CO NEVÍTE O EU

09. února 2004, 00:00 - Martin Duda, CEBRE
09. února 2004, 00:00

Kde mohu získat informace související s využíváním strukturálních fondů pro rozvoj celoživotního vzdělávání? Prostředky ze strukturálních fondů budou v ČR - stejně jako v jiných členských zemích EU - rozdělovány podle definovaných priorit, které jsou obsaženy v programových dokumentech.

Kde mohu získat informace související s využíváním strukturálních fondů pro rozvoj celoživotního vzdělávání?

Prostředky ze strukturálních fondů budou v ČR - stejně jako v jiných členských zemích EU - rozdělovány podle definovaných priorit, které jsou obsaženy v programových dokumentech. V případě Česka tyto dokumenty tvoří pět operačních programů, které pokrývají všechny regiony ČR kromě Prahy, a dva jednotné programové dokumenty pro Prahu. Za přípravu programových dokumentů byla odpovědná jednotlivá ministerstva. Budeme-li se držet označení „rozvoj celoživotního učení“, pak nalezneme v operačním programu Rozvoj lidských zdrojů prioritu č. 3 „Rozvoj celoživotního učení“. V této prioritě jsou obsažena tři opatření, z nichž první dvě se zaměřují na rozvoj „školního“ vzdělávání, třetí je orientováno na podporu dalšího vzdělávání. Rovněž v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 3 pro Prahu (JPD 3) je stanovena priorita „Rozvoj celoživotního učení“. Celoživotní učení však nebude rozvíjeno pouze v rámci uvedené priority. V podstatě téměř ve všech ostatních prioritách operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) i zmíněného JPD 3 bude podporováno vzdělávání a tedy i celoživotní učení. V těchto dalších prioritách totiž budou financovány např. rekvalifikace, odborná školení pro zaměstnance, kurzy pro handicapované občany ad. Řídícím orgánem OP RLZ i JPD 3 bude Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci zESF, kde je možné získat další informace. V případě uvedených opatření zaměřených na rozvoj školního vzdělávání lze podrobnější informace získat na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odbor evropské integrace a mezinárodních vztahů. Rovněž v dalších operačních programech lze nalézt opatření, která jsou cílena na rozvoj lidských zdrojů v ČR, tj. např. na zlepšení infrastruktury pro vzdělávání, odborné vzdělávání v oblasti zemědělství ad. Konkrétně se jedná o operační program Průmysl a podnikání, Společný regionální operační program a operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství.

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče