Doručení výpovědi do vazby

06. srpna 2007, 00:00 - admin
06. srpna 2007, 00:00

V Profitu č. 34/2006 mne zaujal příspěvek, popisující situaci, kdy se zaměstnanec dostane do vazby nebo do vězení. Chtěla bych se zeptat: Jak je nutné podle nového zákoníku práce doručit výpověď zaměstnanci ve vazbě? Lze tak učinit prostřednictvím vyšetřovatele?

čtenářka Ilona Písemnosti týkající se zejména vzniku, změn a skončení pracovního poměru musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou.

Zákoník práce rozlišuje a upravuje tři formy doručování písemností zaměstnavatele zaměstnanci, a to:

1. osobní doručení samotným zaměstnavatelem, tedy takříkajíc „z ruky do ruky“ (§ 334),

2. doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, tedy elektronickou poštou čili e-mailem (§ 335),

3. doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 336), přičemž zákoník jednoznačně preferuje osobní doručení samotným zaměstnavatelem (respektive jím pověřeným zaměstnancem nebo jinou pověřenou fyzickou osobou).

Osobní doručení zaměstnanci do vazby nebude nejspíš prakticky možné, i když je samozřejmě zcela vyloučit nelze. (Obviněný ve vazbě zásadně má nárok na přijímání návštěv za stanovených podmínek.) Není-li osobní doručení možné, může zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Tento způsob rozhodně v uvedeném případě (vazby) doporučujeme. Máme za to, že zaměstnavatele nelze nutit k osobnímu doručování zaměstnanci ve vazbě a lze ihned přistoupit k doručení skrze provozovatele poštovních služeb.

Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. Touto adresou může být i adresa vazební věznice.

Jestliže zaměstnanec doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam.

Třetí možnost - doručení prostřednictvím e-mailu - nepřipadá v podmínkách vazební věznice v úvahu, protože adresát by mimo jiné musel jeho přijetí potvrdit svým elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Na závěr však musím zdůraznit, že vzetí zaměstnance do vazby samo o sobě není výpovědním důvodem ani důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru. Vazba je pouze preventivním opatřením, nelze z ní vyvozovat odpovědnost zaměstnance za trestný čin a v žádném případě ji nelze zaměňovat s odsouzením k trestu odnětí svobody.

Richard W. Fetter, právník

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít