Chybovat je lidské - kdo ale zaplatí škodu?

15. března 2004, 00:00 - (jd)
15. března 2004, 00:00

I rizika vyplývající z odpovědnosti členů statutárních orgánů nebo vedoucích pracovníků lze pojistit NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU ČINÍ I ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ (PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD) ODPOVĚDNÉ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTI.

I rizika vyplývající z odpovědnosti členů statutárních orgánů nebo vedoucích pracovníků lze pojistit

NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU ČINÍ I ČLENY STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ (PŘEDSTAVENSTEV A DOZORČÍCH RAD) ODPOVĚDNÉ ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ SPOLEČNOSTI. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CHRÁNÍ PŘED MAJETKOVÝM ZRUINOVÁNÍM ODPOVĚDNÉ OSOBY, FIRMY A VLASTNÍKY PŘED ZNEHODNOCENÍM JEJICH MAJETKU.

Za škodu vzniklou společnosti, byť i neuváženým nebo neúmyslným rozhodnutím, ručí odpovědné osoby do výše svého majetku. Ale ne všichni vedoucí pracovníci jsou členy statutárních orgánů. Přitom i jejich rozhodování v sobě nese určitá rizika. A také odpovědnost za škodu - přinejmenším do výše, kterou určuje zákoník práce. Asi nikdo si nechce dopředu připouštět, že udělá chybu, za níž pak ponese následky, které mohou ohrozit i jeho spokojený rodinný život, rodinné zázemí a výrazně mu tak snížit životní úroveň. Chybovat je ale lidské a nikdo o sobě nemůže na sto procent říci, že je neomylný. Není tedy na škodu využít pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů, pojištění vrcholového managementu, ale i dalších vedoucích pozic.

KOLEKTIVNÍ CHARAKTER

Pojistných produktů vztahujících se k rizikům spojeným s výkonem vedoucí funkce je na trhu vícero. Proto i zde je dobré pečlivě vybírat a řádně se informovat, co která pojišťovna v tomto směru nabízí, jak se liší a především co vše může takováto pojistka pokrýt a do jaké výše. Pojištění členů statutárních orgánů - tedy představenstev a dozorčích rad - bývá kolektivní. To znamená, že se pojišťují všichni jejich členové bez rozdílu, oddělené osoby pojistit nelze. Důvodem pro takovýto způsob pojištění je především fakt, že uvedené orgány přijímají kolektivní rozhodnutí a mají tedy kolektivní odpovědnost. Nepojišťují se tedy jednotlivé konkrétní osoby, ale posty, ať je zastává kdokoli. Rizika bývají pojištěna po celou dobu trvání pojistné smlouvy a vztahují se tedy i na škody, způsobené rozhodnutím členů statutárních orgánů, kteří již své funkce opustili. V České republice poskytuje toto pojištění řada pojišťoven, přičemž základní zásady jsou obdobné. Většinou se nepojišťují ekologické škody, škody způsobené úmyslně, škody na zdraví a škody způsobené pod vlivem psychotropních látek. V ostatních výlukách z pojištění jsou mezi jednotlivými pojišťovnami odchylky, které je třeba zvážit při sjednávání konkrétní pojistné smlouvy. Pojistníkem - subjektem, který sjednává pojištění ve prospěch jiného - je v těchto případech společnost. Výše škod, na kterou se společnost pojišťuje, je individuální. Některé pojišťovny jsou ochotny pojistit jakékoli velké riziko, jiné mají tuto částku limitovánu. I při tomto druhu pojištění platí některé obecné zásady - především že pojišťovna chce znát některé údaje o tom, koho pojišťuje, aby mohla ohodnotit rizika. V případě pojištění statutárních orgánů se tedy logicky zajímá o hospodářské výsledky a audit, o stanovy společnosti, o majetkové vztahy, resp. strukturu akcionářů atd.

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

Většina pojišťoven nabízí rovněž pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu. Využívat ho tedy mohou jak manažeři na různém stupni řízení, tak i třeba řadový zaměstnanec, jehož charakter práce v sobě rizika, chyby a následné škody obsahuje. Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnavateli, pokud ji pojištěný zaměstnanec způsobil porušením povinností při plnění svých pracovních (služebních, členských) úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Pojištění vesměs kryje pouze obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu, jak ji stanovuje příslušný paragraf zákoníku práce. Je to také pojištění zaměstnance, nikoliv tedy zaměstnavatele, a váže se na každý pracovní nebo obdobný poměr. Zaměstnavatel může toto pojistné zaměstnanci platit, ale je to vždy jeho dobrá vůle a jeden ze způsobu motivace. I při pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu je důležité pečlivě si prostudovat pojistnou smlouvu, zejména pasáže, vyjmenovávající na co se pojistka nevztahuje. Nevztahuje se například na zaplacení majetkové sankce zaměstnavatelem (včetně pokuty), která byla uložena v důsledku jednání pojištěného.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít