Evidence zásob a paušální výdaje

13. března 2006, 00:00 - admin
13. března 2006, 00:00

Ve vašem článku „Paušály mají i svá úskalí“ v Profitu č. 8/2006 jsem se mimo jiné dočetl: „Poplatníci, kteří vedou jen daňovou evidenci, musí zvýšit základ daně (...) o cenu nespotřebovaných zásob (při jejich dalším prodeji se pak zahrne do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně).

Ve vašem článku „Paušály mají i svá úskalí“ v Profitu č. 8/2006 jsem se mimo jiné dočetl: „Poplatníci, kteří vedou jen daňovou evidenci, musí zvýšit základ daně (…) o cenu nespotřebovaných zásob (při jejich dalším prodeji se pak zahrne do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně).“ Jak v takovém případě postupovat?

Alexandr Gardavský V § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 zákona o daních z příjmů (ZDP) se stanoví povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který vede daňovou evidenci a ukončí podnikatelskou činnost, upravit základ daně za zdaňovací období předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Současně se zde říká, že stejně jako při ukončení podnikatelské činnosti postupuje poplatník při změně způsobu uplatňování výdajů s tím, že základ daně se upraví za zdaňovací období předcházející období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Pokud tedy poplatník, který vede daňovou evidenci, přejde z prokazatelných výdajů na stanovení výdajů formou paušálu, musí učinit následující: Za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo, zvýší formou dodatečného daňového přiznání základ daně o výši pohledávek s výjimkou pohledávek uvedených v §24 odst. 2 písm. y) ZDP a zaplacených záloh. Dále musí tento základ navýšit o zůstatky vytvořených rezerv dle zákona o rezervách, a rovněž o cenu nespotřebovaných zásob, a snížit základ daně o závazky s výjimkou přijatých záloh. V dotazu se jedná o zásoby. V uvedené citaci zákona se jednoznačně říká, že základ daně za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém dochází ke změně ve způsobu uplatňování výdajů, zvýší o cenu nespotřebovaných zásob. Ze znění ustanovení ZDP o daňové evidenci §7b odst. 4 vyplývá, že zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. I když ustanovení o vedení daňové evidenci neukládá, že poplatník musí vést skladovou evidenci zásob, měl by ji vést, aby mohl správně zjistit k poslednímu dni zdaňovacího období stav zásob. Podstatou zvýšení základu daně podle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 o nespotřebované zásoby je skutečnost, že poplatník při pořízení zásob cenu zásob uplatní přímo do daňově uznatelných výdajů. Protože tyto zásoby nespotřeboval do konce zdaňovacího období předcházejí zdaňovacímu období, kdy dochází ke změně způsobu uplatňování výdajů, musí o cenu nespotřebovaných zásob zvýšit základ daně. Protože jde o nespotřebované zásoby, může být v dalších zdaňovacích obdobích uskutečněn jejich prodej. Tržba z prodeje těchto zásob bude vcházet do zdanitelného příjmu příslušného zdaňovacího období. Proto za účelem zamezení dvojího zdanění zákon v § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 obsahuje větu: „Do základu daně se zahrne při dalším prodeji nespotřebovaných zásob již zahrnutých do základu daně pouze rozdíl, o který převyšuje cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány, cenu nespotřebovaných zásob zahrnutých do základu daně“. Pokud tedy bude například ve výrobně u poplatníka, který vede daňovou evidenci, zjištěn k 31. prosinci 2004 skutečný stav nespotřebovaných zásob v ceně 150 tisíc korun (nespotřebované zásoby materiálu na skladě podle skladové evidence, které byly například zakoupeny v roce 2004 a poplatník cenu nakoupených zásob uplatnil do daňových výdajů), bude muset v dodatečném daňovém přiznání za rok 2004 zvýšit základ daně o 150 tisíc korun. Pokud v letech 2005 a 2006 zhodnotí tyto zásoby ve výrobě, vyrobí z nich další produkty nebo je použije k poskytování služeb, budou tržby za tyto výrobky a služby předmětem zdanění a z nich budou do základu daně zahrnuty výdaje příslušným procentem z příjmů. Pokud by však nespotřebované zásoby poplatník v roce 2005 prodal, a například by za ně utržil částku 200 tisíc korun, zahrne do základu daně roku 2005 z tohoto prodeje nikoliv částku 200 tisíc korun, ale pouze částku 50 tisíc korun. Ke zdanitelnému příjmu 50 tisíc korun lze uplatnit v roce 2005 výdaje procentem z příjmů. Ing. Ivan Macháček, daňový poradce

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít