Ekologické legislativy se v Unii nebojí

24. února 2003, 00:00 - Michaela Klečková, mkleckova@yahoo.com
24. února 2003, 00:00

Česká republika už sladila legislativu v oblasti životního prostředí se standardy Evropské unie. Ze tří přechodných období, které se týkají ekologie, bude mít na podnikatele dopad pouze přechodné období pro recyklaci obalů a obalových odpadů.

Ochrana životního prostředí se netýká jen velkých podniků

Implementace a prosazení všech norem přesto ještě nějakou dobu potrvá. Co všechno musí a co mohou udělat podnikatelé v oblasti životního prostředí? Každý podnikatel v oblasti výroby, stavebnictví a dopravy je povinen sledovat a omezovat emise škodlivých látek do životního prostředí, omezovat produkci odpadů a investovat do ekologického nakládání s nimi, zavést vlastní systém nebo se zapojit do integrovaného systému sběru a zpracování obalového odpadu, zavést systém řízení ekologických rizik a prevence havárií. K naplnění ekologických standardů může podnikům dopomoci státní příspěvek.

Nakládání s odpady

Legislativa podrobně upravuje nakládání s nebezpečnými odpady a s obaly. Každý podnikatel musí usilovat o minimalizaci vzniku nevyužitelných a zejména nebezpečných odpadů. Pokud takové odpady vznikají, musí dát přednost jejich materiálovému využití (zpracování na jinak využitelnou surovinu) před využitím energetickým (spalování) nebo jejich odstraněním. Pouze jinak ekologicky neodstranitelné odpady může umístit na skládku. U výrobků uváděných na trh musí výrobce nebo dovozce uvést informaci o tom, jak naložit s nespotřebovanou částí výrobku. Zvláštní předpisy upravují balení a označování nebezpečných odpadů. Pro výrobce či dovozce minerálních olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků, baterií, výbojek, zářivek, pneumatik a chladniček je stanovena povinnost zpětného odběru. T o znamená, že podnikatel je povinen od spotřebitelů tyto výrobky po upotřebení bezplatně odebrat a zamezit tak, aby se dostaly na skládky. Nakládání s obalovými odpady upravuje samostatný zákon. T en stanovuje pravidla pro označování obalů, pro opakovaně použitelné a vratné obaly. Důležitou povinností podniku, který uvádí na trh (nebo do oběhu) obaly nebo balené výrobky, je zajistit jejich zpětný odběr a zpracování. Zákon stanovuje množství odpadů, které musí být znovu užito a které recyklováno. Recyklace přitom znamená přepracování, kompostování, ale ne pouhé spalování. V současné době jsou producenti povinni vytřídit k recyklaci pětadvacet procent všech obalů, v nichž dodávají zboží na trh. Do roku 2005, kdy končí přechodné období, vyjednané Českou republikou v oblasti nakládání s odpady, se podíl recyklovaných obalů zvýší až na 45 procent. Podnikatelé mají dvě možnosti, jak předpisy splnit. Buď se zapojí do systému, provozovaného z pověření ministerstva životního prostředí firmou EKO-KOM, nebo si sjednají zpětný odběr obalů a jejich další využití přímo s některým zpracovatelem papíru či skla. Některé firmy ale tento zákon kritizují, zejména ty, které produkují ročně velmi malé množství obalových odpadů. Například podnikatel, který doveze ročně pouze několik krabic zboží ze zahraničí, musí svou firmu zaregistrovat u společnosti EKO-KOM, zaplatit roční poplatek téměř tři tisíce korun a každé tři měsíce vykazovat, jaké množství obalů do země přivezl. Pokud dovozci dokáží obaly ekologicky zlikvidovat sami, mohou zaplatit evidenční poplatek přímo ministerstvu. Ani tak se však nevyhnou složitému papírování. Ministerstvo životního prostředí už přiznalo, že je zákon o obalech k drobným dovozcům zbytečně přísný. Chystá proto jeho novelu. T a by měla zbavit povinnosti registrace podnikatele, kteří nedovezou či neprodají více než 300 kg obalů ročně.

Další opatření v oblasti ŽP

Do oblasti ekologických požadavků na výrobky spadají také směrnice o zamezování hluku ze stavenišť, stavebních a výrobních strojů a zařízení (jeřáby, kompresory, svařovací agregáty, generátory, sbíječky, rýpadla, buldozery), dále z motorových vozidel, zahradních sekaček a domácích spotřebičů. V ýrobce je povinen vyznačit zaručenou hlučnost výrobku, stavitel je vázán k dodržování limitů celkové emise hluku ze staveniště a na něm používané stavební techniky. Firem se týkají také směrnice ochraňující čistotu jednotlivých složek životního prostředí, zejména ovzduší a vod. Je uzákoněna kontrola a emisní limity pro skladování a přepravu benzinu. Limity emisí do ovzduší jsou stanoveny pro lehká a těžká nákladní vozidla a pro mobilní stavební techniku (bagry, rýpadla apod.). Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí vyžaduje, aby v souladu s principem prevence ekologických škod prošly schvalovacím řízením všechny ekologicky náročné podnikatelské záměry. T ýká se to nejen hutního průmyslu, elektráren, cementáren či chemiček, ale také větších strojírenských, papírenských a potravinářských provozů nebo těžby dřeva. Od 80.let navíc zavádí řada podniků v zemích EU tzv. dobrovolné preventivní nástroje, tedy nové postupy, které zohledňují dopady výroby i výrobků na životní prostředí. Podnikatelé k nim přistupují dobrovolně, na vlastní náklady a zlepšují tím pověst své firmy. V ČR se jedná zejména o označování ekologicky šetrných výrobků a enviromentální systémy řízení (EMS). Podniky mohou zažádat o finanční podporu pro zavádění ekologických opatření Státní fond pro životní prostředí (SFŽP). O druhu příspěvku (dotace, půjčka nebo příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru) a výši podpory rozhoduje ministr životního prostředí a rada fondu. Finanční prostředky SFŽP pocházejí především z poplatků za vypouštění odpadních vod, za emise znečišťujících látek do ovzduší a za užívání skládek.

Tab. - Přechodné období pro recyklaci obalů a obalových odpadů

Obaly 31 .12. 02 31. 12. 03 31. 12. 04 31. 12. 05

Z papíru 30 35 40 45

Ze skla 32 50 65 80

Z plastů 15 18 20 25

Z kovů 11 15 20 25

Celkem 25 32 38 45

Pozn.: Údaje jsou v procentech z celkové produkce obalů, data v záhlaví sloupců představují termíny plnění limitů.

PRAMEN: AUTOR

Co upravují zákony v oblasti ekologických standardů podnikání

* nakládání s nebezpečnými odpady

* nakládání s obaly a obalovými odpady

* omezování hluku

* omezování emisí škodlivých látek do ovzduší, vod a půdy

* nakládání s chemickými látkami a geneticky modifikovanými organizmy

* posuzování vlivu podnikatelských projektů na životní prostředí

* prevence průmyslových havárií a dalších rizik

* dobrovolné preventivní nástroje

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Auta
Peugeot 208, 2008 a příbuzné Citroëny dostanou do dvou let…
Porsche 911 GT2 RS údajně zajede Nordschleife pod sedm minut
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže LS F s výkonem 600 koní
Technologie
Intel prý chystá už i dvoujádrové Kaby Lake-X, extrémní Core i3 pro platformu X299
Nvidia nabízí levnější Shield TV. V balení však nemá gamepad
Jedna z nejlepších hororových her je teď zdarma. Stáhněte si Outlast
Nordic Telecom letos vypne CDMA. Než vybuduje LTE, přesune zákazníky k O2
Malý iPhone SE nebyl nikdy takhle levný. Operátoři šli s cenou výrazně níž než Apple
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít