Exportérům pomůže program Marketing

13. září 2004, 00:00 - JOSEF NĚMEČEK tiskový mluvčí CzechTrade
13. září 2004, 00:00

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Cílem programu Marketing je posílit export malých a středních firem. České společnosti mohou žádat o příspěvek na zkvalitnění své prezentace v zahraničí. Prvních 11 projektů už bylo schváleno

Společnost ŽP Šumvald otevřela v listopadu loňského roku na Olomoucku nový výrobní závod. Jeho součástí je také nejmodernější linka na výrobu arašidů v těstíčku.

STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Cílem programu Marketing je posílit export malých a středních firem. České společnosti mohou žádat o příspěvek na zkvalitnění své prezentace v zahraničí. Prvních 11 projektů už bylo schváleno. Od 1. července letošního roku mohou české firmy žádat o finanční dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Implementační agenturou pro dotační program Marketing, určený pro české vývozce, se stala agentura CzechTrade. PODMÍNKY DOTACE

O dotace z programu Marketing se mohou ucházet malé a střední podniky za současného splnění dvou podmínek:

* export firmy v posledních třech letech přesáhl 5 milionů korun ročně,

* firma hodlá rozšířit marketingové aktivity ve stávajícím či novém exportním teritoriu.

V rámci programu jsou spolufinancovány marketingové aktivity jako pořízení propagačních materiálů a internetových stránek, účasti na výstavách a veletrzích v zahraničí či zpracování studií a informací o zahraničním trhu. „Je však důležité zdůraznit, že uspějí pouze ty projekty, které budou mít jednoznačně popsán reálný exportní záměr s jasně definovanými cíli,“ přibližuje podmínky programu Jitka Hanzlíčková, ředitelka agentury CzechTrade. Výše dotace se pohybuje od 100 tisíc do jednoho milionu korun. Žádosti o podporu z programu Marketing je možno podávat v regionálních kancelářích CzechInvest.

ŽÁDOSTI PŘEDLOŽILO ZATÍM 36 FIREM

Svou žádost o příspěvek předložilo do programu Marketing zatím 36 firem. Agentuře CzechTrade, hodnotící reálnost exportního záměru každého projektu, bylo doposud předáno 23 žádostí. CzechTrade z nich zatím posoudil 19 projektů. Zatím 11 z nich bylo s doporučením ke schválení postoupeno hodnotitelské komisi. Hodnotitelská komise rozhodla 3. září o všech jedenácti projektech kladně. Schválila tak projekty na čerpání peněz v hodnotě 7,3 milionu korun. Peníze firmy obdrží po realizaci svých exportních záměrů a následném předložení příslušných dokladů ke schválení uznatelnosti nákladů. Průměrná výše požadované částky zatím činí 658 tisíc korun. Z hlediska uznatelných nákladů požadují zájemci nejvíce peněz na propagaci a veletrhy v zahraničí, méně pak na pořízení exportních informací a na cizojazyčný rozvoj internetu.

PŘES NĚMECKO DÁL NA ZÁPAD Mezi první úspěšné žadatele, kteří precizně zpracovali projekt a souhlasili se zveřejněním svých údajů, patří například společnost JEMA Svitavy. Zabývá se obráběním nekovových a kovových materiálů, výrobou dřevěných schodišť a stavební činností (inženýrské sítě a průmyslové stavby). JEMA má dlouhodobé zkušenosti s vývozem především do západní Evropy. Prostřednictvím dobře připravených a zacílených marketingových aktivit chce podpořit svůj export na stávající trhy a rozšířit vývoz do nových zemí. Přestože zejména recese v N ěmecku vedla k částečnému poklesu exportu, silné portfolio stálých zákazníků potvrzuje exportní připravenost svitavské firmy. O tom, že své další marketingové aktivity řídí firma promyšleně, svědčí i fakt, že JEMA před samotným zpracováním projektu a podáním žádosti o poskytnutí dotace sama zpracovala základní marketingový screening, který potvrdil volné místo na trhu. Na jeho základě se JEMA chystá přes Německo na další trhy západní Evropy. JEMA vypracovala projekt v hodnotě jednoho milionu korun, z OPPP Marketing tedy dostane půl milionu korun.

PROPAGACE POCHUTIN

Dalším úspěšným příkladem je akciová společnost ZP Šumvald. Hlavním předmětem jejího podnikání je výroba slaných a sladkých pochutin. Již od roku 1993 je vyváží na Slovensko, od letošního roku také do Polska. Marketingová strategie firmy se zaměřuje na nákupčí obchodních řetězců v zahraničí a na konečného spotřebitele. Plán společnosti je ambiciózní: s pomocí dotace na marketingovou kampaň získat možnost vstoupit do poloviny obchodních řetězců v P olsku a do roku 2005 do většiny řetězců působících na Slovensku. U poloviny stávajících zákazníků chce ZP Šumvald výrazně zvýšit export. Také ZP Šumvald se na realizaci větší marketingové akce profesionálně připravil. V předloňském a znovu letošním roce firma investovala do nákupu průzkumů zahraničního trhu provedených společností AC Nielsen. O připravenosti firmy k další expanzi svědčí i stávající dynamika exportu: meziroční zvýšení vývozu v roce 2001 o 100 procent, v roce 2002 a opět v roce 2003 o 50 procent. ZP Šumvald ze získaných prostředků nejvíce investuje do propagačních předmětů a rozvoje internetu. Projekt připravený na horní hranici využitelnosti dotace zajistí firmě dotaci jednoho milionu korun.

DETAILNÍ ZNĚNÍ PROGRAMU MARKETING

Najdete na internetových stránkách: www.czechtrade.cz  www.mpo.cz  (sekce OPPP)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít