Daně vás neminou!

13. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Miloš Hovorka daňový poradce miloshovorka@volny.cz
13. ledna 2003, 00:00

Jaké daňové povinnosti vás mohou čekat v roce 2003 Daňoví poplatníci a plátci daní budou mít i v roce 2003 řadu daňových povinností, které pro ně vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o daňové povinnosti: 1. k daním z příjmů a) fyzických osob, b) právnických osob, 2.

Jaké daňové povinnosti vás mohou čekat v roce 2003

Daňoví poplatníci a plátci daní budou mít i v roce 2003 řadu daňových povinností, které pro ně vyplývají z jednotlivých daňových zákonů.

Jedná se o daňové povinnosti:

1. k daním z příjmů

a) fyzických osob,

b) právnických osob,

2. k dani z přidané hodnoty,

3. ke spotřebním daním

a) z uhlovodíkových paliv a maziv,

b) z lihu,

c) z piva,

d) z vína,

e) z tabákových výrobků,

4. k dani silniční,

5. k dani z nemovitostí,

6. k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

V zákonech upravujících výše uvedené daně je stanoveno:

kdo je poplatníkem nebo plátcem předmětné daně, v jakých termínech se podává daňové přiznání, do kdy se musí daň zaplatit, a další povinnosti a informace vážící se k předmětné dani.

Je nutno zdůraznit, že speciální letáky, které jsou volně k dispozici na finančních úřadech, poskytují v této souvislosti pouze základní informace a nenahrazují tak příslušná znění jednotlivých zákonů. Není-li v příslušném daňovém zákonu stanoveno jinak, tak při plnění daňových povinností platí společná procesní pravidla, která byla přijata zákonem ČNR čís. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (jedná se zejména o určení místní příslušnosti správce daně, otázky registrace, podání daňového přiznání a další).

Jak máte daně platit

Pokud není zákonem stanoveno jinak, tak je daň splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Zálohy na daň jsou splatné v zákonných lhůtách. K označení úhrady daně nebo zálohy na daň slouží variabilní symbol a konstantní symbol.

Variabilní symbol

Variabilní symbol slouží k tomu, aby daňový dlužník sdělil finančnímu úřadu svou totožnost, a to jedním ze dvou způsobů:

1. Má-li daňový dlužník přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vepíše do příslušné kolonky pro variabilní symbol (na bankovním příkazu k úhradě nebo na poštovní poukázce) kmenovou část DIČ (tj. číslo za pomlčkou),

2. Není-li poplatník (plátce) registrován, to znamená, že nemá přiděleno DIČ, uvede

a) fyzická osoba do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, to znamená, že uvede 9 nebo 10 číslic v řadě za sebou,

b) právnická osoba v takovém případě uvede IČO.

Konstantní symbol

Bude-li daňový dlužník hradit svou daňovou povinnost pomocí:

a) poštovní poukázky (vyzvednuté na místně příslušném finančním úřadě nebo mu tímto úřadem zaslané) - konstantní symbol je spolu s číslem finančního úřadu předtištěn. Daňový dlužník může použít i běžnou poštovní poukázku (složenku) typu „A“. Na složence uvede kromě vlastních identifikačních údajů správné a úplné číslo bankovního účtu, sídlo příslušného finančního úřadu, jeho PSČ a sídlo převodové pošty, název a sídlo peněžního ústavu, u něhož má finanční úřad zřízen účet. Při platbách daní, včetně příslušenství, se uvádí konstantní symbol 1149,

b) bezhotovostního bankovního převodu, je konstantní symbol 1148.

Číslo bankovního účtu

Pro snazší a bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a správný postup při poukazování finančních prostředků. Daně se platí příslušnému finančnímu úřadu v české měně. Při každé platbě musí být uvedeno, na kterou daň je platba určena (podle § 59 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Správné určení platby a její správné nasměrování v tomto smyslu znamená zaplatit na správný bankovní účet správce daně (finančního úřadu) místně příslušného pro danou daň a daného poplatníka nebo plátce daně. Území České republiky pokrývá přes 200 finančních úřadů. Čísla jejich bankovních účtů pro placení daní jsou složena z předčíslí bankovních účtů a z matrikových částí:

předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady, matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho finančního úřadu mají stejnou matrikovou část.

Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví:

a) z předčíslí bank. účtu,

b) z matrikové části,

c) a z kódu banky.

Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710). To znamená, že například celé číslo bankovního účtu pro úhradu daně z nemovitostí u Finančního úřadu pro Prahu 1 je 77557625011/0710. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní, seznam matrikových částí bankovních účtů finančních úřadů a další informace k postupu při poukazování finančních prostředků finančnímu úřadu byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji čís. 1/2002 a do uzávěrky tohoto článku žádná změna k tomuto sdělení „Jak správně zaplatit daň“ nebyla ve Finančním zpravodaji publikována.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít