Inkubátory pro nové technologie

17. ledna 2005, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
17. ledna 2005, 00:00

PODPORA PODNIKÁNÍ Takzvané podnikatelské inkubátory přibývají i na jihu Čech. Minulý týden se představily tři projekty, které budou žádat o dotace z Evropské unie. Spojují výzkum a vývoj nových technologií s jejich reálným využitím v průmyslu.

PODPORA PODNIKÁNÍ Takzvané podnikatelské inkubátory přibývají i na jihu Čech. Minulý týden se představily tři projekty, které budou žádat o dotace z Evropské unie. Spojují výzkum a vývoj nových technologií s jejich reálným využitím v průmyslu. Podnikatelský inkubátor v Českých Budějovicích a inkubátor biotechnologických studií v Nových Hradech, Třeboňské inovační centrum. To jsou první tři jihočeské projekty, které žádají finanční dotaci z unijního programu Prosperita. „Vytvoření inkubačního prostředí vytváří podmínky k udržení vzdělaných lidí v regionech“, tvrdí Tomáš Mráz, regionální projektový manažer CzechInvestu. Právě tato agentura přijímá žádosti o dotace ze strukturálních fondů v Operačním programu průmysl a podnikání, jehož součástí je i program Prosperita. CzechInvest pak žádosti předává ministerstvu průmyslu a obchodu, jež je hodnotí. Technologické parky a podnikatelské inkubátory mají pomoci propojit vědu a výzkum s praxí, a to již na úrovni malého a středního podnikání. Vědci tak mohou mít přímou zpětnou vazbu, která jim umožňuje pracovat na aktuálně nutných a žádaných řešeních. Prospěch ze spolupráce mají i firmy - díky vědcům mají šanci urychlit svůj rozvoj. ŘASY HÝBOU SVĚTEM „Naše idea spočívá v kultivaci vybraných autotrofních mikroorganismů v solárním fotobioreaktoru za pomoci koncentračních rastrů,“ říká k projektu v Nových Hradech Petr Kohout. Pokusme se tuto větu biotechnologa v aplikovaném výzkumu mikroorganismů převést do řeči srozumitelné i pro laiky: Novými technologiemi se s pomocí solární energie pěstuje řasová biomasa, jejíž kultura a zpracování se odvíjí od toho, pro koho je určena. Po kultivaci je kultura řas zahustěna, dezintegrována a následně za specifických podmínek usušena, dodává Kohout. Suchý produkt je předmětem distribuce. Řasovou kulturu podle Kohouta odebírají například farmaceutické firmy nebo společnosti zabývající se distribucí potravních doplňků. Mezi odběrateli jsou i zemědělské firmy a farmy produkující maso a ryby, které řasy používají jako potravu. Díky stále vzrůstajícímu zájmu veřejnosti o přírodní produkty rostou i možnosti uplatnění řasové biomasy na trhu. Kvalitní čistá biomasa je podle Kohouta vhodná pro lidskou výživu jako doplněk potravy i jako součást krmných směsí pro zvířata, kterým zlepšuje zdravotní stav, vitalitu a reprodukční schopnosti. Další rozvoj podnikatelského inkubátoru v Nových Hradech nyní závisí na tom, zda bude schválena žádost o dotaci z fondu Prosperita, tedy ze zdrojů fondů Evropské unie. Součástí projektu, který by měly ze 75 % profinancovat unijní peníze a z dvaceti procent Jihočeský kraj, je i plný provoz vědeckotechnického parku. Celý projekt by měl stát zhruba 25 milionů korun. Tamní firmy spolupracují s ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. SPOLUFINANCUJE KRAJ Peníze na další fázi svého vývoje chce z Evropské unie získat i Třeboňské inovační centrum. Zatím je jeho součástí vedle podnikatelského inkubátoru i centrum aplikovaného výzkumu. Třeboňské zařízení má dosud 77 zaměstnanců a sídlí v rekonstruované nemovitosti na ploše celkem zhruba jednoho hektaru. První fázi svého vývoje financovalo především ze zdrojů Phare. Pro další rozvoj potřebuje dalších zhruba 30 milionů korun, z toho 21 milionů by mělo jít z fondu Prosperita, pět milionů ze zdrojů Jihočeského kraje a zbytek z vlastních prostředků. Hlavními oblastmi třeboňských inovačních aktivit centra jsou solární technologie a technologie využití bioplynu - tedy například zpracování a využití biomasy jako jsou posekaná tráva či kaly z čističek. Centrum vyvíjí například speciální plovoucí bagry na těžbu sedimentů v rybnících. Zabývá se také oblastí jemné mechaniky a optiky. Dotaci z Unie chce získat také podnikatelský inkubátor v Českých Budějovicích. V současné době zabírá plochu zhruba 5800 m 2 ,potřebuje ale ještě zhruba jednou tolik. Inkubátor se zaměřuje především na biotechnologie, ekologické zemědělství, oblast krajinotvorby, potravinářství a na využití alternativních zdrojů energie. * PROGRAM PROSPERITA Program pomáhá prolínání výzkumu a průmyslu již na úrovni malého a středního podnikání. Šanci na podporu mají projekty, které jsou založené na vzájemné spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů, krajů, měst a podnikatelských subjektů. Místem jejich uskutečnění musí být území České republiky, ne však Praha. Z unijních peněz lze financovat nákup a rekonstrukci nemovitostí, pořízení hmotného i nehmotného majetku nebo imzdové náklady zaměstnanců. U projektu obsahujícího stavební práce může dotace činit 3 až 150 milionů korun, u ostatních projektů maximálně 30 milionů korun. Unie přispěje nejvýše na 75 procent uznatelných nákladů projektu. * SLOVNÍČEK POJMŮ Podnikatelský inkubátor = prostředí (budova či malá zóna) převážně pro začínající firmy, které mohou za předem stanovených podmínek využívat zvýhodněného nájemného a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru. Vědeckotechnický park = subjekt orientovaný na oblast vědy, technologií, inovačního podnikání a odborného vzdělávání. Funguje v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy. Zastřešuje skupinu již rozvinutých inovačních firem. Centrum pro transfer technologií = ve spolupráci s výzkumnými institucemi a vysokými školami napomáhá transferu technologií na domácí i mezinárodní úrovni. Zajišťuje také potřebné zdroje pro jeho uskutečnění. Současně poskytuje odborné poradenství, například v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Inovační firmy** = zpravidla malé a střední společnosti, jejichž hlavním předmětem podnikání je zavedení nového výrobku, technologie či služby na trh.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít