Daně za rok 2011: Co všechno musíte zdanit

02. března 2011, 08:38 - Petr Gola
02. března 2011, 08:38

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a ostatní příjmy. Některé příjmy jsou však od daně z příjmu osvobozeny.

Foto: Profimedia

Zaměstnanci zpravidla daňové přiznání nepodávají, neboť za ně provede roční zúčtování jejich zaměstnavatel. Zaměstnanci, kteří nemají pouze příjmy ze závislé činnosti, ale taky z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, ale daňové přiznání podat musí. Od zaměstnavatele si musí vyžádat „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2010“.

Které příjmy nejsou předmětem daně?

Dle § 3 zákona o dani z příjmu předmětem daně jsou: příjmy závislé činnosti a funční požitky (§ 6), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10). V § 3 zákona o dani z příjmu jsou také uvedeny příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu. Tyto příjmy se neuvádí a nejsou součástí daňového přiznání. Jedná se např. o úvěry a půjčky nebo dary. Vlastní vklad OSVČ do samostatné výdělečné činnosti, úvěr či půjčka je příjmem, který není základem daně z příjmu. Daň z příjmů se neodvádí z darů, mimo přijatých darů v souvislosti s výkonem samostatné výdělečné činnosti.

Které příjmy jsou od daně osvobozeny?

V § 4 zákona o dani z příjmu jsou uvedeny příjmy, které jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny. Některé příjmy jsou od daně osvobozeny ve všech případech. Mezi nejčastější případy patří: ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za škody, stipendia, příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti nebo plnění z pojištění osob. Současně jsou však v tomto paragrafu uvedeny příjmy, které jsou osvobozeny pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek. Mezi nejvýznamnajší případy patří příjmy z prodeje nemovitosti, příjmy z prodeje cenných papírů, příjmy z prodeje movitých věcí či osvobození důchodů. U příjmů, kde je potřeba splnit zákonnou podmínku, je nutné při prodeji na tuto skutečnost pamatovat.

Minispeciál: Jak na daně

Daně za rok 2011 - co všechno musíte zdanit Daně za rok 2011 - jak si snížit základ daně Daně za rok 2010 - Kdy musíte platit daň z příjmu Potřebujete pomoci s počítáním daní? K dispozici je vám i on-line cesta, jak si daně spočítat - daňová kalkulačka.

Kdy se neplatí daň při prodeji nemovitosti?

Aby se nemusela při prodeji rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, platit daň z příjmu fyzických osob, tak musí být splněny následující podmínky. Prodávající musel mít v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Pokud prodávající neměl v uvedené nemovitosti dva roky bydliště před jeho prodejem, tak je tento příjem osvobozen, pouze pokud použije prodávající získané prostředky na uspokojení své bytové potřeby. Jestliže prodávající nesplňuje podmínku bydlení, musel prodanou nemovitost vlastnit nejméně pět let, aby z tohoto příjmu nemusel platit daň z příjmu. Jestli není splněna jedna z uvedených podmínek, potom patří příjem z prodeje nemovitosti do daňového přiznání a podléhá dani z příjmu fyzických osob. Při prodeji družstevního bytu se jedná o převod členských práv družstva. Daň z příjmu fyzických osob se neplatí, jestliže přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let. Při prodeji nemovitosti je však nutné podat daňové přiznání z převodu nemovisti a zaplatit daň z převodu nemovitosti. V Česku se jedná o jednorázovou daň, kdy základem daně je cena podle znaleckého posudku nebo prodejní cena, podle toho, která z nich je vyšší. Sazba daně z převodu nemovitostí je 3 % ze základu daně a daň je potřeba zaplatit do tří měsíců od zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

Kdy zaplatíte daň z příjmu z prodeje auta?

Prodej věcí movitých (motorových vozidel, letadel a lodí) je od daně z příjmu osvobozen, když doba mezi nabytím a prodejem překračuje dobu jednoho roku. Při prodeji darovaného vozu za pět měsíců je příjem předmětem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu (ostatní příjmy).

Jak je to při prodeji cenných papírů?

Z prodeje cenných papírů není příjem předmětem daně z příjmu fyzických osob, jestliže mezi nabytím a převodem cenných papírů uplynula doba šesti měsíců.

Kdy se daní důchody?

Každoročně stoupá počet podnikajících důchodců. Při vyplňování daňového přiznání nemají tito občané problém se zdaněním příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, který se zdaňuje zcela s
tandardním způsobem jako u všech ostatních OSVČ, ale se zdaněním důchodů. Za rok 2010 nebudou podléhat zdanění důchody do 288 tisíc Kč. Jestliže měl tedy důchodce za rok 2010 celkový důchod 320 tisíc Kč, tak bude do daňového přiznání (dle § 10) uvádět rozdíl mezi těmito částkami, tedy částku 32 tisíc Kč. I důchodce uplatní v daňovém přiznání základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít