Co přináší integrovaný registr znečišťování

25. října 2004, 00:00 - JAN MARŠÁK, MILUŠE VĚTROŇOVÁ Ministerstvo životního prostředí ČR
25. října 2004, 00:00

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Integrovaný registr znečišťování je novým nástrojem ke sledování znečištění životního prostředí. Jeho zřizovatelem a správcem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jaké povinnosti přináší podnikatelům?

Informace o znečišťování ovzduší mají být přehlednější.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Integrovaný registr znečišťování je novým nástrojem ke sledování znečištění životního prostředí. Jeho zřizovatelem a správcem je Ministerstvo životního prostředí ČR. Jaké povinnosti přináší podnikatelům? Potřeba založení českého registru úniků a přenosů znečištěných látek vznikla vstupem ČR do EU. Data z integrovaného registru znečišťování budou sloužit pro ohlašování do Evropského registru emisí znečišťujících látek (European Pollutant Emission Register - EPER). Členské státy EU mají povinnost vést národní registry emisí z průmyslových zdrojů a podávat informace o emisích z těchto zařízení Evropské komisi. PRVNÍ HLÁŠENÍ: NEJPOZDĚJI 15. ÚNORA Hlášení do registru budou podávat takzvaní uživatelé registrované látky. Uživatel registrované látky zvlášť zjišťuje a vyhodnocuje emise a přenosy ohlašovaných látek při haváriích. Pro vznik ohlašovací povinnosti do IRZ je důležitým parametrem ohlašovací práh látky. Teprve při vyrovnání, případně překročení ohlašovacího prahu za jeden kalendářní rok, vzniká povinnost údaje ohlásit. První ohlášení do IRZ je stanoveno k 15. únoru 2005, kdy budou ohlášeny údaje za rok 2004. Ohlašovaných látek bude nejprve 72, po vstupu Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek v platnost se jejich počet rozšíří na 88. Řada znečišťujících látek se bude sledovat ve všech uvedených složkách životního prostředí - tedy v ovzduší, ve vodě i půdě. Tímto opatřením je posilován integrační charakter registru. NEBEZPEČNÉ LÁTKY Látky zahrnuté do Integrovaného registru znečišťování je možné rozdělit do několika skupin: * skleníkové plyny * látky způsobující kyselé deště * polychlorované bifenyly * těžké kovy * dioxiny a furany * polycyklické aromatické uhlovodíky * kyanidy * aromatické uhlovodíky * fluorované uhlovodíky * freony * insekticidy * a další. Jedná se o látky pro člověka vysoce zdravotně rizikové, jejichž emise a přenosy je bezpodmínečně nutné monitorovat. REGISTR POMŮŽE I SAMOTNÝM FIRMÁM Dostupnost informací z integrovaného registru znečišťování pomocí internetu znamená zjednodušení přístupu odborné i široké veřejnosti k důležitým údajům z oblasti životního prostředí. Veřejná kontrola má působit jako pozitivní stimul pro podniky ve vztahu k životnímu prostředí. Zavedením registru dojde ke zjednodušení a usnadnění plnění ohlašovacích povinností. Měl by být vytvořen takový stav, kdy povinné subjekty mohou ohlašovací povinnosti plnit efektivně, jednoduše a transparentně. Rozšíření dat z registru má vést k podpoře soutěžení mezi producenty znečištění v redukci úniků. Budování integrovaného registru znečišťování by mělo přinést pozitivní efekty i pro sféru povinných osob. Jedná se zejména o hledání úspor ve výrobách, případně nahrazování některých látek méně škodlivými, které nebudou v registru sledovány. Vzhledem k zavádění úspornějších technologií může dojít i ke zvyšování konkurenceschopnosti. KDE NAJÍT PODROBNOSTI? Integrovaný registr znečišťování (IRZ) byl zřízen zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon definuje základní pojmy, vymezuje ohlašovací povinnosti a ukládá vést evidenci údajů, nezbytných pro splnění ohlašovací povinnosti. P roblematiku IRZ dále upravuje nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. Nařízení stanovuje seznam ohlašovaných látek a jejich ohlašovací prahy, způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek a způsob a formu ohlašování do registru. KONTAKTY

Jan Maršák, MŽP, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 E-mail: jan_marsak@env.cz

Miluše Větroňová,ČEÚ, oddělení Agentura integrované prevence, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 E-mail: miluse.vetronova@ceu.cz

PODROBNOSTI NA WEBU

Integrovaný registr znečišťování: www.irz.cz  

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít