Firmy chtějí jasná pravidla

02. ledna 2006, 00:00 - (red)
02. ledna 2006, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Zájem o dotace z fondů Evropské unie projevují až na úplné výjimky téměř všechny české firmy. Zkušenost s jejich získáváním má polovina z nich. Podnikatele však trápí současné nastavení schvalovacího systému.

FONDY EVROPSKÉ UNIE Zájem o dotace z fondů Evropské unie projevují až na úplné výjimky téměř všechny české firmy. Zkušenost s jejich získáváním má polovina z nich. Podnikatele však trápí současné nastavení schvalovacího systému. České firmy vnímají fondy a programy Evropské unie vesměs pozitivně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu České podnikatelské reprezentace při Evropské unii a portálu BusinessInfo.cz. Jeho cílem bylo zmapovat znalosti a zkušenosti firem, jakož i názory na jejich budoucí podobu. Průzkumu se zúčastnilo 333 především menších a středních firem. Mezi respondenty převažovaly firmy z oblasti služeb a výroby. Menší část tvořili zástupci poskytovatelů poradenství v oblasti unijních fondů a obchodní společnosti. CHVÁLA POTŘEBNÝCH

Celé dvě třetiny respondentů uvedly, že unijní programy a fondy jsou potřebným nástrojem podpory regionálního a všeobecného hospodářského rozvoje. Necelá třetina zastává názor, že jsou prospěšné, ale jen některé z nich. Firmy si hlavně cení toho, že díky fondům a programům Evropské unie mohou uskutečnit projekty, které by jinak vůbec nerealizovaly, případně realizovaly v menším rozsahu.

„Je důležité, aby české firmy dosahovaly v čerpání prostředků z těchto zdrojů minimálně takových úspěchů, jako jejich zahraniční protějšky. I tyto faktory se podílí na celkové úrovni konkurenceschopnosti našich podnikatelských subjektů. Hospodářská komora si je této potřeby velmi dobře vědoma a připravila proto projekt dotovaného poradenství v oblasti evropských fondů a IT rozvoje pod názvem GetIT,“ říká prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek.

Úspěšnost při podávání přihlášek je však proměnlivá. Mezi respondenty se nenašel takový, který by byl úspěšný ve 100 procentech případů. Jako hlavní důvod neúspěchu při předkládání projektů firmy uvádějí, že na projekt již nezbyly peníze z důvodu přemíry projektových žádostí a s tím souvisejícím vyčerpáním rozpočtu. Dále netransparentnost ve výběru projektů a špatně nastavená kritéria.

Co se týče znalosti jednotlivých fondů a programů Evropské unie, jednoznačně vítězí strukturální fondy nad komunitárními programy. Více než polovina respondentů uvedla, že zná Operační program Průmysl a podnikání a Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Znalost Společného regionálního operačního programu a předvstupních programů Phare, ISPA a Sapard je jen o málo menší. Z komunitárních programů znají firmy nejvíce programy podporující rozvoj lidských zdrojů a mobilit (Leonardo, Socrates, a podobně). V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je to 6. rámcový program a Eureka. Povědomí o ostatních programech je spíše zanedbatelné.

JAK V PŘÍŠTÍCH LETECH?

Z průzkumu také vyplynula mnohá doporučení pro nastavení systému fondů a programů Evropské unie pro další programovací období, tedy na léta 2007 až 2013. Podnikatelé jednoznačně preferují stanovení jasných pravidel. Řada respondentů se také shodla na tom, že podmínky pro účast v programech musejí být co možná nejjednodušší. Vhodné by podle nich bylo i zkrácení schvalovacích lhůt.

Firmy také odpovídaly na otázku, do jakých oblastí by podporu z fondů a programů směřovaly do budoucna. Prioritou jsou investice do výzkumu, vývoje a inovací, pro něž se vyslovily téměř tři čtvrtiny firem.

Z navrhovaných možností podpory firem při ucházení se o dotace z fondů a programů Evropské unie se největšímu zájmu těší cílený monitoring aktuálně vypsaných výzev pro předkládání projektů a možnost předběžného posouzení vhodnosti programů s ohledem na chystaný projektový záměr. Manažeři by ocenili i větší pomoc vyhlašovatelů programů při zpracování a přípravě projektové žádosti.

INFORMAČNÍ ZDROJE

Hlavním zdrojem obecných i konkrétních informací je pro podnikatele internet, hlavně informační portál www.strukturalni-fondy.cz.

Podstatnými prameny jsou také jednotlivá ministerstva a agentura CzechInvest. Menší, ale rovněž důležitou roli hrají denní a odborný tisk či informace poskytované hospodářskými komorami.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít