Daně za rok 2010: Kdy musíte v Česku platit daň z příjmu

24. února 2011, 09:43 - Petr Gola
24. února 2011, 09:43

Poplatníci daně z příjmu fyzických osob jsou uvedeni v § 2 zákona o dani z příjmu. Jde o občany pobývající na území Česka, jejichž příjem přesáhl zákonem stanovenou hranici.

Foto: Profimedia

Občané, kteří mají na území Česka bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí z Česka, tak ze zahraničí. Tito občané jsou tedy pro daňové účely daňovými rezidenty. Zde je nutno upozornit, že bydliště může být odlišné od trvalého bydliště, které má občan uvedeno v občanském průkazu. Pro daňové účely je rozhodující pojem bydliště, tedy místo, kde se občan skutečně zdržuje a kde má stálý byt.

Při pochybnostech o bydlišti mezi dvěmi státy se posuzuje i rodinný stav, tj. kde má občan manželku či děti. Jestliže nelze u občana jednoznačně říci, kde se trvale zdržuje, protože pobývá dlouhodobě v různých zemích, tak se tento občan považuje za daňového rezidenta státu, kde se zdržuje nejvíce.

Občané, kteří se v Česku obvykle zdržují alespoň 183 dní v roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, mají tedy povinnost v Česku zdanit příjmy, který jim plynou z území Česka i ze zahraničí. Tento postup je obdobný ve většině vysplělých zemí světa.

Praktický příklad:

Podnikatel Šedý provozuje svoji podnikatelskou činnost nejenom v Česku, ale taky v Německu a Rakousku. Bydliště má pan Šedý ve Znojmě. Které příjmy podnikatele Šedého budou předmětem daně v Česku? Protože má pan Šedý bydliště v Česku, tak bude v Česku zdaňovat veškeré své příjmy z Česka, Německa i Rakouska. Protože má Česko s Německem a Rakouskem uzavřenu „Smlouvu o zamezení dvojího zdanění“, tak si pan Šedý v daňovém přiznání zohlední daně zaplacené v zahraničí. Tuto skutečnost musí pan Šedý doložit potvrzením o zaplacené dani v zahraničí.

Minispeciál: Jak na daně

Daně za rok 2011 - co všechno musíte zdanit Daně za rok 2011 - jak si snížit základ daně Daně za rok 2010 - Kdy musíte platit daň z příjmu **Smlouvy o zamezení dvojího zdanění** V uvedeném příkladu musí pan Šedý odvést daň z příjmu z Česka i zahraničí. Obdobná praxe je i u ostatních podnikatelů daňových rezidentů. V současné době má Česko s několika zeměmi uzavřené smlouvy o vyloučení dvojího zdanění. Aby občan neplatil daň ze stejného příjmu dvakrát (jednou v Česku a jednou v zahraničí), sníží se mu v Česku jeho daňová povinnost o daň zaplacenou v zahraničí. Zápočet zaplacené daně lze použít maximálně do výše vzniklé daňové povinnosti v Česku. Daň zaplacená v zahraničí musí být přitom prokázána potvrzením zahraničního finančního úřadu. V některých případech lze zaplacenou daň prokázat potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sražení daně. Pro vyloučení dvojího zdanění se používají různé metody, závisí vždy na konkrétní smlouvě s danou zemí. **Praktický rádce** Daně si můžete lehce spočítat i díky naší [[http://www.profit.cz/kalkulacka.aspx|daňové kalkulačce - vyzkoušejte ji.

Finanční hranice pro podání daňového přiznání

Jestliže občan dosáhl během roku 2010 příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu dle zákona o dani z příjmu (ze závislé činnosti § 6, z podnikání § 7, z kapitálového majetku § 8, z pronájmu § 9, ostatní příjmy § 10), vyšší než 15 000 Kč, tak musí podat daňové přiznání.

Daňové přiznání jsou však povinny podat i OSVČ, jejichž příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazují daňovou ztrátu. Za zaměstnance zpracovává zpravidla roční zúčtování jejich zaměstnavatel. Zaměstnanci mohou mít mimo příjmy ze závislé činnosti jiné příjmy do 6 000 Kč a nemají povinnost podávat daňové přiznání.

V případě, že se jedná o příležitostou výdělečnou činnost, tak je hranice pro podání daňového přiznání příjem za rok 2010 nad 20 000 Kč. Jedná se o jakoukoliv příležitostou činnost, ke které nepotřebujeme živnostenský list nebo příjem ze zemědělské výroby, pokud nejsme hospodařícím rolníkem či příležitostný pronájem movitých věcí.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít