Daně za rok 2010: Výdajový paušál, daňovou evidenci nebo účetnictví?

10. března 2011, 09:10 - Petr Gola
10. března 2011, 09:10

Pro výpočet daně z příjmu fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění jsou u OSVČ vstupními údaje příjmy a výdaje. Ke zjištění příjmů a výdajů mají OSVČ tři možnosti: paušál, daňovou evidenci nebo účetnictví.

Foto: Profimedia

Obliba paušálu mezi OSVČ rok od roku stoupá. Důvodem je jednoduchost a vysoké paušály. Vlivem vysokých paušálů je pro daňové výdaje výhodnější pro některé OSVČ uplatnit paušály, i když vedou účetnictví nebo daňovou evidenci, protože skutečné výdaje jsou nižší než paušální výdaje.

Účetnictví? Jenom když musím

Každá OSVČ může dobrovolně vést účetnictví. Dobrovolně však vede účetnictví velmi málo OSVČ. Vedení účetnictví je totiž nejnákladnější a nejnáročnější způsob. V praxi tak vedou účetnictví OSVČ, když splňují zákonné podmínky pro povinné vedení účetnictví upravené v § 1 zákona o účetnictví.

• Pokud jsou OSVČ jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku. Do obchodního rejstříku se zapisují povinně fyzické osoby, když jejich výše příjmů či výnosů (snížené o DPH) dosáhne nebo přesáhne za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru částku 120 miliónů korun, nebo když fyzická osoba provozuje živnost průmyslovým způsobem dle § 7 živnostenského zákona.

• Pokud obrat podnikatele podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 miliónů korun.

• Když je OSVČ členem sdružení, kde alespoň jeden z členů tohoto sdružení je účetní jednotkou a vede účetnictví.

Minispeciál: Jak na daně

Daně za rok 2011 - co všechno musíte zdanit Daně za rok 2011 - jak si snížit základ daně Daně za rok 2010 - Kdy musíte platit daň z příjmu Daně za rok 2010 - Slevy na dani a daňové zvýhodnění za děti Potřebujete pomoci s počítáním daní? K dispozici je vám i on-line cesta, jak si daně spočítat - daňová kalkulačka.

Daňová evidence

Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Daňová evidence je upravena v § 7b zákona o dani z příjmu. Zákonem je upraven pouze obsah daňové evidence, nikoliv její forma. V praxi tak často stačí vést daňovou evidenci v excelu. Je však potřeba vést dvě evidcence:

• O příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně.

• O majetku a závazcích.

Vedení daňové evidence není úplně jednoduché a bez potřebných účetních znalostí daňovou evidenci sám podnikatel nezvládne. Daňovou evidenci tak v praxi vedou pouze OSVČ a podnikatelé, jejichž skutečné náklady jsou vyšší než paušální odpočty. Některé OSVČ však uplatňují paušál, i když jsou skutečné výdaje vyšší, a to kvůli jednoduchosti. Navíc při nižších příjmech drobné OSVČ daň z příjmu v Česku neplatí.

• Jestliže má např. živnostník (volná živnost) za rok 2010 příjmy do 414 000 Kč, tak na dani z příjmu fyzických osob neodvede nic, i když uplatní pouze základní slevu na poplatníka. Zisk při uplatnění 60% paušálu činí 165 600 Kč (414 000 Kč – 248 400 Kč). Daň tedy činí 24 840 Kč (15 % z 165 600 Kč) a základní sleva na poplatníka 24 840 Kč. Daňová povinnost je tedy nulová.

Paušální výdaje

Uplatnění výdajů paušálem má nesporné výhody, a proto jejich obliba stoupá. Uplatnění výdajů paušálem pro OSVČ znamená výraznou časovou a administartivní úsporu, často i daňovou úsporu. Tato metoda je jednoduchá, neznamená žádné nároky na archivaci či software. Stačí jednoduchá tabulka v excelu.

Pro případnou kontrolu ze strany finančního úřadu stačí doložit všechny příjmy v daném roce (v hotovosti i na bankovní účet) a pohledávky. Výše paušálů je stanovena v zákonu o dani z příjmů v § 7, odstavci 7. Při uplatňování výdajů paušálem OSVČ pouze ze své evidence (ať už písemné nebo elektronické) sečte všechny dosažené příjmy za rok 2010 (ať už v hotovosti či na účtu v bance). Tím zjistí všechny své příjmy. Výdaje si následně OSVČ jednoduše spočítá procentem z příjmu. Výše paušálu se pohybuje od 30 % do 80 % dle činnosti. Zisk ze samostatné výdělečné činnosti je následně rozdíl mezi celkovými příjmy a uplatněným paušálem.

Výdajové paušály za rok 2010

Druh příjmuRok 2010
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství80%
Příjmy z řemeslných živností80 %
Příjmy z ostatních živností60 %
Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů40 %
Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku40 %
Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů40 %
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů40 %
Příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu40 %
Příjmy z pronájmu30 %

Mohlo by vás zajímat

Společnost GameCo Development připravuje novinku. Výherní terminály s videohrami by měly v Americe spustit během října.

Videohry jako hazard: americká kasina spouští novinku

 Guvernér ČNB Jiří Rusnok

Dříve než ve druhém čtvrtletí 2017 intervence neukončíme, zopakovala ČNB

rejdařův sen. Takto by měl podle plánů Ředitelství vodních cest vypadat úsek Labe pod Děčínem, který je poslední neregulovanou částí řeky od soutoku s Vltavou.

Nekonečný příběh děčínského jezu. Připomínky má Brusel

 Dálnice v ČR - ilustrační foto

V roce 2017 se začne stavět 140 kilometrů dálnic

ilustrační foto

Průzkum: Lokální producenti a pěstitelé jsou stále více „in“

Ilustrační foto

Soumrak obnovitelných zdrojů? ERÚ s jejich podporou nepočítá

  • James Cusumano: Pochybuji, že Elvis žije

  • Vlastimil Harapes: Nemám rád cyklostezky a nejraději bych…

  • František Stárek: Už jsem si myslel, že budu v klidu

  • Karolína Topolová: Dovoz ojetých aut se nevyplatí

  • Alexandra Kala: Sleva je u mě zakázané slovo

  • Radka Dohnalová: Lídři by měli rozvíjet své talenty a…

  • Václav Cílek: Vyhnuli jsme se Kurdistánu

  • Petr Lávička: České maso bývá předražené

  • Michal Horáček: Jen já a lidi

Hry pro příležitostné hráče