Evropské sdružení volného obchodu je šancí pro české zemědělce

02. prosince 2002, 00:00 - Petr Havel, publicista, petr44@centrum.cz
02. prosince 2002, 00:00

O zemědělství se u nás hovoří především ve vztahu k EU. V evropském prostoru však existují i další teritoria, jejichž potenciál je možné v zemědělství využít. Jednou z možností je Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), do kterého patří Norsko, Island, Lichtenštejnsko a přidružené Švýcarsko.

Zejména liberalizace obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty se týkalo jednání 7. společného výboru ESVO-ČR počátkem minulého týdne v Praze. Země ESVO přitom nemají podle náměstka ministra průmyslu a obchodu (MPO) Miroslava Somola významný podíl na zahraničním obchodu ČR, nicméně dynamika jeho růstu je vyšší než obchod se stávajícími členy EU. Potenciál rozvoje je přitom především v agroobchodu. Podle mluvčího MPO Jaroslava Třosky jsou některé skupiny zemědělských a potravinářských výrobků (zhruba polovina všech položek) u vývozu do zemí ESVO liberálnější než při exportu do EU. „ESVO na rozdíl od EU poskytuje stálé asymetrické zvýhodnění vývozu ČR, ale reálně není využíváno,“ konstatuje Třoska. Jednou z příčin přitom může být i malá informovanost domácích obchodníků - klasifikace položek v obchodu s ESVO týkající se zpracovaných zemědělských produktů se totiž od položek týkajících se obchodu s EU liší zhruba ve 3000 případech.

Potenciál obchodu je třeba využít brzo

Potenciál obchodu s ESVO by bylo přitom vhodné využít především v období do vstupu ČR do EU - podle odborníků se totiž poté vzájemná obchodní výměna mezi ČR a ESVO sníží. Na druhou stranu může obchod se zeměmi ESVO znamenat pro některé druhy zboží alternativu odbytu produkce k možnostem, které budou mít po vstupu do EU. Základní podmínkou je ovšem prezentovat tuzemskou produkci v ESVO ještě před vstupem do Unie. Ze zemí ESVO jsou pro ČR nejvýznamnějšími obchodními partnery Švýcarsko a také Norsko, které je především zdrojem zemního plynu pro české plynárenství. ČR a ESVO nyní sjednávají nové nástroje obchodní politiky, neboť původní smlouva skončí se vstupem ČR do EU. Obě strany přitom mají zájem, aby tento akt neznamenal omezení vzájemného obchodu. ESVO v některých liberalizacích obchodu dokonce předčilo Unii, například již podepsalo dohodu o volném obchodu se Singapurem. Jedná rovněž s Kanadou a chystá se zahájit rozhovory s Jihoafrickou republikou a Jižní Koreou.

Vliv vstupu ČR do EU na vztahy k ESVO

Stávající Dohoda o volném obchodu mezi ČR a státy ESVO pozbude po vstupu ČR do EU platnosti a vzájemné vztahy se poté budou řídit především Dohodou o Evropském hospodářském prostoru. Podle článku 128 Dohody o Evropském hospodářském prostoru musí každý evropský stát, který se stane členem EU, podat žádost Radě EHP o přijetí za smluvní stranu Dohody. Na základě této žádosti bude sjednána dohoda mezi žadatelským státem a smluvními stranami Dohody. Sjednaná dohoda musí být ratifikována všemi smluvními stranami. „V případě Švýcarska předpokládáme, jako budoucí člen EU, že vstoupíme do sedmi bilaterálních dohod, které mají Švýcarsko a EU mezi sebou uzavřeny. Tyto dohody pokrývají civilní letectví, pozemní dopravu, volný pohyb osob, výzkum, veřejné zakázky, zemědělství a odstranění technických bariér obchodu,“ uvádí MPO.

Současná obchodní výměna

Podle MPO zaznamenal obchodní obrat se státy ESVO poměrně dynamický vývoj zejména v roce 2001, kdy předstihl v tempech růstu celkový zahraniční obchod ČR. Obchodní výměna dosáhla hodnoty kolem 59,3 mld. Kč, což představuje zvýšení o 15,1 procenta oproti roku 2000 a podíl na celkovém zahraničním obchodu ČR 2,2 procenta. Vývoz ČR do zemí ESVO se zvýšil o 16 procent a přesáhl 23 mld. Kč. O 14,6 procenta vzrostl dovoz ze zemí ESVO do ČR a dosáhl celkového objemu více než 36 mld. Kč. Obchodní bilance ČR ve vztahu k zemím ESVO tak dosáhla schodku v hodnotě téměř 13 mld. Kč. Příznivá tendence pokračuje i v prvních devíti měsících roku 2002. Vývoz ČR do zemí ESVO se oproti stejnému období r. 2001 zvýšil o 11,1 procenta, dovoz zaznamenal pokles o 7,7 procenta. Tradiční pasivum obchodní bilance se v důsledku rychlejšího růstu českého vývozu podstatně snížilo: z -9,6 mld. Kč ke konci září 2001 na -5,7 mld. Kč ke stejnému datu 2002. Rozhodujícím partnerem ČR ze zemí ESVO je Švýcarsko, které patří mezi našich patnáct největších obchodních partnerů.

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a státy ESVO (v mil. USD)

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Vývoz 362,8 382,8 461,8 477,3 519,1 609,2 564,9

Dovoz 571,5 591,1 656,9 692,5 817,3 949,6 733,8

Obrat 934,3 973,9 1118,7 1169,8 1336,4 1558,8 1298,7

Bilance -208,7 -208,3 -195,1 -215,2 -298,2 -340,4 -168,9

* za prvních devět měsíců letošního roku

PRAMEN: MPO

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít