Co se mění v celních záležitostech

03. května 2004, 00:00 - admin
03. května 2004, 00:00

NOVÉ PODMÍNKY PŘI CELNÍM ODBAVOVÁNÍ PŘINÁŠEJÍ I NOVÉ POVINNOSTI Od 1. května jsme součástí jednotného trhu Evropské unie. Pro podnikatele, kteří dosud dováželi či vyváželi zboží nebo služby, přináší vstup do EU řadu změn - v oblasti cel, daní i další administrativy.

NOVÉ PODMÍNKY PŘI CELNÍM ODBAVOVÁNÍ PŘINÁŠEJÍ I NOVÉ POVINNOSTI

Od 1. května jsme součástí jednotného trhu Evropské unie. Pro podnikatele, kteří dosud dováželi či vyváželi zboží nebo služby, přináší vstup do EU řadu změn - v oblasti cel, daní i další administrativy.

Od prvního dne členství v Evropské unii byly celní orgány ČR povinny zrušit pravidelné celní kontroly pohybu zboží přes vnitřní hranici, tedy společnou hranici s dalšími členskými státy. Na českých mezinárodních letištích ale tyto kontroly zůstávají pro lety mimo země EU zachovány. Obchod s třetími zeměmi má nová pravidla a především nové celní tarify. Dosavadní zahraniční obchod se zeměmi EU se stává obchodem vnitrounijním. Co to v praxi přináší?

STATISTIKA VNITROUNIJNÍHO OBCHODU (INTRASTAT)

Právní předpisy EU stanoví obchodníkům určité povinnosti v souvislosti s vnitrounijním obchodem. Pro účely společné obchodní politiky EU je nutné statisticky sledovat obchodní operace prováděné mezi členskými státy. Subjekty, jejichž předmětem podnikání je vnitrounijní obchod a jejichž obrat v předcházejícím roce přesáhl daný limit, mají stanovenou povinnost vyplňovat výkazy pro potřeby statistiky vnitrounijního ob- chodu neboli Intrastat.

SPOTŘEBNÍ DANĚ

Clo ani žádné další dávky nebo poplatky vybírané při dovozu či vývozu zboží se v případě vnitrounijního obchodu neuplatňují. To se samozřejmě netýká daní. Daň z přidané hodnoty je legislativně upravena národními předpisy jednotlivých členských zemí v souladu s příslušnou směrnicí ES a je zdrojem jejich národních rozpočtů. O změnách týkajících se v této souvislosti DPH jsme již psali v P rofitu č. 15/2004. Změny se ale netýkají jen DPH, ale také spotřebních daní. Právě u nich jsou změny výrazné. Právní úprava správy spotřebních daní totiž neodpovídala legislativě Evropské unie. Změna nastala ještě před vstupem České republiky do Evropské unie. K nejdůležitějším změnám v této oblasti patří, že spotřební daně v plném rozsahu spravují celní orgány. Nově byl také zaveden režim podmíněného osvobození od daně. V současnosti se podnikatelské subjekty potýkají v praxi s konkrétními problémy, jimž se budeme věnovat v příštím vydání Profitu.

CELNÍ ŘÍZENÍ PŘI OBCHODU S TŘETÍMI ZEMĚMI

Vzhledem k tomu, že české celní předpisy jsou již delší dobu v souladu s evropskou úpravou, nedochází po vstupu do Evropské unie k výrazné změně. Celním formalitám bude podléhat zboží vyměňované se státy, které nejsou členskými státy Evropské unie. Tyto formality jsou ode dne vstupu upraveny celními předpisy Evropské unie. Nejdůležitějšími z nich jsou: 1. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství ve znění pozdějších předpisů, 2. Nařízení Komise č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství ve znění pozdějších předpisů, 3. Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla ve znění pozdějších předpisů, 4. Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku ve znění pozdějších předpisů. V celním řízení je největší rozdíl v tom, že s výjimkou letecké přepravy budou čeští dovozci nebo vývozci provádět minimálně jeho část u jiného než českého celního úřadu. Tak například bude-li americké zboží přepravováno do České republiky přes přístav Hamburk, má český dovozce dvě možnosti. Buď proclí zboží u celního úřadu v Hamburku, nebo mu hamburský celní úřad propustí zboží do režimu tranzitu a zboží bude následně propuštěno do volného oběhu některým českým celním úřadem. Také v případě vývozu může být vývozní celní řízení provedeno jak českým celním úřadem, tak v jistých případech i celním úřadem jiné členské země. V každém případě však vyvážené zboží vystoupí z území Evropské unie přes zahraniční celní úřad.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít