranění vad návrhu, ale návrh se bude rovnou odmítat.
 • soud musí zaplacený poplatek nebo přeplatek vrátit do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o vrácení; když lhůtu nedodrží, může poplatník požádat o stanovení úroku podle daňového řádu (soud má povinnost tento úrok stanovit a vyplatit do 30 dnů ode dne podání žádosti). Úrok z přeplatku podle daňového řádu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Tento úrok náleží ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula stanovená lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku, do dne jeho poukázání poplatníkovi. Úrok se nepřizná, nepřesahuje-li 100 Kč. V současné době činí repo sazba 0,75 %. Úrok z přeplatku bude tedy v období od 1. 9. do 31. 12. 2011 činit 14,75 % ročně.
 • věřitelé, kteří podají návrh na zahájení insolvenčního řízení, budou muset uhradit soudní poplatek (dosud byli od poplatku osvobozeni). Podle předkladatele novely není pro osvobození důvod, protože cíle věřitele podávajícího insolvenční návrh jsou v zásadě stejné jako u věřitele podávajícího žalobu ve sporném řízení.
 • strop soudního poplatku se zvyšuje z 1 na 2 miliony. U žalob, jejichž předmětem je peněžité plnění nad 40 milionů, se přičte ještě 1 % ze žalované částky přesahující 40 mil., avšak nepřesahující 250 mil.
 • zvyšují se například tyto soudní poplatky:
 • návrh na předběžné opatření: 1 000 Kč (dosud 500 Kč)
 • řízení o peněžitém plnění nad 20 000 Kč: 5 % z žalované částky (dosud 4 %)
 • návrh na vydání elektronického platebního rozkazu nad 20 000 Kč: 4 % z žalované částky, resp. 5 %, pokud bude podán odpor (dosud 2 %, i v případě podání odporu)
 • řízení, jehož předmětem není peněžité plnění: 2 000 Kč nebo 5 000 Kč za všechny nemovitosti zapsané na jednom listu vlastnictví (dosud 1 000 nebo 3 000 Kč)
 • první zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku: 12 000 Kč (dosud 5 000 Kč)
 • první zápis ostatních právních forem společností do obchodního rejstříku: 6 000 Kč (dosud 5 000 Kč)
 • změna zápisu v obchodním rejstříku: 2 000 Kč (dosud 1 000 Kč)
 • výmaz podnikatele z obchodního rejstříku bude od soudního poplatku osvobozen (dosud 3 000 Kč)
 • návrh na zahájení řízení v incidenčním sporu o zaplacení peněžité pohledávky nad 20 000 Kč: 5 % z žalované částky; za každou nemovitost 5 000 Kč; ve sporu o výši, pravost nebo pořadí přihlášené nepeněžité pohledávky 5 000 Kč a v ostatních případech 2 000 Kč (dosud 1 000 Kč ve všech případech)
 • správní žaloba: 3 000 Kč (dosud 2 000 Kč)
 • kasační stížnost: 5 000 (dosud 3 000 Kč)
 • dovolání o peněžité plnění do 100 000 Kč: 5 000 Kč (dosud 1 000 Kč) a v ostatních případech dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé: 10 000 Kč (dosud 5 000 Kč)
 • za návrh na přiznání odkladného účinku ve správním soudnictví: 1 000 Kč (dosud bez poplatku)
 • úředně potvrzená fotokopie: 20 Kč/strana (dosud 15 Kč/strana)
 • za řízení zahájená před 1. 9. 2011 a za návrh na provedení úkonu podaný před 1. 9. 2011 se vybírají poplatky podle dosavadních předpisů; ALE: za odvolání, dovolání nebo kasační stížnost v takových sporech podané po 1. 9. 2011 se vybírají poplatky již podle novely

Autorka působí jako advokátka v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Auta
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže…
Galerie: Co všechno vás čeká v běžném provozu, když si pořídíte Ladu Niva?
Malý crossover XC40 má po premiéře. Bude to první Volvo s novým tříválcem
Kolik toho doopravdy utáhne nový Land Rover Discovery? Možná se budete divit
Mitsubishi oživí jméno Evolution. Bude to koncept spojující vše, co fanoušci nenávidí
Technologie
Xiaomi by mohlo nabídnout bezdrátové nabíjení. Zapojilo se do vývoje Qi
Další průšvih s 10nm procesem Intelu? Některé čipy Cannon Lake byly údajně odloženy
Děravý CCleaner byl nakonec zákeřnější. Cisco doporučuje obnovu systémů ze zálohy
Hotová informační průtrž. Google za dva týdny přestaví tyhle smartphony a počítače
Vyšla přelomová verze Minecraftu pro mobily, konzole a Windows 10
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít