CO NEVÍTE O EU

05. dubna 2004, 00:00 - Hugo Roldán, ministerstvo zemědělství
05. dubna 2004, 00:00

Jako soukromý zemědělec bych prý mohla mít po vstupu do EU problém se získáním dotací, protože nesplňuji podmínky kvalifikace. Je to pravda? Ráda bych to napravila. Kde bych mohla získat informace o školách, které připravují pro takové lidi nějaké studijní programy?

Minimální zemědělská kvalifikace se stává aktuální zejména při podávání žádostí o finanční podpory. V zemích EU vychází tento požadavek z N ařízení rady Evropské komise č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství. Zde se včl. 8 praví, že pomoc pro zahájení činnosti, která má usnadnit zakládání hospodářství ze strany mladých farmářů, bude poskytována - kromě jiných - za podmínky, že farmář má příslušnou pracovní kvalifikaci a schopnosti. Každá členská či uchazečská země pak sama stanoví konkrétní požadavky ke splnění této základní podmínky. Obdobně jako v EU je tento požadavek uplatňován v ČR pouze u vybraných podpor a počítáme stím, že i po vstupu do Unie bude mít selektivní charakter. Bude se tedy zřejmě vztahovat na podpůrný program předčasného odchodu zemědělců do důchodu, kdy mladý nabyvatel farmy po odcházejícím zemědělci bude muset splňovat požadovaný stupeň odborné kvalifikace. Tato podmínka má pouze zabránit případným spekulacím a zajistit kontinuitu hospodaření. Požadavek minimálního zemědělského vzdělání se nebude tedy týkat nárokových dotací, jako jsou např. přímé platby. Doposud byl požadavek minimálního zemědělského vzdělání uplatňován pouze u žádostí o finanční podporu v rámci dotačního titulu 7. - Podpora mladých začínajících zemědělců. V praxi to znamenalo, že žadatel o tuto podporu musel mimo jiných podmínek splnit kvalifikační požadavek stanovený v článku 4. Směrnice ministerstva zemědělství č. 4945/2002-1000 ze dne 31. 1. 2002 o dalším odborném vzdělávání, tj. střední odborné nebo úplné střední odborné nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské zemědělské vzdělání v oborech, které poskytují kvalifikace pro zemědělská povolání a činnosti. Pro ostatní zájemce o podporu na základě zmíněného dotačního titulu 7., kteří nesplňovali takto stanovenou kvalifikaci, je připraven rekvalifikační program v rozsahu 150 vyučovacích hodin, jehož výstupem je rekvalifikační zkouška pro výkon obecných zemědělských činností. Část kurzu lze absolvovat formou domácího samostudia, aby časová náročnost byla nižší. Toto vzdělání si je možné doplnit v rámci rozsáhlé sítě zemědělských škol, jejichž seznam je k dispozici v každé zemědělské agentuře ministerstva zemědělství a je také uveřejněn na internetové adrese www.mze.cz . Kurzy zemědělského vzdělání se poskytují za úplatu, kterou si hradí účastníci sami. Příprava podkladů a poskytnutí studijních materiálů k vypracování závěrečné práce při ukončení kurzů je plně v kompetenci školících center. Lze předpokládat, že naprostá většina zájemců o zemědělskou rekvalifikací jsou mladí zemědělci z řad fyzických osob, kteří svou nově získanou kvalifikaci budou prokazovat osobně a také budou žádat o podporu sami za sebe. V případě zájemců z řad právnických osob, prokáže požadované vzdělání statutární zástupce firmy. Nemusí to tedy nutně být majitel nebo ředitel. Pak je statutární zástupce tím, kdo podává za firmu žádost o podporu. V souvislosti se vstupem ČR do EU lze i u nás předpokládat výrazný důraz na rozvoj mimoprodukčních stránek zemědělství. To předpokládá, že zemědělci, kteří se budou účastnit programů podporujících nepotravinářské funkce zemědělství, si budou postupně rozšiřovat svůj odborný rozhled a znalosti. Ty ovšem budou mít i nadále úzkou návaznost na základní zemědělské vzdělání, které naprostá většina zemědělců již nyní má, ať již ho získala v odborných školách a učilištích a obohatila léty praxe, nebo do zemědělství přišla s jinou odbornou výbavou a potřebné poznatky si osvojila každodenní praxí.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít