Daň můžete srazit až na dvě procenta

01. června 2010, 15:30 - Miroslav Kelnar, vedoucí kanceláře CzechTrade v Istanbulu
01. června 2010, 15:30

Snížení daně ze zisku z dvaceti až na dvě procenta. Sedm let osvobození od platby sociálního pojištění za zaměstnance. Státní dotace na úrok z úvěru. To jsou jen některé z vládních pobídek, které mají přilákat nové investory do méně rozvinutých regionů Turecka.

Autor: Shutterstock

Snaha vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a vyrovnání ekonomických podmínek mezi jednotlivými regiony Turecka vedla k tomu, že byl loni v Turecku představen nový systém státních pobídek. Měl by revitalizovat privátní sektor a přivést kapitál do míst, která jsou na nízkém stupni hospodářského rozvoje. Nová úprava by se měla pozitivně promítnout i do palčivé oblasti nezaměstnanosti a stimulovat domácí podnikatele, aby dávali přednost otevírání nových provozů v domácích, a nejlépe východních a jihovýchodních regionech, před hledáním příležitosti v zahraničí.

Systém je poměrně složitější než předchozí a kombinuje přístup teritoriálního diferencování se sektorovým pohledem. Doplněn je také o další aspekt, a to o velikost a významnost investice.

Daň se snižuje i podle velikosti investice

Nové předpisy rozpoznávají čtyři teritoria, která se v zásadě vyznačují odlišným stupněm rozvoje, a to od nejvyspělejších oblastí zařazených do skupiny 1) až po nejméně rozvinuté oblasti zahrnuté pod označení skupina 4).

V pohledu tohoto teritoriálního aspektu je jako jeden ze stimulačních nástrojů uplatněno snížení odvodu daně ze zisku z nové investice. Zde mohou namísto běžné dvacetiprocentní daně firmy uplatnit své nároky.

Ve skupině 1) má firma právo na odvod pouze desetiprocentní korporátní daně. V regionu 2) je platná osmiprocentní korporátní daň. V regionu 3) je čtyřprocetní daň a v regionu 4) je uplatněna dvouprocentní daň ze zisku.

Doba, po jakou má firma nárok využívat snížené korporátní daně, se mění nejen podle regionu, ale i podle objemu investice. V zásadě platí pravidlo, že pokud investor vloží kapitál v méně rozvinutém regionu, bude moci této výhody využívat delší dobu. Způsob propočtu nároku na snížení korporátní daně také zvažuje i objem investice a zde platí vztah – čím větší investice, tím větší nárok na vyšší snížení.

Další oblastí, kde může investor profitovat z vládou umožněných ulehčení, je sektor povinných sociálních plateb podniku za pracovníky. Pokud například investor rozvine novou výrobnu v regionu zařazeném do méně rozvinutých oblastí a vytvoří takto nové pracovní příležitosti, potom může obdržet výjimku z placení těchto povinných sociálních odvodů.

V regionu 1) bude vyjmut z povinnosti platit sociální pojištění za pracovníky na dobu dvou let, pokud vytvoří nové pracovní příležitosti. V regionu 2) dostane výjimku na placení sociálního pojištění po dobu tří let. V regionu 3) pak může obdržet výjimku na dobu pěti let a v nejméně rozvinutém regionu 4) nemusí platit sociální pojištění na pracovníka až po dobu sedmi let.

Podporován bude i výzkum

V celkovém pobídkovém systému je zavedeno několik dělících rovin pro přidělování pobídek a je vytvořeno několik segmentů, ze kterých může podniková sféra benefitovat. Mimo čistě teritoriálního přístupu s nárokem na úlevu podle skupiny regionu spadajícího pod všeobecný pobídkový systém je dále vytvořen segment teritoriálního dělení v kumulaci se sektorovým principem, a mimo to je pak definována taktéž skupina „velkých projektů“. V konceptu velkých investic, které vyžadují vložení nemalých prostředků na výzkum a vývoj již v úvodní fázi projektu, je zahrnuto 12 sektorů, které spadají pod nárokovatelné položky. Hlavní z nich jsou uvedeny tyto:

* Velké investice v sektoru výroby chemikálií a rafinovaných ropných produktů, kde je Turecko odkázáno ve velké míře na dovoz ze zahraničí.

* Velké potrubní projekty a transportní systémy, které vyžadují investice v rámci ustavení energetického koridoru v Turecku.

* Automobilový průmysl ve smyslu zachovávání mezinárodní soutěžní schopnosti Turecka, kdy projekt musí mít hodnotu minimálně 116 milionů eur a zahrnovat výrobu nových modelů dopravních prostředků.

* Podpora dopravního systému, kde je pře­devším stimulován rozvoj železniční dopravy, vybavení přístavů a přeprava ve městech.

* Elektronický průmysl pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

* Zdravotnický sektor, zejména farmaceutický průmysl a velká výzkumná centra s cílem snížení závislosti Turecka na dovozu.

* Vzdušné dopravní prostředky, které budou spadat do sektoru velkých projektů, pro které již infrastruktura existuje a které vyžadují pokročilou technologii a velké investice.

* Hornický sektor, který vyžaduje pokročilou technologii a velké investice, bude také zahrnut do sektoru velkých projektů v rámci zájmu na revitalizování tohoto sektoru.

Dále jsou tu definovány stimulace, které jsou založeny na pojmu „většího“ obsahu práce, kam patří zemědělství, a to s určením zejména pro regiony v oblastech 3) a 4), které pokrývají především východní a jihovýchodní regiony. Tam je zájem na podpoře sektorů, jako jsou konfekce, kůže, plastový průmysl, guma, kovové předměty. Dále jde o investice, které mají být směřovány do turismu, vzdělání či zdravotnictví.

V regionální skupině 2) se jedná o podporu nových technologií, a to v sektorech, jako jsou strojírenství, multifunkční textilie, nekovové minerální produkty, papír, potraviny a nápoje.

V regionální skupině 1) mají být podporovány vyvinuté technologie v automobilovém průmyslu, elektronice, farmacii, u mechanických strojních, lékařských a optických přístrojů s vysokou přesností.

Projekty splňující podmínku „velkých investičních projektů“, které jsou zaměřeny do sektorů, jež jsou v dané lokalitě podporovány, mohou taktéž získat užitek z pobídek spadajících do „regionálního zvýhodnění“.

Na úrok stát přispěje až 232 tisíc eur

V segmentu „Všeobecný pobídkový systém“ je obsažena i výhoda možného snížení v sazbě odvodu za DPH a výjimky z placení dovozního cla. Pod nový pobídkový systém v rámci regionálního zvýhodnění bude zahrnuto 81 provincií, které budou moci využívat pobídek různých rozsahů a stupňů.

Jedním z opatření je také státní dotování úroku z úvěrů pro investice provedené v regionech 3) a 4). Konkrétně jde o dotaci 0,3 procenta v regionu 3) a 0,5 procenta v regionu 4). Horní limit pro převod prostředků ze státního rozpočtu na krytí části úroků z úvěrů je 140 tisíc eur pro výzkum a vývoj a 232 tisíc eur pro region 4).

Kontakt na autora: czechtrade@tnn.net

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Asus uvádí levnější 10Gb/s síťovku. XG-C100C stojí pod tři tisíce a umí i 2,5/5,0Gb režim
Sega vdechne život starým hrám. Na mobilech zdarma vydala Sonica a další pecky
Vědci vymysleli další způsob, jak udělat foťák tenký jako papír
Seznam zruší legendární mapy. Ale ne ty, které myslíte
Tahle zahnutá výloha je ve skutečnosti obří flexibilní OLED panel od LG
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít