Finanční asistence v praxi

05. října 2009, 17:24 - Jakub Dostál
05. října 2009, 17:24

Novela obchodního zákoníku

Při financování nákupu společnosti platí omezené podmínky, za kterých může kupující využívat majetek nabývané cílové společnosti. Tato omezení vycházejí z přesvědčení, že by kupující v zásadě neměl pro akvizici využívat majetek cílové společnosti, ale výhradně vlastní. O finanční asistenci jde, pokud cílová společnost poskytne kupujícímu zálohu, půjčku, úvěr nebo jiné peněžité plnění. Nebo zajistí jeho závazek, který mu vznikne v souvislosti se získáním jejích akcií, respektive obchodních podílů v případě společnosti s ručením omezeným.

Opuštění zákazu

Až do července tohoto roku byla finanční asistence v českém právu na rozdíl od právní úpravy mnoha evropských států zcela zakázána. Žádné výjimky nebyly připuštěny. Bez ohledu na to, zda by poskytnutím finanční asistence skutečně nastala či nenastala újma na právech cílové společnosti či třetích osob (minoritních akcionářů, věřitelů).
Novela obchodního zákoníku opustila tento absolutní zákaz a v zásadě připustila, že by za určitých situací mohlo být pro cílovou společnost vhodné či výhodné poskytnout výhodu kupujícímu při nabývání jejích akcií, respektive obchodních podílů. Jakékoli poskytnutí finanční asistence cílovou společností však podmínila splněním mnoha podmínek.

Podmínky

Obchodní zákoník tyto podmínky uvádí odděleně pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Již z pouhého výčtu těchto podmínek je zřejmé, že jejich rozsah je u společnosti s ručením omezeným výrazně užší než u akciových společností. U obou druhů společností však jde o podmínky, které musejí být vždy splněny kumulativně. V případě akciové společnosti je navíc vyžadováno, aby poskytnutí finanční asistence výslovně umožňovaly její stanovy.
Některé podmínky jsou formulovány značně obecně. Například že finanční asistence musí být poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku. Protože dosud nebyla finanční asistence v českém právu možná, bude na výkladové praxi, zda v konkrétním případě jde o poskytnutí zajištění akvizičního úvěru za podmínek obvyklých v obchodním styku. V každém případě bude posouzení, jsou-li podmínky splněny, záležet primárně na statutárních orgánech společnosti. Vzhledem k možné odpovědnosti za škodu při nesplnění podmínek pro poskytnutí finanční asistence bude míra jejich péče maximální. V praxi lze očekávat využívání znalců či jiných externích poradců.

Dopad na společnosti

U společnosti s ručením omezeným i u akciové společnosti musí statutární orgán vypracovat písemnou zprávu, ve které zdůvodní výhody, rizika a podmínky poskytnutí finanční asistence. A také, proč je to pro společnost výhodné. Tato zpráva musí být uložena do sbírky listin, aby byla k dispozici akcionářům společnosti, kteří budou na valné hromadě o poskytnutí finanční asistence rozhodovat. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným musí zpráva představenstva akciové společnosti obsahovat mimo jiné cenu, za kterou bude kupující akcie cílové společnosti nabývat. V rámci soukromé transakce je cena, za niž se nabývají akcie, více či méně citlivou informací, již se kupující a prodávající obvykle snaží uchovat v důvěrnosti. Uvedením ceny za akcie do zprávy představenstva, která musí být uložena do sbírky listin, se v zásadě tato informace stane dostupnou komukoli.
V případě akciové společnosti, která chce poskytnout finanční asistenci, je také podmínkou jejího poskytnutí vytvoření zvláštního rezervního fondu. Ten musí společnost vytvořit ve výši poskytované finanční asistence. U společnosti s ručením omezeným tato podmínka není vyžadována. V praxi nelze vyloučit poskytnutí finanční asistence ve značné výši, proto může být splnění této podmínky danou společností problematické.
Bude zajímavé sledovat, zda akciové společnosti začnou s ohledem na rozsah a přísnost podmínek, které musejí při poskytování finanční asistence splnit, tuto možnost v praxi využívat či zda společnosti s ručením omezeným budou využívat spíše méně rigidní úpravu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít