Investice do strojů a zařízení z daňového pohledu

12. října 2004, 00:00 - Ing. Miloš Hovorka, daňový poradce
12. října 2004, 00:00

Investice do strojů a zařízení z daňového pohledu

Každá firma by nejraději viděla své investice do strojů a zařízení pro výrobu rychle zpět. Z daňového hlediska je nejrychlejší návratnost u strojů a zařízení, u nichž je jednoduše řečeno pořizovací cena maximálně do výše 40 000 Kč (drobný hmotný majetek).

Pořízení takových strojů a zařízení se totiž považuje za daňový výdaj, a to u podnikatelů vedoucích daňovou evidenci příjmů a výdajů bez omezení.

Podnikatelé a firmy vedoucí účetnictví však musí počítat s ©četním standardem č. 17, podle kterého platí, že náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do používání, se nemohou účtovat rovnou na účty nákladů v účetním období, nýbrž se musí nejdříve zaúčtovat na účet nákladů příštích období a ?o daňově účinných nákladů se potom budou uplatňovat postupně a to v účetních obdobích s nimiž tyto náklady souvisejí.

Dražší stroje a zařízení (hmotný majetek) není možno uplatnit jako daňový výdaj jednorázově při jejich pořízení, nýbrž postupně prostřednictvím daňových odpisů nebo prostřednictvím nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Dále si mohou podnikatelé a firmy ještě snížit základ daně o 10 až 20 % vstupní ceny hmotného majetku.

Pro jednorázové nebo postupné uplatnění pořízení strojů a zařízení v daňových výdajích, nájemného u finančního pronájmu nebo uplatnění investičního odpočtu od základu daně, však klade zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) nemálo podmínek.

 

Daňové odpisy strojů a zařízení

Co se považuje za hmotný majetek

Pokud je stroj nebo zařízení považován za hmotný majetek, tak jak je výše uvedeno, nelze jeho pořízení uplatnit přímo jako daňový výdaj, nýbrž postupně během několika let prostřednictvím odpisů z jejich vstupní ceny, které se za stanovených podmínek uznají jako daňový výdaj.

Co se rozumí hmotným majetkem je definováno v § 26 ZDP, kde je v souvislosti se stroji a zařízeními důležitá definice, podle níž se hmotným majetkem pro účely ZDP rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena podle § 29 ZDP je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.

Souborem movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.

Které stroje a zařízení nejsou součástí stavby

Za samostatné movité věci se podle ZDP považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

To má velký význam, protože tyto věci nejsou součástí stavby, kde by se spolu s ní odpisovaly po dobu 20 nebo např. 30 let, ale většinou půjde o věci s dobou odpisování maximálně do 12 let.

Rozpoznat však v praxi, kdy zařízení a předměty netvoří s budovou nebo stavbou jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny, není jednoduché.

Jako vodítko tak může sloužit Stanovisko Ministerstva financí ČR zveřejněné v jím vydaném POKYNU D-190, kde je v této souvislosti mimo jiné uvedeno, že výrobními zařízeními, zařízeními a předměty k provozování služeb (výkonů), účelovými zařízeními a předměty, které jsou samostatnými movitými věcmi i přesto, že jsou pevně spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou zejména stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody, např.:

– strojní zařízení přečerpávacích a čisticích stanic úpraven vod, čisticích a redukčních stanic a zařízení na čištění odpadů včetně měření, regulace, dálkového ovládání,

– technologické výtahy, zdvihadla, eskalátory a pohyblivé chodníky,

– zařízení mostových kolejových vah a mechanizovaných výsypek,

– kovové konstrukce těžních a vrtných věží, chemického průmyslu a pro obsluhu technologických zařízení,

– skladová a úložná zařízení pro mechanizované ukládání včetně manipulačních zařízení a regálů,

– strojní zařízení dílen, laboratoří a zkušeben,

– strojní zařízení kalového, olejového, tukového, čpavkového, odpadového apod. hospodářství, odpopílkovacího zařízení, odsávání zauhlování, zařízení kompresorových a hydraulických stanic,

– strojní zařízení chladíren a mrazíren ve zvláštních prostorách se strojovnou,

– rozvodná zařízení a osvětlení technologických zařízení,

– strojní zařízení transformoven, měníren, spínacích stanic, náhradní zdroje elektrické energie včetně automatiky a akumulátorů,

– automatizované systémy technologických procesů,

– zařízení průmyslové televize a dispečerských zařízení včetně velínů,

– zařízení spojových zesilovacích stanic a telefonních telekomunikačních ústředen, vysoko- frekvenčních a nízkofrekvenčních telekomunikačních zařízení, zařízení pro datové přenosy,

– strojní zařízení rozhlasových, televizních, nahrávacích a filmových studií včetně osvětlovacích a technologických klimatizačních studiových zařízení, zařízení vysílačů,

– zařízení kuchyní a vývařoven pro veřejné stravování včetně chladírenského a mrazírenského vybavení,

– strojní zařízení barvíren, čistíren, prádelen, sušáren, mandloven,

– audiovizuální zařízení budov a staveb,

– přístroje a zařízení pro klimatizaci a vzduchotechniku,

– katodová ochrana potrubních vedení a jiných kovových konstrukcí včetně vyhodnocovacího a registračního zařízení,

– informační, reklamní a propagační zařízení (světelná a nesvětelná), kromě trvale zabudovaných nosných konstrukcí a elektroinstalace,

– telefonní ústředny, veřejné telefonní stanice ve stavebních dílech, zařízení potrubní pošty,

– antény včetně satelitních,

– bloková (společná) zařízení pro kabelové televize a anténní systémy určené pro příjem a rozvod pro více budov a staveb, resp. účastníků,

– trezory a trezorové skříně.

Které stroje a zařízení jsou součástí stavby

Obecnou definici toho, které stroje a zařízení jsou nedílnou součástí domů, budov a staveb najdou podnikatelé a firmy u vysvětlivky k odpisové skupině 4, 5 a 6 obsažené v Příloze č. 1 k ZDP.

Podle ní nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojené a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla souč

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Dovolená bez problémů? Tak to pozor na peníze, dopravu a exotiku
Dotace na fotovoltaiku: Od září až 150 tisíc korun na větší systémy
5 aplikací, které vás ochrání před otravnými telefonáty z call centra
Auta
Ken Block opět divočí s Fiestou, tentokrát v terénu
Android 8.0 je tady. Jmenuje se Oreo a řeší jeden hlavní problém
Mazda připravuje čtyřválec se třemi turby, jedno bude elektrické
BMW M5 (G30) oficiálně: Má 600 koní, vypínatelný pohon všech kol a jede 305 km/h
Jak vybrat pneumatiky na auto: Základní otázky a odpovědi
Technologie
Procesory Coffee Lake pro desktop přijdou na trh v říjnu, signalizuje Intel
Virtuální realita je dostupnější. HTC Vive zlevňuje o 7000 Kč
Otázky a odpovědi: Jak vybrat pneumatiky na auto?
Google prý po dvou letech uvede další vlastní počítač
Stvořen k přetaktování. HP představilo svůj nejlepší notebook pro hráče
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít