Holding v České republice?

15. ledna 2008, 12:41 - Petr Neškrábal
15. ledna 2008, 12:41

Daňová reforma

Daňová reforma přinesla od roku 2008 řadu změn, které zvyšují atraktivitu České republiky jako země pro případné umístění holdingové společnosti (držící a spravující podíly v jiných firmách). Nejvýznamnější změnou je rozšíření osvobození dividendových příjmů od daně z příjmů právnických osob a zavedení tohoto osvobození pro případ příjmů z prodeje podílů jiných právnických osob. Stane se po těchto změnách ČR cílem mezinárodních skupin pro umístění holdingových společností stejně jako Nizozemsko, Lucembursko či Kypr?

Osvobození dividendových příjmů.

Do roku 2007 byly u společnosti se sídlem na území ČR osvobozeny dividendové příjmy pouze tehdy, když plynuly z jejího podílu na společnosti se sídlem v některém z členských států EU (včetně ČR) nebo ve Švýcarsku. Dále bylo nutné splnit další podmínky, a to zejména držbu přinejmenším desetiprocentního podílu po dobu alespoň dvanácti měsíců (tuto lhůtu je možné splnit i dodatečně). A příjemce i plátce dividendového příjmu museli mít právní formu, která je uvedená ve směrnici rady 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností (společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstvo v ČR a většinou jim obdobné právní formy v zahraničí).

Rozšíření.

Toto osvobození se nově rozšířilo na dividendové příjmy českých právnických osob od společností, které jsou daňovými rezidenty ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Podmínkou je, že budou splněny uvedené podmínky (u právní formy je nutná obdoba společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva). A dále je nutné, aby společnost vyplácející dividendu podléhala dani obdobné té z příjmů právnických osob a její sazba nebyla nižší než dvanáct procent.
Tím nastalo významné rozšíření počtu zemí, z nichž může být dosaženo osvobození dividendových příjmů, o několik desítek včetně Ruska, Ukrajiny, USA nebo Číny, do kterých české společnosti často investují. V situace, kdy česká společnost vyplácí dividendu do zahraničí, se zdanění nemění a osvobození se uplatní pouze v případě příjemců z členských států EU a Švýcarska.

Osvobození příjmů z prodeje podílů.

Do roku 2007 se příjmy právnické osoby z prodeje podílu na jiné společnosti zahrnovaly do obecného základu daně a podléhaly 24procentní sazbě. Od roku 2008 již budou tyto příjmy při splnění uvedených podmínek pro osvobození dividendových příjmů rovněž osvobozeny od daně z příjmů právnických osob. Na rozdíl od některých jiných zemí se toto osvobození bude vztahovat i na prodeje podílů v takzvaných „nemovitostních společnostech“, tedy těch, jejichž aktiva se převážně skládají z nemovitostí.

Další změny.

Novela zákona o daních z příjmů přinesla i další změny, které mohou být důležité při posuzování, zda je vhodné umístit holdingovou společnost v ČR. Jde o snižující se sazby daně z příjmů právnických osob (z 24 postupně až na devatenáct procent v roce 2010). Roli může hrát i zavedení rovné daně u fyzických osob ve výši patnácti procent v roce 2008 a 12,5 procenta v následujících letech spolu se stropy na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Naopak negativní změnou je výrazné zpřísnění podmínek pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů.

Klady.

Kromě uvedených novinek je důležité zvážit i další charakteristiky našeho daňového systému. Z pozitivních charakteristik lze jmenovat členství ČR v EU a s tím spojené zavádění směrnic, které zajišťují za určitých podmínek například osvobození dividendových a úrokových příjmů (v případě licencí bude zavedeno osvobození až od roku 2011), daňovou neutralitu přeshraničních fúzí a podobně.
Dále ČR nemá nadměrné požadavky na předkládání dokumentace týkající se transferových cen, jako je tomu například v Polsku a plánuje se na Slovensku. Rovněž v ní nejsou uplatňována takzvaná „CFC pravidla“, na jejichž základě některé země zdaňují mateřské společnosti ze zisků dosažených jimi ovládanými zahraničními dceřinými firmami při splnění určitých podmínek.

Problematické oblasti.

Naopak základním problémem daňového systému v ČR podle (nejen) zahraničních investorů je nejistota vyplývající jednak z komplikovaných a nejasných daňových předpisů, jednak z častých změn daňového systému. Vytvoření, popřípadě přemístění holdingové společnosti je časově i finančně náročný proces, který je dlouhodobou záležitostí. S ohledem na současnou politickou situaci existuje značné riziko, že stejně jako se překvapivě nové osvobození prodeje podílů v ČR objevilo, může být zase zrušeno.
Na rozdíl od řady jiných zemí není možné požádat o závazné posouzení správce daně v hlavních a nejproblematičtějších oblastech, jako jsou daňová uznatelnost nákladů, způsob zdanění výnosů a podobně. Rovněž uplatňování srážkové daně při některých platbách do zahraničí (na rozdíl například od Kypru) znevýhodňuje ČR při volbě vhodné lokality.

Výhodná země.

ČR se po daňové reformě stává zemí, která může být pro umístění holdingu výhodná. To bude platit zejména pro české skupiny, které již nebudou muset zakládat holdingové společnosti v zahraničí, aby dosáhly osvobození z prodeje podílů. V případě zahraničních skupin budou často stále vítězit ve srovnání s ČR tradiční země. ČR však může lákat v určitých případech, například bude-li umístění holdingu spojeno se zaměstnáním většího počtu vysoce příjmových manažerů, při němž může být rozhodujícím faktorem velmi výhodné zdanění rovnou daní v kombinaci se stropem na pojistné.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Někteří lidé se ve Windows 8.1 nemohou přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít