Druhá uzávěrka pro Intrastat

19. července 2004, 00:00 - (zk)
19. července 2004, 00:00

STATISTIKA POHYBU ZBOŽÍ V EU: ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ Po vstupu do EU musí některé firmy vykazovat pohyb zboží mezi členskými státy Unie do hlášení zvaného Intrastat. Nyní je tato povinnost čeká podruhé: termín končí 20. července.

STATISTIKA POHYBU ZBOŽÍ V EU: ZMĚNY A UPŘESNĚNÍ Po vstupu do EU musí některé firmy vykazovat pohyb zboží mezi členskými státy Unie do hlášení zvaného Intrastat. Nyní je tato povinnost čeká podruhé: termín končí 20. července.

Hlášení pro Intrastat je pro české firmy novinkou a přestože by ho v červenci měly podávat už podruhé, přetrvává řada nejasností. N avíc oproti červnu došlo k některým změnám, případně upřesněním. Vybrali jsme proto některé odpovědi na nejčastější dotazy tak, jak je zpracovaly poradenská firma Deloitte& Touche a Český statistický úřad.

ZBOŽÍ OSVOBOZENÉ OD VYKAZOVÁNÍ

Od vykazování jsou osvobozeny například obchodní vzorky, přístroje a zařízení pro pokusné účely, reklamní materiály, nosiče informací, zboží odeslané či přijaté za účelem skladování atp. Nově byl upřesněn výklad týkající se obchodních vzorků. Ty jsou osvobozeny od uvádění do výkazu Intrastatu pouze v případech, kdy jsou odesílány nebo přijímány dočasně a s předpokladem, že budou z ČR zpět odeslány nebo zpět přijaty.

NÁSLEDNÉ OPRAVY HLÁŠENÍ Novinkou je vysvětlení limitu tolerance pro případné následné opravy: Při sestavování hlášení je zpravodajským jednotkám umožněno dopustit se určité nepřesnosti, a to ve vykazovaných hodnotových údajích do limitu 100 tisíc korun, u údajů o množství zboží do 20 procent původně vykázaného stavu. Uvedené „limity tolerance“ se vztahují kumulativně na jedno měsíční hlášení, nikoli tedy na jeho jednotlivé položky zachycující pohyb rozličných typů zboží. SMĚNNÝ KURZ PRO PŘEPOČET CIZÍCH MĚN Pro konverzi hodnotových položek hlášení z cizích měn na české koruny je nutné použít „celní kurz“, tedy kurz publikovaný Generálním ředitelstvím cel pro výpočet cla. Pokud zpravodajská jednotka sestavuje hlášení postupně v průběhu sledovaného měsíce, pro přepočet měn se použije aktuální celní kurz platný ke dni přijetí, resp. odeslání zboží. Pokud je výkaz pro Intrastat sestavován jednorázově, a to až po skončení měsíce, přepočet měn lze provést pomocí celního kurzu platného poslední den měsíce sledovaného období. ODPOVĚDI NA OTÁZKY Jak vyplnit zemi původu v případě, že původ zboží není znám?

V případech, kdy původ zboží není znám, třeba proto, že ho odesílatel příjemci nesdělil, ani není informace o původu uvedena na přijímaném zboží nebo je známa pouze skutečnost, že zboží pochází z určitého seskupení zemí, uvede se do sloupce 3 výkazu nebo do kolonky 34a JSD namísto kódu státu původu kód státu odeslání (opíše se údaj ze sloupce 2 výkazu nebo kolonky 15a JSD). Jak žádat o zjednodušené vykazování přijetí nebo odeslání nových kompletních průmyslových celků? Žádost o zjednodušený postup při zařazování komponentů přijímaného nebo odesílaného kompletního průmyslového celku se podává písemně na adresu Český statistický úřad, odbor statistiky zahraničního obchodu, Na padesátém č. 81, 100 82 Praha 10. Forma podání žádosti, která nepodléhá placení správního poplatku, není stanovena. V žádosti však musí být uvedeny údaje identifikující příslušnou zpravodajskou jednotku (název nebo jména a příjmení, adresa, DIČ), jméno a příjmení tzv. kontaktní osoby (osoby, která může za zpravodajskou jednotku podat vysvětlení k podané žádosti), předpokládaná data zahájení a ukončení odesílání nebo příjímání jednotlivých komponentů kompletního průmyslového celku, jeho popis, jeho předpokládanou fakturovanou hodnotu, z jaké země bude odesílán nebo ze které země je přijímám a prohlášení, že se jedná o nový kompletní průmyslový celek. Z popisu kompletního průmyslového celku by mělo být zřejmé, z jakých hlavních částí se bude skládat a jaké bude jeho využití. Jak se vykazují obchodní vzorky?**

Obchodní vzorky, přístroje a zařízení pro pokusné účely a zboží k vyzkoušení, provedení analýzy nebo zkoušek jsou osvobozeny od uvádění do výkazů pro Intrastat pouze v případech, kdy jsou odesílány nebo přijímány pouze dočasně a s předpokladem, že budou z ČR zpět odeslány nebo budou zpět do ČR přijaty. Běžné obchodní vzorky i když přijímané nebo odesílané bezúplatně, nejsou-li vráceny zpět, se do výkazů pro Intrastat vykazují.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít