Distanční vzdělávání - alternativa pro zaměstnané

09. září 2002, 00:00 - Dvoustranu připravila Nikoleta Alivojvodič
09. září 2002, 00:00

Student v České republice může studovat online zahraniční školu V současné době moderní elektroniky a bezdrátové komunikace existuje široká řada možností vzdělávat se, aniž bychom museli opustit svou kancelář nebo pracovnu.

Student v České republice může studovat online zahraniční školu

V současné době moderní elektroniky a bezdrátové komunikace existuje široká řada možností vzdělávat se, aniž bychom museli opustit svou kancelář nebo pracovnu.

Distanční vzdělávání (DiV) umožňuje studujícímu věnovat se látce individuálně a tempem odpovídajícím jeho časovým možnostem i studijním předpokladům. T ento typ studia je vhodný především pro zájemce, kteří jsou výrazně motivováni k dalšímu prohlubování znalostí a umí si efektivně zorganizovat volný čas. „Donutit se“ k samostatnému vzdělávání jim tedy nečiní žádný problém.

Studium při budování kariéry

Distanční studium využívá multimediální formu výuky, což znamená, že je učivo prezentováno všemi možnými komunikačními prostředky. Kromě internetu se používají tištěné materiály, různé typy zvukových i obrazových záznamů, počítačové programy, telefony aj. Systém DiV je vhodný jak pro krátkodobější kurzy, tak i pro graduální či postgraduální vzdělávání. Jednou z jeho hlavních předností je, že není místně determinován, což umožňuje studentům v České republice studovat online zahraniční školu, tzv. Otevřenou distanční univerzitu (Open University). Velikým plusem je i časová flexibilita, kdy je studujícímu plně umožněno souběžně si budovat kariéru a přitom, dle zcela individuálně stanoveného rozvrhu, rozvíjet další teoretické i praktické schopnosti.

Nevýhoda: Izolace a nedostatek komunikace

Nevýhodou je poněkud vyšší školné a izolace od ostatních studentů, se kterými můžeme jen stěží utvořit tým. Osvojit si sociální dovednosti, jakými jsou skupinová práce, komunikace, společné řešení problémů a řízení kolektivu, je u DiV téměř nemožné. Proto se u některých kurzů přistupuje ke kombinovanému studiu, tj. část výuky je organizována klasickou prezenční metodou. Každému studentovi distančního vzdělávání je po celou dobu trvání programu k dispozici konzultant, tzv. tutor. Jeho úkolem je být studujícím k dispozici a všemožně jim pomáhat při orientaci v jednotlivých etapách kurzu. Tutor také radí při výběru předmětů (tzv. modulů), organizuje diskuze a provádí hodnocení uplynulých úspěchů. Komunikace mezi studentem a konzultantem je převážně písemná, ale může probíhat i osobně, po telefonu, výměnou zvukových a obrazových nahrávek a jinými dostupnými metodami.

Obor vybírejte pečlivě

Aby distanční vzdělávání bylo efektivní, velmi záleží na výběru konkrétního studijního programu. Před učiněním konečného rozhodnutí by zájemce měl nashromáždit co nejvíce informací o škole, jejíž kurz by chtěl absolvovat a porovnat je se získanými údaji o konkurenčních nabídkách. Studující by si také měl dobře rozmyslet, jaká oblast ho zajímá, protože jednou podepsanou smlouvu je velmi těžké bez pádného důvodu zrušit. Hlavním faktorem úspěšného studia však i v tomto případě zůstává vlastní aktivita. Zájemce o jakoukoli formu vzdělávání by si měl uvědomit, že studium není pouze poslouchání a čtení, ale především aktivní využití toho, co jsme se naučili. Koordinací rozvoje alternativní formy DiV se v České republice zabývá Národní Centrum distančního vzdělávání (NCDiV). Na jeho webových stránkách najdete podrobný přehled všech studijních kurzů a programů distančního a kombinovaného studia v ČR.

Open University v České republice (The Open University Business School v Milton Keynes)

Opletalova 39, 110 00 Praha 1, tel.: 02/222 46 371, kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Šulcová charakter programu: mezinárodní distanční studium doba trvání studia: 6 měsíců studijní program:

EFEKTIVNÍ MANAŽER školné: 27 600 Kč

FINANČNÍ MANAGEMENT školné: 24 400 Kč

MARKETING V PRAXI školné: 23 900 Kč

ŘÍZENÍ ROZVOJE ORGANIZACE školné: 29 800 Kč

ŘÍZENÍ ZDROJŮ PRO TRH školné: 29 900 Kč

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít