EU pomáhá rozvoji regionů

25. října 2004, 00:00 - PETR KUČERA
25. října 2004, 00:00

ZÁKLADNÍ POJMYObjem peněz, které jsou v rámci solidarity s chudšími regiony celé Evropské unie uvolňovány z unijního rozpočtu, od začátku 80. let neustále roste. Regionální a strukturální politika EU se dlouhodobě řadí na druhé místo v žebříčku unijních výdajů (za společnou zemědělskou politiku).

ZÁKLADNÍ POJMY Objem peněz, které jsou v rámci solidarity s chudšími regiony celé Evropské unie uvolňovány z unijního rozpočtu, od začátku 80. let neustále roste. Regionální a strukturální politika EU se dlouhodobě řadí na druhé místo v žebříčku unijních výdajů (za společnou zemědělskou politiku). Podíl těchto peněz na společném rozpočtu Unie převyšuje třicet procent. Současné takzvané programovací období probíhá od roku 2000 do roku 2006. Unie usiluje o vyrovnání rozdílů v životní úrovni obyvatel jednotlivých regionů a o zajištění relativně vyváženého ekonomického a sociálního vývoje tak, aby z něho měl prospěch co největší počet obyvatel EU. Cílem programů je zároveň předcházet novým regionálním problémům, které mohou být způsobeny strukturálními změnami v evropském či celosvětovém hospodářství. TŘI CÍLE

Ve snaze zamezit dřívějšímu roztříštěnému vynakládání unijních peněz vytvořila Evropská unie několik takzvaných Cílů, určujících podmínky nároků na dotace. Od roku 2000 se počet Cílů snížil na současné tři, což má vést k dalšímu zvýšení efektivnosti vynakládaných peněz. Jejich přehled přinášíme v rámečku. Předpoklady pro zařazení pod Cíl 1 splňují všechny regiony NUTS II v České republice s výjimkou Prahy, jejíž hrubý domácí produkt výrazně převyšuje průměr Evropské unie. Praha však může žádat pomoc v rámci Cílů 2 a 3. Míra spolufinancování projektu ze strukturálních fondů závisí právě na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že v případě Cíle 1 činí maximální míra spolufinancování z prostředků Evropské unie 75 % celkových nákladů (pokud má členský stát navíc nárok na podporu z Kohezního fondu, činí tento podíl 80 až 85 %), u ostatních Cílů maximálně 50 % nákladů. Pokud však podpořené investice vytvářejí příjmy, je podíl Evropské unie výrazně nižší.

CO ZNAMENAJÍ NUTS

Pro zařazení určitého regionu do některého z Cílů se na území Evropské unie používá statistické vymezení NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), které většinou vychází z administrativního členění jednotlivých zemí. Pro regionální a strukturální politiku jsou nejdůležitější jednotky NUTS úrovně II a III. Územní jednotky NUTS v ČR:

NUTS 5 = obce

NUTS 4 = okresy (76 okresů + Praha)

NUTS 3 = vyšší územní samosprávné celky (13 krajů + Praha)

NUTS 2 = sdružené kraje (8 jednotek)

NUTS 1 = sdružené NUTS 2 = území celé ČR

FOND SOUDRŽNOSTI Vedle již existujících strukturálních fondů vznikl v roce 1993 Fond soudržnosti (někdy označovaný jako Kohezní fond). Poskytování pomoci je v něm podmíněno dvěma faktory: - HDP na obyvatele státu, měřený paritou kupní síly, nesmí překročit 90 % průměru Evropské unie. - členský stát musí realizovat program hospodářské konvergence. Fond soudržnosti poskytuje příspěvky na projekty, přispívající k dosažení cílů zakotvených ve Smlouvě o Evropské unii v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Vedle toho má zajistit posun podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované Hospodářskou a měnovou unií, aniž by v těchto oblastech byly omezeny nutné rozsáhlé investice. Na rozdíl od strukturálních fondů neposkytuje Fond soudržnosti spolufinancování programů, ale přímo spolufinancuje jasně definované projekty. Pozornost je věnována tomu, aby se vyloučilo financování projektu z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů současně. PŘEDVSTUPNÍ NÁSTROJE Kandidátské země včetně České republiky mohly dosud využívat také takzvané předvstupní nástroje Evropské unie, jejichž cílem je pomáhat kandidátským zemím při řešení konkrétních úkolů při zavádění acquis communautaire. Po vstupu ČR do Evropské unie bude využívání peněz z předvstupních nástrojů už pouze dobíhat. Nadále je mohou plně využívat dosavadní nečlenské země, které požádaly o přistoupení k EU (například Bulharsko a Rumunsko). PHARE - z prostředků tohoto fondu byly spolufinancovány projekty narovnávající rozdíly v oblastech technické vybavenosti příhraničních oblastí, propagace českých exportérů v zahraničí či studijní pobyty učitelů v zahraničí. V současnosti běží několik programů Phare, jejichž cílem je zlepšení situace malých a středních podniků, zlepšení infrastruktury, rozvoj lidských zdrojů či podpora odstraňování povodňových škod. SAPARD - speciální program pro zemědělství a rozvoj venkova kandidátských zemí. Po vstupu do Evropské unie jej nahradí operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. ISPA - tento předvstupní nástroj se zaměřoval na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a dopravy. Po vstupu do Evropské unie jej nahradí Fond soudržnosti. CÍLE PODPORY Cíl 1 - Podpora rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů Orientace na: * zvýšení konkurenceschopnosti regionů * udržení a vytváření nových pracovních příležitostí * rozvoj infrastruktury * podporu malého a středního podnikání, zvláště pokud se očekává zvýšení nezaměstnanosti  Kritéria zařazení regionů z ČR: * regiony na úrovni NUTS II, jejichž HDP na obyvatele měřený paritní kupní silou (vypočítaný za poslední tři roky) je menší než 75 % průměru EU (to zatím splňují všechny kraje ČR kromě Prahy) Cíl 2 - Podpora regionů potýkajících se s restrukturalizací Orientace na: * pomoc ekonomické diverzifikaci v regionu * pomoc životnímu prostředí v regionu * pomoc drobnému a střednímu podnikání v regionu * zlepšení přístupu k novým technologiím * pomoc v propojení venkovských oblastí s nejbližšími městy infrastrukturou Kritéria zařazení regionu: * průmyslové oblasti: míra nezaměstnanosti převyšuje průměr EU; podíl pracovních míst v průmyslovém sektoru převyšuje průměr EU; pokles zaměstnanosti v průmyslové oblasti * venkovské oblasti: hustota osídlení nižší než 100 obyvatel na km 2 ; podíl obyvatel pracujících v zemědělství na celkové zaměstnanosti převyšuje dvakrát průměr EU; míra nezaměstnanosti přesahuje průměr EU. * městské oblasti: obzvláště špatný stav životního prostředí; vysoká úroveň chudoby včetně nízké úrovně bydlení; míra dlouhodobé nezaměstnanosti přesahuje průměr EU. Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání Orientace na: * podporu aktivních strategií na trhu pracovních sil vedoucích ke snížení nezaměstnanosti * podporu přístupu k pracovnímu trhu, speciálně je kladen důraz na osoby ohrožené sociální izolací * zvyšování pracovních příležitostí prostřednictvím vzdělávacích programů a celoživotního vzdělávání * podporu opatření, která umožňují včasné rozpoznání sociálních a hospodářských změn a nutných opatření, kterých je třeba k přizpůsobení se těmto změnám * podporu rovných příležitostí pro muže a ženy Kritéria pro zařazení regionu:**

Cíl 3 nemá regionální dimenzi. Způsobilé oblasti jsou takové, které nesplňují kritéria pro zařazení pod Cíl 1. Slouží jako rámec pro všechna opatření k podpoře rozvoje lidských zdrojů na národní úrovni.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít