Jak se dostat k Prosperitě?

18. října 2004, 00:00 - admin
18. října 2004, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotační program Prosperita podporuje například zakládání a provoz vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů. Cílem jsou investice do inovací a do vývoje nových produktů, služeb nebo technologií.

FONDY EVROPSKÉ UNIE Dotační program Prosperita podporuje například zakládání a provoz vědeckotechnických parků či podnikatelských inkubátorů. Cílem jsou investice do inovací a do vývoje nových produktů, služeb nebo technologií. Mezi příčiny pomalého rozvoje české ekonomiky patří její nízký inovační potenciál. V České republice se totiž stále nedaří nastavit takové podmínky pro výzkum a vývoj, které by motivovaly podnikatelské inepodnikatelské subjekty investovat do inovačních aktivit a vývoje nových produktů, služeb nebo technologií. Také vzájemná spolupráce vědeckovýzkumných institucí, vysokých škol a podniků zaostává za standardem běžným ve vyspělých zemích. Změna této situace je cílem programu Prosperita, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Žádosti o poskytnutí podpory přijímají kontinuálně regionální kanceláře CzechInvestu. Uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008. FORMA A VÝŠE PODPORY Program podporuje infrastrukturu pro průmyslový vývoj, například zakládání a provoz vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů pro vznik a rozvoj malých a středních firem inovačního charakteru a vznik center pro transfer technologií. Podpora může být udělena ve formě dotace na uznatelné náklady až do výše 75 % uznatelných nákladů projektu. Minimální výše podpory pro projekty obsahující stavební práce je tři miliony korun, maximální 150 milionů korun. Pro projekty neobsahující stavební práce je minimální výše podpory stanovena na 500 tisíc korun, maximální na 30 milionů korun. Konkrétně je podpora poskytována zejména na * přípravné a projekční práce súzkou návazností na projekt * pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku * rekonstrukci stávajících budov * pořízení a opravy strojů a zařízení, * pořízení a technické zhodnocení informačních a komunikačních technologií * zajištění výhodných podmínek při nájmu výzkumných, výrobních a kancelářských prostor * poskytování cenově zvýhodněných poradenských a jiných služeb v rámci činnosti vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů malým a středním podnikům inovačního charakteru * zajištění činnosti vědeckotechnických parků, inkubátorů pro firmy inovačního charakteru, pracovišť zajišťujících transfer technologií a činnost národních sítí. PŘÍJEMCE PODPORY Program je určen pro právnické osoby, které prokáží spolupráci s konkrétní institucí terciárního vzdělávání, výzkumným ústavem apod. Dále se může jednato orgán samosprávy (obce, svazky obcí, kraje), instituci terciárního vzdělávání, výzkumný ústav, respektive samostatnou právnickou osobou zřízenou některým z těchto subjektů. ZÁKLADNÍ POJMY PROGRAMU * Podnikatelský inkubátor = prostředí (budova, malá zóna) převážně pro začínající inovativní firmy. Za předem stanovených podmínek mohou tyto firmy využít zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru. Podrobně jsme se podnikatelským inkubátorům věnovali v Profitu č. 30/2004. * Vědeckotechnický park = subjekt orientovaný na oblast vědy, technologií, inovačního podnikání a odborného vzdělávání. Funguje v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy. Má dvě základní funkce: inovační a inkubační. Centrum pro transfer technologií = subjekt, který ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami napomáhá transferu technologií, a to jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zajišťuje také potřebné zdroje pro realizaci technologického transferu. Současně poskytuje odborné poradenství, včetně oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační firmy = zpravidla malé a střední podniky, jejichž hlavním předmětem podnikání je realizace inovačního projektu - tj. zavedení nového výrobku, technologie či služby na trh. ČASTÉ OTÁZKY Kdo může zakládat vědeckotechnický park nebo centrum pro transfer technologií?

Může to být skutečně téměř jakýkoli finančně zdatný podnik? Ano. Základní podmínka je jen jedna - právnická osoba, která má ve svých stanovách explicitně stanoveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Tato právnická osoba samozřejmě musí splnit další podmínky - spolupráce s vysokou školou nebo výzkumnou organizací, provozovat vědeckotechnický park atd. Pak je také důležité konfrontovat zakladatele - žadatele a celý projekt s kritérii hodnocení, aby získal dostatek bodů, tj. například aby měl dostatek zkušeností s podobnými projekty. Jak dlouhá musí být historie spolupráce podniků s vysokou školou či výzkumným ústavem? Je třeba prokázat „kvalitu“ spolupráce. Spolupráce tedy může být i nová, ale musí být dobře popsána a zakotvena v dohodě, deklaraci apod. Je možné do uznatelných nákladů zahrnout náklady na školení zaměstnanců?**

Školení zaměstnanců není v programu Prosperita uznatelným nákladem, nelze na něj získat dotaci. Přesto by ale tyto náklady měly být v rozpočtu projektu uvedeny, a to pod položkou neuznatelné náklady.

Stranu připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár…
BMW dnes odpoledne ukáže novou X3. Na první fotky se můžete podívat už teď
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín, ne na elektřinu
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Technologie
Spotify se více integruje. Seznamy skladeb můžete s přáteli tvořit i v Messengeru
Evleaks: Galaxy Note 8 posune cenovou laťku ještě výš, bude stát 1000 eur
Historická akvizice v oblasti GPU na obzoru. Firma vyvíjející grafiky PowerVR je na prodej
Historie televizorů Sony: od přistání na měsíci po deset let pokusů s OLEDem
Windows 10 již obsahuje český a slovenský hlas. Může vám předčítat text
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít