I v roce 2004 budeme platit daně

05. ledna 2004, 00:00 - Připravil ZDENĚK KUBÍN
05. ledna 2004, 00:00

V ROCE 2004 JSOU VYŽADOVÁNY DAŇOVÉ POVINNOSTI K DANÍM Z PŘÍJMŮ, K DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, KE SPOTŘEBNÍM DANÍM, K DANI SILNIČNÍ, K DANI Z NEMOVITOSTÍ, K DANI DĚDICKÉ, DANI DAROVACÍ A DANI Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ.

Zákonné lhůty plnění daňových povinností v následujících dvanácti měsících

Rok 2003 přinesl v daňové oblasti další změny - některé z nich začaly platit již v tom samém roce, jiné vstupují v platnost od letošního 1. ledna. Některá zákonná ustanovení pak začínají platit až v den českého vstupu do EU. Především je to od října novelizovaný zákon o dani z přidané hodnoty, od 1. ledna pak zákon o spotřebních daních. Na některé povinnosti spojené s daněmi v letošním roce na následujících řádcích upozorňujeme.

PŘIZNÁNÍ U SPOTŘEBNÍCH DANÍ Plátci spotřebních daní, kterým podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních“) vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu. Podle specifických ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa (dále jen „zelená nafta“). Spotřební daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popř. ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu. Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro plnění daňových povinností, případně odvodů speciální úprava. Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci cizím podnikatelským subjektům, které nejsou oprávněny podnikat na území ČR, vrácení daně zahraničním fyzickým osobám a vrácení daně zdravotně postiženým osobám je upraveno v příslušných ustanoveních části čtvrté zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. POZOR NA DALŠÍ NOVELY

V průběhu roku 2004 mohou být schváleny další novely daňových zákonů, kde může dojít k věcným a časovým změnám v daňových povinnostech. Rovněž upozorňujeme poplatníky daní z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle ustanovení § 17a písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

ZMĚNY PŘI SPRÁVĚ, PLACENÍ I TERMÍNECH

Zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo k zásadním změnám při správě, placení i termínech splatnosti spotřebních daní. Podrobná informace bude k dispozici na všech finančních a celních úřadech formou samostatného letáku. Informace o tom, kdo je poplatníkem nebo plátcem některé daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání, do kdy je povinen každý poplatník (plátce) zaplatit daň a případně další povinnosti vážící se k jednotlivým daním najdete v příslušných právních předpisech a také ve speciálních letácích, které jsou volně k dispozici na všech finančních úřadech. Při plnění daňových povinností platí, není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“). Jedná se zejména o určení místní příslušnosti správce daně, registrace, podání přiznání atp.

zdroj: www.businessinfo.cz

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít