I pro brigádníky začne platit minimální mzda

20. listopadu 2006, 00:00 - RICHARD W. FETTER
20. listopadu 2006, 00:00

DOHODY OPRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Minimální mzda začne platit i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. To je jedna z významných změn, které nový zákoník práce přinese v oblasti zaměstnávání brigádníků.

DOHODY OPRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Minimální mzda začne platit i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. To je jedna z významných změn, které nový zákoník práce přinese v oblasti zaměstnávání brigádníků.

Také se zaměstnanci, které firma nechce dlouhodobě využít na plný úvazek (typicky s brigádníky), lze sjednat pracovní smlouvu a přijmout je do pracovního poměru, obvykle na částečný úvazek a na dobu určitou. V praxi je ale obvyklejší uzavřít s nimi jednu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - tedy dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

MÉNĚ FORMALIT

Ačkoliv podle původního návrhu tomu tak nemělo být, také nový zákoník práce tyto dohody upravuje (§ 74 a následující zákona č. 262/2006 Sb., ve spojení s aktuálním zněním nařízením vlády č. 108/1994 Sb.). Oproti dosavadnímu stavu však přinese hlavně zjednodušení pravidel a opuštění dosavadních výjimek.

Nový zákoník práce již nepředepisuje žádné podstatné (nezbytné) obsahové náležitosti dohody o provedení práce. Nepožaduje ani písemnou formu této dohody, lze ji tedy uzavřít i ústně, což však není žádnou novinkou. Přesto musíme doporučit, aby dohoda o provedení práce byla sjednávána v písemné formě a obsahovala i v budoucnu přinejmenším takové náležitosti, které předepisoval dosavadní zákoník práce. Tedy:

  • vymezení pracovního úkolu,
  • dobu, v níž má být pracovní úkol proveden,
  • případně předpokládaný rozsah práce, pokud nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

Naopak dohodu o pracovní činnosti je nutné uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dokumentu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny:

  • vymezení sjednané práce,
  • sjednaný rozsah pracovní doby,
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Podstatnou (povinnou) náležitostí dohody o pracovní činnosti tedy už - na rozdíl od dosavadní právní úpravy - není sjednaná odměna.

POZOR NA MINIMÁLNÍ MZDU

Podle dosavadního zákoníku práce se na odměňování podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahovaly předpisy o minimální mzdě. Výše odměny musela být v obou typech dohod (o pracovní činnosti i o provedení práce) výslovně uvedena. Mohla však být nižší než minimální mzda či příslušné minimální mzdové tarify.

Od ledna 2007 bude sice výše odměny i nadále smluvní záležitostí, zaměstnavatel ale přitom musí respektovat sazby minimální mzdy. Zaměstnavatel totiž musí při sjednávání výše odměny nebo jejím určování dodržovat zásadu rovnosti v pracovněprávních vztazích (pracovníci „na dohodu“ tedy nesmějí být znevýhodněni oproti zaměstnancům s pracovohodu ní smlouvou). Sjednaná nebo stanovená odměna by měla odpovídat charakteru práce, pracoviště nebo vykonané práci a měla by být přiměřená. Pokud odměna z dohody nedosáhne výše minimální mzdy, bude zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek do této výše.

Výši minimální mzdy určuje vláda formou nařízení. V těchto dnech stále není jasno, zda se současná výše (7955 korun měsíčně nebo 48,10 korun za hodinu) od 1. ledna zvýší, případně o kolik. (Podrobněji jsme se sporům o výši minimální mzdy věnovali v minulém čísle Profitu).

Přestože výše odměny tedy nemusí být v dohodě stanovena, doporučujeme, aby zde i nadále byla výslovně uváděna.

NOVĚ I S DOVOLENOU

Další novinkou nového zákoníku práce je možnost, aby si strany v dohodě o pracovní činnosti sjednaly právo zaměstnance na dovolenou na zotavenou, případně jiné takzvané důležité osobní překážky v práci zaměstnance.

Dohody o pracovní činnosti lze uzavírat buď na dobu určitou, nebo neurčitou. Při dohodách uzavíraných na dobu určitou lze dobu jejich trvání vymezit obdobným způsobem jako v pracovních smlouvách.

Platí, že nebyla-li doba trvání této dohody výslovně omezena na určitou dobu, případně nevyplývá-li omezení přímo z povahy prací, jde o dohodu uzavřenou na dobu neurčitou.

Jestliže není výslovně sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni. Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou. Ta začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

V dohodě o pracovní činnosti musí být stanovena pracovní doba. Je tomu tak proto, že v případě pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavatel povinen poskytovat za prvních 14 kalendářních dnů náhradu mzdy (pokud budou splněny podmínky pro účast na nemocenském pojištění). V dohodě však nemusí být uveden rozvrh pracovní doby.

Stejně jako ten dosavadní ani nový zákoník neuvádí, že je v dohodě o pracovní činnosti nutno sjednat místo výkonu práce. Přesto doporučujeme, aby v dohodě bylo rovněž určeno.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít