Evropské stavební fórum bude zahájeno za necelý měsíc!

24. března 2003, 00:00 - (ve)
24. března 2003, 00:00

Při dnešním zahájení výstavy stavebnictví a bydlení hojnou návštěvou a opravdovým zájmem všech účastníků oživlo rozsáhlé zemské výstaviště v Brně. Zahájení výstavy se konalo v rotundě hlavního paláce, v jehož ochozech jsou soustředěny exposice samosprávy.

LIDOVÉ NOVINY, 9. září 1933 - před osmdesáti lety

Předseda Výstavního výboru starosta Tomeš kvitoval, že s pomocí architektů, Masarykovy akademie práce, různých škol, měst a podnikatelů se podařilo oživit brněnské výstaviště podnikem, který nepočítá se subvencemi z veřejných prostředků. Po sanaci pražských veletrhů vládou musí Brno žádat, aby se dostalo pomoci také jeho výstavišti, jehož tíseň nelze popírat. Zdůrazniv hodnoty výstavy stavebnictví a bydlení pro širokou veřejnost zvláště v dnešní době hospodářské tísně, vytkl, že tak podnětnému podniku se nedostalo skoro vůbec podpory ministerstev a jiných státních úřadů, a to ani materiálem, který by byl vystaven bezplatně.

PROFIT, 24. března 2003 - dnes

Náměstkyně ministra stavebnictví Ruské federace Larisa Barinová či zástupce generálního ředitele DG Enterprise Evropské komise Heinz Zourek - to jsou jen některé osobnosti, které přislíbily účast na Evropském stavebním fóru, které začne v rámci Mezinárodních stavebních veletrhů v Brně již za necelý měsíc, 14. dubna 2003. Účastníci fóra se sejdou v areálu brněnského výstaviště, znovu po osmdesáti letech v Rotundě pavilonu A. Program jednotlivých vystoupení doplní několik odborných tematicky zaměřených akcí určených stavební veřejnosti. Ještě téhož dne se například uskuteční seminář nazvaný Harmonizace předpisů v oblasti výstavby s právem Evropských společenství. Odborná veřejnost v ČR je dosud zatížena tradicí, podle které je investiční výstavba řízena výhradně právními předpisy. Předpisy v prostředí volného trhu však nemají za cíl sloužit k direktivnímu řízení výstavby. V právní kodifikaci zemí s tržním hospodářstvím je důležité odlišit předpisy veřejnoprávní a soukromoprávní. Ty první (ve stavebnictví stavební zákon a další související a navazující předpisy) zabezpečují ochranu veřejných zájmů při výstavbě a při provozování staveb. Druhé (především občanský a obchodní zákoník) zajišťují zejména respektování smluvní volnosti a zásad poctivého obchodního styku ve smluvních vztazích. Vstup českých subjektů na evropský stavební trh vyžaduje osvojení si jeho obchodních zvyklostí. Patří k nim mimo jiné uplatňování zásad, principů a procedur projektového řízení v řízení výstavby. Znalost projektového řízení je podmínkou pro přístup k finančním prostředkům evropských fondů. Projekty předkládané bruselské administrativě musejí být konformní s postupy a metodami přípravné fáze projektu (vypracování studie proveditelnosti, finanční analýzy projektu atd.). V tendrových řízeních s podílem financování ze zdrojů EU je zase vyžadována a předpokládána znalost obchodních podmínek FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů). S doporučením pozornosti této významné veletržní události otevíráme kalendář vybraných důležitých evropských, ale i světových veletržních akcí v měsíci dubnu. Možná zde i jiní než stavební inženýři a podnikatelé nejrůznějšího zaměření naleznou inspiraci pro svou obchodní činnost.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít