Jak odpisovat majetek

19. února 2010, 11:24 - Milan Zelený
19. února 2010, 11:24

Účetnictví

Podnik vlastní výrobní linku s životností dvacet let. Některé její části, třeba motor, však tak dlouhou dobu nevydrží a musejí se vyměnit – například vždy po pěti letech. Dle účetních předpisů platných do 31. prosince 2009 bylo nutné považovat celou výrobní linku za jednu položku majetku a odpisovat ji dvacet let. Letos v lednu však začala platit novela o pravidlech účtování podnikatelů. Ta umožňuje odepisovat dlouhodobý hmotný majetek takzvanou komponentní metodou. Co novinka přináší podnikům?

Vyčlenění

Stavby, byty i nebytové prostory, jednotlivé movité věci a jejich soubory lze dnes rozdělit na „komponenty“ a samostatně je odpisovat na základě jejich předpokládané životnosti. Komponentní způsob odpisování majetku vede k přesnějšímu vykázání jeho hodnoty v účetnictví.
Hodnota například zmíněného motoru, který byl při výměně po pěti letech vyřazen, dříve zůstávala součástí účetní hodnoty výrobní linky. Pořizovací cena nového motoru se v praxi buď aktivovala do účetní ceny linky jako technické zhodnocení, nebo se při výměně jednorázově zúčtovala do nákladů. Dle nové úpravy lze při pořízení linky vyčlenit z pořizovací ceny hodnotu motoru jako samostatnou komponentu a odpisovat ji po dobu jejího očekávaného používání.

Návaznost

Uvedená změna v účtování hmotného majetku navazuje na novinky, které pro účetnictví podnikatelů platí již od roku 2009 – zejména na zohlednění takzvané předpokládané zbytkové hodnoty při odpisování majetku. A dále na povinnost aktualizovat odpisový plán v závislosti na průběhu používání nebo dle očekávaných změn v používání majetku. I v tomto případě lze uvést jednoduchý příklad.
Společnost si pořídí nákladní automobil, který plánuje používat čtyři roky. Pořizovací cena byla šest milionů korun. A lze očekávat, že po čtyřech letech bude možné nákladní automobil prodat za dva miliony korun. V takovém případě bude společnost postupovat správně, pokud čtyři roky bude odpisovat rozdíl mezi pořizovací cenou a předpokládanou zbytkovou hodnotou, tedy čtyři miliony korun. Zvolí-li metodu rovnoměrného odpisování v čase, každý rok bude zaúčtován odpis milion korun. Pokud společnost nevezme zbytkovou hodnotu majetku v úvahu, každý rok bude odpisovat 1,5 milionu korun. A ve čtvrtém roce vykáže zisk z prodeje nákladního automobilu dva miliony korun. U společností s velkým počtem položek majetku nebo se složitými technologickými celky tím mohou být podstatně zkreslovány výsledky.

Sjednocení postupů

Souborem uvedených změn se české účetní předpisy opět přiblížily mezinárodnímu účetnictví – zejména Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS). Pro mnoho společností představuje dlouhodobý majetek podstatnou část jejich obchodního jmění, a proto je pro ně jeho přesné zachycení a správné ocenění klíčové. Jde především o obory s významnými technologickými celky, například energetika a zpracovatelský průmysl, a o společnosti síťových služeb, jako jsou distribuce energií a telekomunikace. A také o společnosti, které pro své podnikání vlastní nemovitosti, například hotely, o skladovou logistika a o developery. Ve všech těchto odvětvích závisí manažerské rozhodování na kvalitě informací, které jim často poskytuje účetnictví. Přesnější a věrohodnější zachycení majetku v účetnictví společností tedy může napomoci jejich úspěšnému podnikání v technologicky a investičně náročných oborech.
Metodu komponentního odpisování dlouhodobého majetku zatím nelze uplatnit u daňových odpisů. Lze však očekávat, že tuto možnost využijí zejména dceřiné společnosti mezinárodních korporací, které pro skupinové vykazování dle IFRS musejí komponentní přístup aplikovat povinně. Ty proto od letošního roku mohou postupy pro statutární a skupinové vykazování účetních odpisů majetku sjednotit.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít