Družstva tunelují majetek restituentů

21. října 2002, 00:00 - Jaromír Morávek, předseda Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR
21. října 2002, 00:00

S původními vlastníky zemědělského majetku se hraje špinavá hra Ministr zemědělství Jaroslav Palas sdělil nevypořádaným restituentům, že opět není politická vůle řešit problém mezi nimi a zemědělskými družstvy. Svedl to na povodně, které údajně snaze o řešení brání.

S původními vlastníky zemědělského majetku se hraje špinavá hra

Ministr zemědělství Jaroslav Palas sdělil nevypořádaným restituentům, že opět není politická vůle řešit problém mezi nimi a zemědělskými družstvy. Svedl to na povodně, které údajně snaze o řešení brání.

Již dlouho není tajemstvím, že současný agrární socializmus nevznikl náhodou a že není živ jen z peněz daňových poplatníků, ale převážně z majetku nevypořádaných restituentů, který je defraudován v desítkách miliard korun. Restituenti, kterým právní jazyk přiřkl označení „oprávněné osoby“, mají svůj kapitál v družstvech a zemědělských společnostech. Nic jim nevynáší, jen se ztrácí v likvidaci a konkurzech, které jsou organizovány zcela cíleně a podle předem připravených scénářů a návodů. Důkazy, že jde o organizovaný krok proti majetku většiny oprávněných osob, má již k dispozici Svaz vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR, který je spolu se Svazem občanské sebeobrany (SOS) jedinou organizací, důsledně bránící zájmy poškozených restituentů. V návodech, vypracovaných experty velkoagrární a družstevní lobby, jak převést majetek oprávněných osob na jiné právní subjekty, je přímo uvedena nutnost a výhody tohoto kroku: “…ekonomická úspora, odpadnutí nepříjemných jednání s restituenty, nebude hrozit vedení řady vleklých, předem prohraných soudních sporů, odvrácení možnosti neřešitelných ekonomických nesnází, odvrácení možnosti hrozby obstavení účtů družstva, odvrácení hrozby konkurzu spojeného s ukončením činnosti družstva a ztrátou veškerého majetku. Plánovanou výhodou je také rozšíření majetku členů družstva o majetek, s kterým sice družstvo doposud hospodařilo, avšak nepatřil mu…“ Tolik citace z instrukce pro předsedy Zemědělských družstev pod názvem „Postup při další transformaci družstva“. O organizovaném a podvodném systému, jak připravit oprávněné osoby o desítky miliard korun, není pochyb. Vláda a parlament mlčí. Zákon je pošlapáván a spokojení zbohatlíci se vysmívají okradeným zcela veřejně do obličeje. Levicová politická suita stojí pevně za podvodníky. V médiích je klid. Dokonalá cenzura, chtělo by se říci. Podle judikátů zdejších soudů je již patrno, že družstva ani společnosti, na které byl převeden majetek oprávněných osob, nemají nabývací titul a že převody majetku oprávněných osob na nové společnosti jsou neplatné. V těchto kauzách již bylo podáno na několik stovek trestních oznámení pro porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškozování a zvýhodňování věřitele, poškozování cizí věci a podezření z trestné činnosti povinných osob - zemědělských družstev, resp. jejich statutárních zástupců. T i se povětšinou schovávají za kolektivní nevinu opřenou o rozhodnutí členských schůzí družstevníků, nepřiznávají úmysl, takže vyšetřovatelé masově věci odkládají. Kdo za tím stojí? Nelze vyloučit, že politici. Právní prostředky, kterými je bráněno plnění, resp. povinnosti zaplatit oprávněným osobám jejich majetkové podíly a restituční náhrady, jsou však využívány především proti oprávněným osobám, které chtějí vyvést svůj kapitál mimo vliv družstva. Pro převod majetku oprávněných osob do jiného družstva či společnosti takováto omezení většinou neplatí. Někteří soudci soudů prvního i druhého stupně zamítají žaloby na plnění i proto, že jsou podle nich neplatné, neboť pohledávky jsou údajně promlčeny. Uvádějí tak v pochybnost platné právní akty. Některé zdejší soudy dokonce tvrdí v odůvodnění zamítnutých žalob na plnění, že jakmile se někdo stal členem transformovaného družstva, je jeho veškerý zemědělský majetek (majetkové podíly, náhrady) automaticky majetkem družstva, tedy členským vkladem nebo alespoň majetkovou účastí na podnikání družstva. T akový majetek bude prý vypořádán podle obchodního zákoníku, protože se stal automaticky obchodním majetkem družstva. T oto tvrzení je v rozporu s platnými zákony vyšší právní síly, i když členství a vklady do družstva jsou projevem svobodné vůle občana. Oprávněné osoby, které mají nárok na majetkové podíly z transformace, jsou rozděleny do několika skupin, a to správci jejich majetku. Jedni dostali všechno (fyzickým vydáním majetku nebo jeho proplacením), jiní dostali část, a většina, která nechce ponechat svůj majetek v družstvu nebo jej převést na jinou společnost, nedostane nic. Uměle vyvolané konkurzy na tzv. zbytková družstva mají učinit definitivní konec s neposlušnými restituenty, kteří nehodlají podporovat kolchoznictví v Čechách. Jsme rozhodnuti navštívit ministra spravedlnosti s důkazy a fakty o „tunelování“ venkova. Jsme také rozhodnuti přenést tuto problematiku na evropský právní stůl.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít