Daň můžete srazit až na dvě procenta

01. června 2010, 15:30 - Miroslav Kelnar, vedoucí kanceláře CzechTrade v Istanbulu
01. června 2010, 15:30

Snížení daně ze zisku z dvaceti až na dvě procenta. Sedm let osvobození od platby sociálního pojištění za zaměstnance. Státní dotace na úrok z úvěru. To jsou jen některé z vládních pobídek, které mají přilákat nové investory do méně rozvinutých regionů Turecka.

Autor: Shutterstock

Snaha vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a vyrovnání ekonomických podmínek mezi jednotlivými regiony Turecka vedla k tomu, že byl loni v Turecku představen nový systém státních pobídek. Měl by revitalizovat privátní sektor a přivést kapitál do míst, která jsou na nízkém stupni hospodářského rozvoje. Nová úprava by se měla pozitivně promítnout i do palčivé oblasti nezaměstnanosti a stimulovat domácí podnikatele, aby dávali přednost otevírání nových provozů v domácích, a nejlépe východních a jihovýchodních regionech, před hledáním příležitosti v zahraničí.

Systém je poměrně složitější než předchozí a kombinuje přístup teritoriálního diferencování se sektorovým pohledem. Doplněn je také o další aspekt, a to o velikost a významnost investice.

Daň se snižuje i podle velikosti investice

Nové předpisy rozpoznávají čtyři teritoria, která se v zásadě vyznačují odlišným stupněm rozvoje, a to od nejvyspělejších oblastí zařazených do skupiny 1) až po nejméně rozvinuté oblasti zahrnuté pod označení skupina 4).

V pohledu tohoto teritoriálního aspektu je jako jeden ze stimulačních nástrojů uplatněno snížení odvodu daně ze zisku z nové investice. Zde mohou namísto běžné dvacetiprocentní daně firmy uplatnit své nároky.

Ve skupině 1) má firma právo na odvod pouze desetiprocentní korporátní daně. V regionu 2) je platná osmiprocentní korporátní daň. V regionu 3) je čtyřprocetní daň a v regionu 4) je uplatněna dvouprocentní daň ze zisku.

Doba, po jakou má firma nárok využívat snížené korporátní daně, se mění nejen podle regionu, ale i podle objemu investice. V zásadě platí pravidlo, že pokud investor vloží kapitál v méně rozvinutém regionu, bude moci této výhody využívat delší dobu. Způsob propočtu nároku na snížení korporátní daně také zvažuje i objem investice a zde platí vztah – čím větší investice, tím větší nárok na vyšší snížení.

Další oblastí, kde může investor profitovat z vládou umožněných ulehčení, je sektor povinných sociálních plateb podniku za pracovníky. Pokud například investor rozvine novou výrobnu v regionu zařazeném do méně rozvinutých oblastí a vytvoří takto nové pracovní příležitosti, potom může obdržet výjimku z placení těchto povinných sociálních odvodů.

V regionu 1) bude vyjmut z povinnosti platit sociální pojištění za pracovníky na dobu dvou let, pokud vytvoří nové pracovní příležitosti. V regionu 2) dostane výjimku na placení sociálního pojištění po dobu tří let. V regionu 3) pak může obdržet výjimku na dobu pěti let a v nejméně rozvinutém regionu 4) nemusí platit sociální pojištění na pracovníka až po dobu sedmi let.

Podporován bude i výzkum

V celkovém pobídkovém systému je zavedeno několik dělících rovin pro přidělování pobídek a je vytvořeno několik segmentů, ze kterých může podniková sféra benefitovat. Mimo čistě teritoriálního přístupu s nárokem na úlevu podle skupiny regionu spadajícího pod všeobecný pobídkový systém je dále vytvořen segment teritoriálního dělení v kumulaci se sektorovým principem, a mimo to je pak definována taktéž skupina „velkých projektů“. V konceptu velkých investic, které vyžadují vložení nemalých prostředků na výzkum a vývoj již v úvodní fázi projektu, je zahrnuto 12 sektorů, které spadají pod nárokovatelné položky. Hlavní z nich jsou uvedeny tyto:

* Velké investice v sektoru výroby chemikálií a rafinovaných ropných produktů, kde je Turecko odkázáno ve velké míře na dovoz ze zahraničí.

* Velké potrubní projekty a transportní systémy, které vyžadují investice v rámci ustavení energetického koridoru v Turecku.

* Automobilový průmysl ve smyslu zachovávání mezinárodní soutěžní schopnosti Turecka, kdy projekt musí mít hodnotu minimálně 116 milionů eur a zahrnovat výrobu nových modelů dopravních prostředků.

* Podpora dopravního systému, kde je pře­devším stimulován rozvoj železniční dopravy, vybavení přístavů a přeprava ve městech.

* Elektronický průmysl pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

* Zdravotnický sektor, zejména farmaceutický průmysl a velká výzkumná centra s cílem snížení závislosti Turecka na dovozu.

* Vzdušné dopravní prostředky, které budou spadat do sektoru velkých projektů, pro které již infrastruktura existuje a které vyžadují pokročilou technologii a velké investice.

* Hornický sektor, který vyžaduje pokročilou technologii a velké investice, bude také zahrnut do sektoru velkých projektů v rámci zájmu na revitalizování tohoto sektoru.

Dále jsou tu definovány stimulace, které jsou založeny na pojmu „většího“ obsahu práce, kam patří zemědělství, a to s určením zejména pro regiony v oblastech 3) a 4), které pokrývají především východní a jihovýchodní regiony. Tam je zájem na podpoře sektorů, jako jsou konfekce, kůže, plastový průmysl, guma, kovové předměty. Dále jde o investice, které mají být směřovány do turismu, vzdělání či zdravotnictví.

V regionální skupině 2) se jedná o podporu nových technologií, a to v sektorech, jako jsou strojírenství, multifunkční textilie, nekovové minerální produkty, papír, potraviny a nápoje.

V regionální skupině 1) mají být podporovány vyvinuté technologie v automobilovém průmyslu, elektronice, farmacii, u mechanických strojních, lékařských a optických přístrojů s vysokou přesností.

Projekty splňující podmínku „velkých investičních projektů“, které jsou zaměřeny do sektorů, jež jsou v dané lokalitě podporovány, mohou taktéž získat užitek z pobídek spadajících do „regionálního zvýhodnění“.

Na úrok stát přispěje až 232 tisíc eur

V segmentu „Všeobecný pobídkový systém“ je obsažena i výhoda možného snížení v sazbě odvodu za DPH a výjimky z placení dovozního cla. Pod nový pobídkový systém v rámci regionálního zvýhodnění bude zahrnuto 81 provincií, které budou moci využívat pobídek různých rozsahů a stupňů.

Jedním z opatření je také státní dotování úroku z úvěrů pro investice provedené v regionech 3) a 4). Konkrétně jde o dotaci 0,3 procenta v regionu 3) a 0,5 procenta v regionu 4). Horní limit pro převod prostředků ze státního rozpočtu na krytí části úroků z úvěrů je 140 tisíc eur pro výzkum a vývoj a 232 tisíc eur pro region 4).

Kontakt na autora: czechtrade@tnn.net

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Ministr Ťok hraje mrtvého brouka. O přínosu měření na…
Volkswagen T-Roc dostal konečně údaje o motorech a v Německu už i ceny
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo je nejšílenější kombi na světě
Pět dobrých, ale nesmírně rizikových ojetin, které vás mohou stáhnout z kůže
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším motorem. U nás nebude
Technologie
Google prodloužil podporu Nexusům 5X a 6P. Dva měsíce bezpečnostních aktualizací navíc
Nabíjet budeme i oblečení. Levi’s ušil chytrou bundu s technologií od Googlu
K Windows 10 ve verzích 1703 a 1607 míří malé opravné balíčky
Nová konzole od Atari bude herní PC s Linuxem a procesorem AMD. Máme první fotky
Microsoft spolu s Facebookem propojil Evropu a USA superrychlým podmořským kabelem
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít