Daň jako oříšek pro účetní

25. prosince 2008, 00:00 - (jbn)
25. prosince 2008, 00:00

Jaké obecní příjmy se od ledna 2009 zařadí do „šuplíku“ uznatelných k dani z přidané hodnoty?

Na konkrétní dotazy obcí odpovídá Blanka Mattauschová, ředitelka legislativního odboru nepřímých daní ministerstva financí.

Obec chce prodat objekt bývalých kasáren. Zahrnuje se příjem z prodeje do obratu i v případě, kdy obce svůj majetek neodepisují?

Podle znění zákona se do obratu veřejnoprávního subjektu nezahrnují příjmy z převodu pozemků, bytů, staveb a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně.

Pokud tedy obec prodává svůj objekt (který ale není jejím obchodním majetkem), nevstupuje přijatá úhrada do obratu. U kasáren úplata nebude vstupovat do obratu obce i proto, že se pravděpodobně jedná o příležitostný prodej stavby.

Vztahuje se DPH také na pronájem obecních bytů?

Dosud je tento pronájem plně osvobozen a do obratu obce se nezapočítává. Stejné je to u pronájmu nebytových prostor nebo pozemků. Od ledna to ale bude poněkud jinak. Toto specifické osvobození se ruší.

Obce budou úplatu za nájem povinny sledovat a zahrnout do svého obratu, pokud budou uskutečňovat i další zdanitelná plnění. Pokud překročí v součtu stanovený obrat, stanou se plátci DPH.

Obec je vlastníkem kanalizace, jejíž provoz pronajímá soukromé firmě. Může se kvůli tomu stát plátcem DPH?

Jedná se o pronájem stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Výnosy nebo příjmy se jí do obratu nezahrnují. Pokud už ale je obec plátcem DPH, může při pronájmu kanalizace provozovateli (také plátci) uplatnit daň pro účely jeho ekonomické činnosti.

Město pronajímá parkoviště podnikateli, který není plátcem DPH. Pokud se město stane plátcem daně, bude muset smlouvu vypovědět?

Pokud ze smlouvy mezi obcí a nájemcem vyplývá, že se jedná o pronájem pozemku, který bude využíván k parkování, není zde možné osvobození od daně. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdanitelné plnění, doporučujeme ve smlouvě s nájemcem ošetřit situaci, kdyby se obec stala plátcem a uplatňovala u poskytované služby daň.

Pořádáme jednou ročně zájezd pro školní děti a rodiče. Najímáme si místního dopravce, který je plátcem daně. Děti mají dopravu zdarma, rodiče platí jízdné. Spadá tento příjem do obratu obce pro potřeby DPH?

Podle výkladu zákona (příloha 3) v tomto případě vstupují výnosy z nasmlouvané dopravy za úplatu do obratu obce. A to i v případě, že jde o jednorázovou akci.

Je rozdíl z hlediska DPH, jestli je poplatek za komunální odpad stanoven podle zákona o odpadech nebo podle zákona o místních poplatcích?

Organizování a odstraňování komunálního odpadu obcí za místní poplatek nebo za poplatek podle zákona o odpadech se považuje za výkon veřejné správy a nepodléhá dani.

Naše vesnice je vlastníkem lesa, s nímž i hospodaří. Roční výnosy zatím nikdy nedosáhly hranice pro registraci DPH. Kvůli polomům po vichřici ale došlo k jednorázovému zvýšení těžby. Musíme se stát plátcem?

Hospodaření s lesem je ekonomickou činností a prodej dřeva je předmětem zdanitelného plnění. Výnosy vstupují obci do obratu bez ohledu na to, zda jsou za pravidelnou nebo mimořádnou těžbu. Pokud chce následně obec zrušit registraci k DPH, musí postupovat podle paragrafu 106 zákona o dani z přidané hodnoty.

Je pravda, že se do obratu nezahrnují příspěvky zřizovatele?

Ano, ale jen v případě, že nejde o dotaci k ceně služby – třeba vstupného do kina.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít