Fondy nástroji regionální politiky

09. května 2006, 00:00 - David Vondrák, Jakub Štark
09. května 2006, 00:00

Získat dotace ze strukturálních fondů vyžaduje trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů. Pro období 2000-2006 byly v rámci politiky soudržnosti na evropské úrovni vymezeny tři strategické cíle: Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů; Cíl 2 -Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací; Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.

Získat dotace ze strukturálních fondů vyžaduje trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů.

Pro období 2000-2006 byly v rámci politiky soudržnosti na evropské úrovni vymezeny tři strategické cíle: Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů; Cíl 2 -Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací; Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.

Cíl 1 se zaměřuje na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům Evropské unie (tedy oblastem, které se nacházejí pod hranicí 75 procent unijního průměru HDP na obyvatele) s cílem dosažení úrovně ostatních regionů. Důraz je kladen zejména na vybavení základní infrastrukturou či podporu investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností.

Cíl 2 se týká oblastí, v nichž dochází k hospodářským a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Důsledkem těchto změn je vznik strukturálních problémů. Jedná se zejména o venkovské oblasti upadající z důvodu nedostatku ekonomické diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit.

Záměrem Cíle 3 je rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů. Jde zejména o pomoc členským státům přizpůsobovat a modernizovat jejich systémy vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti. Tento cíl se vztahuje na celé území Unie mimo regiony spadající pod Cíl 1.

JAK SI STOJÍ ČESKÁ REPUBLIKA Uvedené cíle jsou na národní úrovni realizovány prostřednictvím operačních programů. V České republice v současnosti existuje celkem pět specificky zaměřených operačních programů: Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), Společný regionální operační program (SROP), Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ), Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství) a OP Infrastruktura. Tyto programy budou aktivní až do konce roku 2006, poté budou pro období 2007-2013 vyhlášeny nové. Na oblast Prahy se výše uvedené operační programy nevztahují a jsou pro ni definovány obdobně strukturované, ale zjednodušené programy Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3). Pro zařazení jednotlivých regionů do působnosti některého z cílů se na území Unie používá dělení na geografické statisticky srovnatelné celky nazývané NUTS. Pro regionální a strukturální politiku jsou nejdůležitější jednotky NUTS úrovně II (regiony soudržnosti) a III (kraje). Každý region soudržnosti se skládá z jednoho až tří krajů. Sedm z osmi tuzemských regionů soudržnosti patří mezi regiony s HDP na obyvatele nižším než 75 procent unijního průměru a jsou tedy způsobilé pro získání podpory v rámci Cíle 1. Region Praha toto kritérium nesplňuje, nicméně má možnost čerpat prostředky v rámci Cíle 2 a Cíle 3 (viz JPD 2 a JPD 3). Určující pro zařazení projektu do programu je místo jeho realizace, nikoliv sídlo předkladatele žádosti. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Podpora ze strukturálních fondů obecně nesmí přesáhnout 75 procent uznatelných projektových nákladů u veřejných subjektů a 50 procent u komerčních projektů. Fakticky však bývá podpora často nižší. Každý z operačních programů má definován vlastní okruh těchto uznatelných nákladů. Jejich vymezení lze vždy nalézt v pokynech pro žadatele či v jednotlivých výzvách pro předkládání projektů. Obecně platí, že způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cílem daného opatření operačního programu a doloženy průkaznými účetními doklady. Vedle přímé finanční pomoci jsou častou formou podpory také zvýhodněné úvěry. Získat dotace ze strukturálních fondů Evropské unie chce trpělivost s náročnou administrací a schopnost obstarat dostatek vlastních zdrojů. Mezi základní podmínky programů v tomto období totiž patří, že finanční prostředky jsou uvolňovány až po úspěšné realizaci projektu, jen výjimečně, při etapizaci projektu, je umožněno průběžné čerpání dotace. Další z náročných podmínek je splnění pravidla „n+2“, které v praxi znamená přípustnou dobu realizace projektu a jeho finančního vypořádání maximálně do dvou let od uzavření smlouvy o financování. S čerpáním dotací ze strukturálních fondů navíc souvisí řada povinností v oblasti výkaznictví, podřízení se možným kontrolám realizace projektu či publicity projektu. Zde je nutno poznamenat, že zdaleka ne všechny požadavky a pravidla vyplývající z čerpání pomoci pod strukturálními fondy nám „vnutila“ Evropská komise. Řada z požadavků zpomalujících a komplikujících celou proceduru čerpání prostředků vznikla na domácí půdě. Konečnými příjemci pomoci ze strukturálních fondů mohou být veřejnoprávní subjekty (kraje, obce, svazky obcí, mikroregiony, vysoké školy); orgány státní správy (ministerstva a jejich příspěvkové organizace, úřady práce, pozemkové úřady, správy národních parků); subjekty neziskového sektoru. Značný prostor pro získání podpory však mají i subjekty soukromého sektoru, zejména malí a střední podnikatelé, živnostníci, řemeslníci a zemědělci. Především na programy pro ně vhodné zaměříme pozornost v další části článku. DĚLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY**

NUTS II NUTS III

(region soudržnosti) (kraj)

Severovýchod Liberecký, Královehradecký, Pardubický

Severozápad Ústecký, Karlovarský

Jihozápad Plzeňský, Jihočeský

Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský

Střední Morava Olomoucký, Zlínský

Moravskoslezsko Moravskoslezský

Střední Čechy Středočeský

Praha Praha

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů
Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?
Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor
Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?
Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?
Auta
BMW Z4 Concept byl neoficiálně odhalen těsně před premiérou…
Hyundai ukázal nástupce vodíkového crossoveru ix35. Příští rok dorazí také do Evropy
Volvo, Peugeot, Fiat a další vynechají autosalon ve Frankfurtu. Jsou to pro ně vyhozené peníze
Měření rychlosti na D1 v úseku Psáře – Soutice bezpečnost nezlepšilo a policie i MDČR to ví
Sháníte dvanáctiválcové kombi? Aston Martin vám ho prodá, praktické ale moc není
Technologie
Další pohroma v cenách grafických karet na obzoru. GDDR5 tento měsíc zdražila o 30 %
Bitcoin přišel o rekord. Kryptoměnou Ethereum už proudí více transakcí
ČTÚ chce regulovat. Zjistil, že si mobilní operátoři málo konkurují
AMD vydalo speciální ovladač pro horníky. Zrychluje těžbu Etherea na Radeonech
Firefox x64 už je pro uživatele Windows výchozí. Je bezpečnější a stabilnější
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít