Fondy nástroji regionální politiky

09. května 2006, 00:00 - David Vondrák, Jakub Štark
09. května 2006, 00:00

Získat dotace ze strukturálních fondů vyžaduje trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů. Pro období 2000-2006 byly v rámci politiky soudržnosti na evropské úrovni vymezeny tři strategické cíle: Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů; Cíl 2 -Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací; Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.

Získat dotace ze strukturálních fondů vyžaduje trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů.

Pro období 2000-2006 byly v rámci politiky soudržnosti na evropské úrovni vymezeny tři strategické cíle: Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů; Cíl 2 -Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací; Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.

Cíl 1 se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům Evropské unie (tedy oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75 procent unijního průměru HDP na obyvatele) s cílem dosažení úrovně ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností.

Cíl 2 se týká oblastí, v nichž dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Důsledkem těchto změn je vznik strukturálních problémů. Jedná se zejména o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit.

Záměrem Cíle 3 je rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů. Jde zejména o pomoc členským státům přizpůsobovat a modernizovat jejich systémy vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti. Tento cíl se vztahuje na celé území Unie mimo regiony spadající pod Cíl 1.

JAK SI STOJÍ ČESKÁ REPUBLIKA Uvedené cíle jsou na národní úrovni realizovány prostřednictvím operačních programů. V České republice v současnosti existuje celkem pět specificky zaměřených operačních programů: Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), Společný regionální operační program (SROP), Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) a OP Infrastruktura. Tyto programy budou aktivní až do konce roku 2006, poté budou pro období 2007-2013 vyhlášeny nové. Na oblast Prahy se výše uvedené operační programy nevztahují a jsou pro ni definovány obdobně strukturované, ale zjednodušené programy Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3). Pro zařazení jednotlivých regionů do působnosti některého z cílů se na území Unie používá dělení na geografické statisticky srovnatelné celky nazývané NUTS. Pro regionální a strukturální politiku jsou nejdůležitější jednotky NUTS úrovně II (regiony soudržnosti) a III (kraje). Každý region soudržnosti se skládá z jednoho až tří krajů. Sedm z osmi tuzemských regionů soudržnosti patří mezi regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 procent unijního průměru a jsou tedy způsobilé pro získání podpory v rámci Cíle 1. Region Praha toto kritérium nesplňuje, nicméně má možnost čerpat prostředky v rámci Cíle 2 a Cíle 3 (viz JPD 2 a JPD 3). Určující pro zařazení projektu do programu je místo jeho realizace, nikoliv sídlo předkladatele žádosti. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Podpora ze strukturálních fondů obecně nesmí přesáhnout 75 procent uznatelných projektových nákladů u veřejných subjektů a 50 procent u komerčních projektů. Fakticky však bývá podpora často nižší. Každý z operačních programů má definován vlastní okruh těchto uznatelných nákladů. Jejich vymezení lze vždy nalézt v pokynech pro žadatele či v jednotlivých výzvách pro předkládání projektů. Obecně platí, že způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cílem daného opatření operačního programu a doloženy průkaznými účetními doklady. Vedle přímé finanční pomoci jsou častou formou podpory také zvýhodněné úvěry. Získat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie chce trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů. Mezi základní podmínky programů v tomto období totiž patří, že finanční prostředky jsou uvolňovány až po úspěšné realizaci projektu, jen výjimečně, při etapizaci projektu, je umožněno průběžné čerpání dotace. Další z náročných podmínek je splnění pravidla „n+2“, které v praxi znamená přípustnou dobu realizace projektu a jeho finančního vypořádání maximálně do dvou let od uzavření smlouvy o financování. S čerpáním dotací ze strukturálních fondů navíc souvisí řada povinností v oblasti výkaznictví, podřízení se možným kontrolám realizace projektu či publicity projektu. Zde je nutno poznamenat, že zdaleka ne všechny požadavky a pravidla vyplývající z čerpání pomoci pod strukturálními fondy nám „vnutila“ Evropská komise. Řada z požadavků zpomalujících a komplikujících celou proceduru čerpání prostředků vznikla na domácí půdě. Konečnými příjemci pomoci ze strukturálních fondů mohou být veřejnoprávní subjekty (kraje, obce, svazky obcí, mikroregiony, vysoké školy); orgány státní správy (ministerstva a jejich příspěvkové organizace, úřady práce, pozemkové úřady, správy národních parků); subjekty neziskového sektoru. Značný prostor pro získání podpory však mají i subjekty soukromého sektoru, zejména malí a střední podnikatelé, živnostníci, řemeslníci a zemědělci. Především na programy pro ně vhodné zaměříme pozornost v další části článku. DĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

NUTS II NUTS III

(region soudržnosti) (kraj)

Severovýchod Liberecký, Královehradecký, Pardubický

Severozápad Ústecký, Karlovarský

Jihozápad Plzeňský, Jihočeský

Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský

Střední Morava Olomoucký, Zlínský

Moravskoslezsko Moravskoslezský

Střední Čechy Středočeský

Praha Praha

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se vám zvýší splátka hypotéky při refinancování?
8 mýtů, kterým při placení sociálního pojištění nevěřte
Týkají se vás nedoplatky na daních? Pozor, exekutoři už je začali vymáhat
Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?
Do čeho investovat, abychom ušetřili
Auta
Video: To nejlepší z Goodwood Revival 2017
Také Toyota Auris (ne)míří do terénu. Verze Freestyle přidává plasty, ale nic dalšího
Už i Hyundai přechází na uhlíková vlákna, prozrazuje nový patent
Mazda představila svou Škodu Kodiaq. Sedmimístná CX-8 ale do Evropy nemíří
Hyundai i30 N se už vyrábí. Do konce roku vznikne pouze 1450 exemplářů
Technologie
Na nereferenční Radeony RX Vega se může čekat až do půlky října, výrobci nemají čipy
Některé počítače HP se po servisní aktualizaci Windows 10 spouští až 10 minut
Tohle by mohla být revoluce. Pi Charger slibuje první opravdu pohodlné bezdrátové nabíjení
Ovladač od Nvidie způsobuje problémy s Nočním osvětlením [Windows Insider]
Naděje v kauze drahých pamětí. Výrobci DRAM konečně investují do zvýšení kapacit
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít