Jak letos zdanit příjmy

24. ledna 2005, 00:00 - (pk)
24. ledna 2005, 00:00

Na následujících stranách najdete nejen informace o možnostech využití internetu při podávání daňového přiznání, ale také nemilou novinku komplikující účetnictví malým podnikatelům. Samozřejmostí je i daňový kalendář.

Téměř každého z nás se týká hlavně daň z příjmů. Připomeňme si proto na úvod základní informace týkající se daně z příjmů fyzických osob, ke které podávají přiznání i malí podnikatelé - osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Musí tak učinit do konce března. Do konce června mohou termín odevzdání prodloužit osoby, které:

* pověřily podáním a zpracováním přiznání daňového poradce nebo advokáta, nebo:

* mají zákonnou povinnost účetní závěrky ověřené auditorem. Daňové přiznání je základním dokumentem, který poplatník předává finančnímu úřadu a který je základem pro výpočet daně. Potvrzené daňové přiznání s datem odevzdání (razítkem z podatelny finančního úřadu) je pak důležitým dokumentem i pro další úřady - podnikatel ho potřebuje zejména jako přílohu při odevzdání ročního přehledu plateb na zdravotní i sociální pojištění.

Daň je nutno zaplatit automaticky (tedy ne až po výzvě finančního úřadu), i zde platí maximální termíny uvedené výše - tedy konec března či června.

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má několik skupin osob, určených platným zněním zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Nejčastěji se jedná o osoby:

* jejichž roční příjmy přesáhly částku 15 tisíc korun, pokud se nejedná o příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo nejsou od daně osvobozené, nebo nejde o příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní srážkou podle zvláštní sazby, nebo:

* které vykazují daňovou ztrátu (nezávisle na výši zdanitelných příjmů).

Předmětem daně jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (tedy převážně mzdy a platy), příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku (dividendy, úroky z vkladů na účtech), příjmy z pronájmu movitých i nemovitých věcí a některé další, zejména příležitostné příjmy.

Zákon vyjmenovává příjmy, které jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozené. Patří sem - za definovaných podmínek, spočívajících především v určité době mezi nabytím a prodejem - zejména příjmy z prodeje nemovitosti a některých movitých věcí (motorová vozidla, věci v osobním vlastnictví), dále například příjmy z přijaté náhrady škody a plnění z pojištění. Patří sem i příjmy sociálního charakteru (různé dávky státní sociální podpory, nemocenské pojištění apod.), stipendia či příjmy z prodeje cenných papírů.

Daňové přiznání podává poplatník na finanční úřad, v jehož obvodu má trvalý pobyt v době jeho podání. Musí tak uskutečnit na tiskopise vydaném ministerstvem financí pro daný rok, případně v elektronické podobě, pokud je svým obsahem, uspořádáním i údaji zcela shodná s tiskopisem vydaným ministerstvem. O možnostech podání prostřednictvím internetu podrobněji píšeme na následující straně.

Také v letošním roce rozlišujeme dvě verze formulářů pro daň z příjmů. Přiznání typu A je určeno pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti a funkční požitky ze zdrojů na území České republiky. Za zaměstnance je většinou podává přímo zaměstnavatel. Přiznání typu B je určeno pro poplatníky s příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, ale i pro příjmy z pronájmu, příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a pro ostatní příjmy včetně kombinace výše uvedených.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít