Jak na srovnávací reklamu

06. února 2006, 00:00 - admin
06. února 2006, 00:00

Dozvěděl jsem se, že už je možná takzvaná srovnávací reklama. Rád bych něco takového zveřejnil v novinách. Jaké základní podmínky musím dodržet, když chci ukázat, že naše nabídka přepravních služeb je výhodnější než nabídka konkurence?

K. L., majitel přepravní firmy Srovnávací reklama je skutečně možná. Obchodní zákoník však vymezuje velmi striktní podmínky, které musí konkrétní srovnávací reklama splnit. Při nedodržení kterékoliv z nich nepůjde o přípustnou srovnávací reklamu. Srovnávací reklama je přípustná pouze pokud: a) není klamavá, b) srovnává jen zboží nebo služby uspokojující stejné potřeby nebo určené ke stejnému účelu, c) objektivně srovnává jen takové znaky daného zboží nebo služeb, které jsou pro ně podstatné, relevantní, ověřitelné a reprezentativní; zpravidla musí být srovnání ve více znacích, mezi něž může patřit i cena. Jen výjimečně lze připustit srovnání v jediném znaku, splňuje-li takové srovnání v plné míře všechny uvedené podmínky, d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu mezi vámi a vaším konkurentem nebo mezi oběma podniky, zbožím nebo službami, ochrannými známkami, firmami nebo jinými zvláštními označeními, která se pro jednoho nebo druhého stala příznačnými, e) nezlehčuje nepravdivými údaji podnik, zboží nebo služby konkurenta ani jeho ochranné známky, firmu či jiná zvláštní označení, která se pro něj stala příznačnými, ani jeho činnost, poměry či jiné okolnosti, jež se jej týkají, f) se vztahuje u výrobků, pro které má konkurent oprávnění užívat chráněné označení původu, vždy jenom na výrobky se stejným označením původu, g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti spjaté s ochrannou známkou konkurenta, jeho firmou či jinými zvláštními označeními, která se pro něj stala příznačnými, anebo z dobré pověsti spjaté s označením původu konkurenčního zboží a h) nenabízí zboží nebo služby jako napodobení nebo reprodukci zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou nebo obchodním jménem nebo firmou. Pokud má být srovnávána takzvaná zvláštní nabídka (například výprodejové akce, sezonní slevy a podobně), je třeba splnit ještě některé další podmínky. Mgr. Martin, Doleček, advokát KŠD Šťovíček advokátní kancelář

Mohlo by vás zajímat

  • Daniel Stein Kubín: Slova jsou jen slova, surf a poušť…

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

Hry pro příležitostné hráče