Chcete na ruský trh?

08. října 2008, 16:25 - Natalja Gijevajaová
08. října 2008, 16:25

Rusko

Každý subjekt, který má zájem vstoupit na ruský trh, bude zvažovat konkrétní formu, jak to provést. Ruské právo zná několik forem možné přítomnosti zahraničního subjektu na místním trhu. Proto vždy bude třeba zvážit konkrétní formu v návaznosti na plány a podnikatelské záměry daného subjektu.

Možné formy

V obecné rovině lze shrnout, že zahraniční podnikatel může formalizovat svou přítomnost na ruském trhu zejména následujícími způsoby. Za prvé prostřednictvím účasti v ruské právnické osobě – obchodní organizaci (tedy právnické osobě, která provozuje činnost především za účelem dosažení zisku); za druhé zřízením pobočky zahraniční právnické osoby na území Ruské federace; a za třetí zřízením obchodního zastoupení.
Pro úplnost je třeba zmínit, že v případě zahraničního investora, fyzické osoby, je možné, aby také podnikal jako živnostník. Základní rozdíl mezi jednotlivými formami přítomnosti na ruském trhu spočívá zejména v jejich statutu a charakteru činnosti. Vstup na ruský trh prostřednictvím účasti v právnické osobě této země (obchodní organizaci) je formou, která poskytuje patrně nejširší škálu možností z hlediska následného rozvoje přítomnosti konkrétního subjektu na něm.
Obchodní organizace je právnickou osobou, která jedná vlastním jménem, může vykonávat jakýkoli druh činnosti, který není zákonem zakázán, nabývat majetek, uzavírat obchody, být nositelem práv a povinností a žalobcem i žalovaným u soudu.
Obchodní organizace provozuje činnost od okamžiku státní registrace u federálního daňového úřadu provedené zákonem stanoveným způsobem. A zakládá se na dobu neurčitou, není-li ve stanovách organizace stanoveno jinak. Obchodní organizace ručí za vlastní závazky celým svým majetkem. Mezi obchodní organizace patří společnost s ručením omezeným, otevřená a zavřená akciová společnost.

Pobočky

Pobočky nejsou obdobně jako v českém právu – na rozdíl od obchodních organizací – právnickými osobami. Jsou samostatnými hospodářskými jednotkami právnické osoby založenými mimo její sídla. Právnická osoba, která je založila, jim poskytuje majetek a pobočky jednají jejím jménem. Za činnost pobočky odpovídá právnická osoba, jež je založila.
Na rozdíl od obchodní organizace se pobočky zřizují pouze na dobu určitou. Zahraniční společnost, která hodlá založit pobočku v Rusku, je povinná absolvovat proces registrace (akreditace) své pobočky u příslušných státních orgánů Ruské federace. Akreditaci poboček zahraničních společností provádí a vedení jejich státního registru zajišťuje Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace. Pobočka zahraniční společnosti se akredituje na dobu maximálně pěti let s možností následného prodloužení akreditace.

Obchodní zastoupení

Obchodní zastoupení není stejně jako pobočka samostatnou právnickou osobou. Je jen hospodářskou jednotkou zakládajícího subjektu založenou mimo místo sídla zakladatele. Základní rozdíl mezi obchodním zastoupením a pobočkou spočívá ve vykonávaných funkcích. Zatímco pobočka je způsobilá vykonávat všechny nebo část funkcí zřizující společnosti včetně případných podnikatelských aktivit, obchodní zastoupení slouží k reprezentativním účelům. A v jejich rámci reprezentuje zřizující společnost a hájí její zájmy, navazuje kontakty a podobně.
Ke zřízení obchodního zastoupení v Ruské federaci je stejně jako v případě poboček třeba absolvovat proces akreditace u příslušných státních orgánů. A hlavním akreditačním orgánem pro zastoupení zahraničních společností v Rusku je zmíněná Státní registrační komora při Ministerstvu spravedlnosti Ruské federace. Obchodní zastoupení se akredituje na dobu maximálně tří let s možností následného prodloužení akreditace.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít