Elektronická fakturace se rozšiřuje v celé Evropě

19. ledna 2004, 00:00 - Připravila JANA DULÍKOVÁ
19. ledna 2004, 00:00

UZNÁVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FAKTURACE JE PRO ČESKOU REPUBLIKU OBJEKTIVNÍ NUTNOSTÍ. A TO NEJEN V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE, ALE TAKÉ V MEZINÁRODNÍM ROZMĚRU.

Evropská unie vyzvala členské státy, aby pro tuto oblast přijaly vnitrostátní legislativu Na konferenci k elektronické fakturaci, pořádané Sdružením pro informační společnost, byly uvedeny i „evropské souvislosti“ této problematiky: legislativa EU, doporučené technické prostředky atd. Trendem posledních let již není jen rozšiřování elektronického obchodu, ale také elektronická komunikace se státní správou, převádění co největšího množství administrativy do elektronické formy apod. Globální elektronizace, řečeno s určitou nadsázkou, se tak mimo jiné stává i jedním z prostředků k zefektivnění a zvýšení produktivity práce. Pokud budou chtít české firmy být úspěšné na jednotném evropském trhu, stejně jako v obchodu s ostatním světem, budou muset být na tyto formy komunikace - tedy i fakturace - připraveny. Fakturace v elektronické podobě ulehčí firmám jejich konkurenceschopnost. EVROPSKÁ LEGISLATIVA

Zvyšovat povědomí českých firem o legislativě EU, její politice a možných směrech dalšího vývoje je užitečné. Evropská unie přijala v prosinci roku 2001 směrnici o elektronické fakturaci, ve které vyzvala členské státy, aby do 1. ledna 2004 přijaly pro tuto oblast vnitrostátní legislativu. Nejdůležitějším článkem této směrnice je zajištění přijetí elektronické fakturace všemi členskými státy. Úkolem Rady Evropské unie je harmonizovat základní pravidla elektronické fakturace. Přestože zmíněná směrnice ukládá členským státům povinnost přijímat k tomuto datu faktury odeslané elektronickými prostředky, ponechává jim značnou svobodu při stanovení podmínek. Není-li například elektronická fakturace uskutečňována prostřednictvím EDI, členské státy mohou požadovat zaručený elektronický podpis (například autenticitu třetí strany). Do 31. prosince 2005 mohou rovněž požadovat, aby obchodní partneři uvědomili příslušné daňové úřady o elektronické fakturaci ještě před jejím zahájením. Zmíněná směrnice dále povoluje elektronickou úchovu elektronické fakturace. Umožňuje členským státům tvorbu vlastních předpisů týkajících se formy elektronické úchovy. Snaha o jednotnost v rámci EU tedy existuje, ale lokální anomálie a rozdíly v realizaci obchodů v rámci Evropské unie budou nějakou dobu přetrvávat. Směrnice představuje nový impuls v elektronické revoluci. Prověří stav v této oblasti a urychlí harmonizaci legislativy elektronické fakturace, elektronické úchovy dokladů a podávání daňového přiznání v jednotlivých zemích Evropské unie.

PŘEKÁŽEK UBÝVÁ

Fakturace prostřednictvím EDI je v současné době rozšířená v celé Evropě. Dvě třetiny dotazovaných zemí již přijímají elektronickou fakturaci. Podle údajů ke konci loňského roku ji ke stanovenému termínu 1. ledna 2004 deklarovalo přijmout 18 z 21 zemí. Rychle se rozšiřují i další dvě formy elektronické fakturace, tj. elektronická pošta a fax. Polovina zemí faktury v tomto formátu již přijímá. Devatenáct z 21 dotazovaných zemí oznámilo, že přijmou fakturaci elektronickou poštou do roku 2004, ale fakturaci faxem pravděpodobně přijme jen několik států. Je zřejmé, že překážek v cestě k elektronické fakturaci ubývá. Téměř žádná z dotazovaných zemí nepožaduje při fakturaci prostřednictvím EDI autorizaci.

ZA VYSTAVENÍ E-FAKTURY POKUTA?

Významné rozdíly v požadavcích na systém elektronické fakturace v různých státech přetrvávají (podmínka elektronického podpisu a stupeň autenticity). Nepovolené vystavení elektronických faktur se obvykle penalizuje podle počtu faktur takto vystavených nebo podle výše DPH. Přestože pokuty mohou být v některých zemích značné, neexistuje souvislost mezi potenciální výší pokuty a pravděpodobností jejího uložení. V některých státech je pravděpodobné, že zákazníci, kteří přijmou neoprávněně vystavenou fakturu bez dokladu v papírové formě, nemají nárok na odpočet DPH.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít