Co přinesou legislativní změny?

08. října 2007, 16:24 - Petr Ševčík
08. října 2007, 16:24

Přeshraniční fúze

Pro oblast přeměn obchodních společností a družstev se v současné době připravuje zcela nová právní úprava. Potřebu transponovat do českého právního řádu desátou směrnici Evropského parlamentu a Rady EU č. 2005/6 o přeshraničních fúzích kapitálových společností s cílem dosáhnout potřebnou mobilitu kapitálu a zvýšit efektivitu podnikání by měl vyřešit nový návrh zákona. Podnikatelská činnost v rámci jednotného vnitřního trhu nutně vyžaduje akumulaci kapitálu. Koncentrace je potom nezbytně nutná pro dlouhodobé efektivní fungování na evropském trhu, případně i na globální úrovni.

Významné zjednodušení.

Prostřednictvím nového zákona se v případě jeho přijetí významným způsobem zjednoduší restrukturalizace společností, které působí v mezinárodním měřítku. Dosud bylo nutné při fúzích přes hranice využívat poměrně nový subjekt obchodního práva, takzvanou evropskou společnost (Societas Europea), případně jiná, často zbytečně komplikovaná řešení.

Desátá směrnice.

Vnitrostátní zákon musí být na základě desáté směrnice zaveden v jednotlivých členských státech nejpozději do 15. prosince 2007. Z hlediska základních svobod zaručených Smlouvou o založení Evropských společenství (ES) se prostřednictvím nového zákona bude v praxi uskutečňovat svoboda usazování nebo volný pohyb kapitálu. Přitom platí, že vnitrostátní právo jednotlivých členských států nesmí zavádět žádná omezení těchto svobod, což je v souladu s dosavadní rozhodovací praxí Evropského soudního dvora. Pro restrukturalizace je zásadní, že daňové předpisy jednotlivých členských států u fúzí, rozdělení, převodů majetku a výměny podílů by neměly omezovat účinné fungování společného trhu EU.

Vymezení fúze.

Fúze bude přípustná pouze u společností kapitálového charakteru definovaných právem ES. V České republice tak připadá přeshraniční fúze v úvahu u všech typů obchodních společností. Na druhé straně jsou z přeshraničních fúzí vyloučeny společnosti, jejichž předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo či nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv takové společnosti (podílové fondy).

Dopady zákona.

Zákon by měl ovšem vedle nové možnosti přeshraniční fúze obchodních společností (s výhradou fúze do evropské společnosti, která byla přípustná i dosud) přinést i změny v úpravě vnitrostátních přeměn. V praxi je současná právní úprava přeměn v Obchodním zákoníku velmi nepřehledná. Z tohoto pohledu lze připravované změny jen uvítat. Zákon o přeměnách s sebou ponese i některé dílčí dopady v oblasti daňového práva. Přestože je zákon o daních z příjmů do určité míry na zavedení přeshraničních přeměn již připraven (prostřednictvím novelizace provedené zákonem 438/2003 Sb.), některá ustanovení jsou dosud aplikovatelná jen ve vztahu k evropské společnosti. Zákon o daních z příjmů tak v podstatě předstihl úpravu obchodněprávní.

Podmínky pro restrukturalizaci.

Pro subjekty uvažující o restrukturalizaci společnosti (případně holdingu), které reálně přesahují národní hranice, může hrát významnou roli fakt, že zákon o daních z příjmů umožňuje přenos rezerv, položek opravných i odčitatelných od základu daně a ztrát. Nelze ovšem přebírat a pokračovat v tvorbě rezerv a opravných položek vytvořených podle zahraničního právního předpisu, které zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách neznají. Je tedy nutné splnit podmínky stanovené vnitrostátní legislativou. Rovněž je možné, aby společnost přenesla do české daňové jurisdikce ztrátu, případně však i opačně mimo ČR. Přitom je třeba daňovou ztrátu přepočítat podle stejných principů, které platí pro její výpočet v ČR.

Střednědobé řešení.

Restrukturalizace podnikatelské činnosti představuje řešení minimálně se střednědobým výhledem. Při přípravě jakýchkoli transakcí je třeba zohledňovat nejen současný stav, ale i perspektivní vývoj obchodněprávní a daňové legislativy v rámci České republiky a v dalších právních řádech, kterých se dotýkají. Harmonizovaná legislativa jednotlivých členských států prostřednictvím přeshraničních fúzí obchodních společností znamená významně jednodušší postup. Zefektivňuje totiž podnikatelskou činnost subjektů pohybujících se v rámci jednotného evropského trhu, a to i případně s ohledem na rozdíly mezi jednotlivými daňovými jurisdikcemi.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít