Česká republika a Evropská komise

05. ledna 2004, 00:00 - admin
05. ledna 2004, 00:00

NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN (SCHVÁLEN VLÁDOU 16. 12. 2002) BYL PŘEDLOŽEN EVROPSKÉ KOMISI 3. 3. 2003. ČESKÁ REPUBLIKA BYLA V POŘADÍ DRUHOU Z KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ, KTERÁ PŘEDLOŽILA JEHO KONEČNOU VERZI A ZAHÁJILA TAK JEHO NEGOCIACE.

projednávaly Rámec podpory společenství a operačních programů

DO POLOVINY DUBNA 2003 PAK BYLY POSTUPNĚ PŘEDLOŽENY EVROPSKÉ KOMISI (DÁLE EK) I VŠECHNY OSTATNÍ PROGRAMOVÉ DOKUMENTY.

Během března a dubna 2003 byly všechny české programové dokumenty podrobeny formální kontrole obsahu ze strany EK a na základě vnitřních konzultací uvnitř EK byl sestaven tzv. negociační mandát, který je stanoviskem EK k předloženému Národnímu rozvojovému plánu a sloužil jako podklad pro další vyjednávání. Česká republika jej obdržela 25. června 2003. EK doporučila výrazně zjednodušit strukturu priorit a opatření v zájmu pokrytí nejurgentnějších potřeb. V tomto ohledu navrhla snížit rozpočet pro Společný regionální operační program (SROP) a zvýšit rozpočet pro operační program Průmysl a podnikání, pro operační program Rozvoj lidských zdrojů (RLZ) a operační program Infrastruktura (přesunem environmentálních opatření ze SROP). Podíl Evropského sociálního fondu na SROP měl být zvýšen nejméně na 10 % (místo navrhovaných 5 %). Od července do září proběhla dvě kola vyjednávání a technické konzultace, jejichž výsledkem bylo mj. stanovení strategie Rámce podpory Společenství (RPS), vymezení priorit a opatření operačních programů včetně odstranění překryvů mezi operačními programy (OP), alokace prostředků ES na jednotlivé operační programy a jejich priority. Otázka výše spolufinancování jednotlivých operačních programů, respektive možnost uplatnění spolufinancování z prostředků EU až do maximální výše 80 % v některých případech byla vyřešena až během října. Týká se vybraných opatření operačního programu Infrastruktura, Rozvoj lidských zdrojů, Společný regionální operační program a vybraných podopatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Po 12. září 2003 byly postupně zahájeny negociace jednotlivých operačních programů s Evropskou komisí, která byla uzavřena zasláním jejich návrhů EK (nejpozději 21. listopadu 2003). Následně proběhlo vnitřní připomínkové řízení textu Rámce podpory společenství a upravených operačních programů generálními ředitelstvími EK. Text rámce podpory společenství je v tuto chvíli v de facto definitivní podobě a čeká na formální potvrzení. V textech operačních programů probíhají na základě výměny připomínek mezi řídícími orgány a EK v posledních dnech ještě jisté úpravy, byť minimální. Ve druhé polovině prosince 2003 byl celý proces uzavřen výměnou dopisů příslušných komisařů EK a ministrů vlády ČR potvrzujících výsledky negociací jednotlivých programových dokumentů. K formálnímu schválení programových dokumentů bude moci dojít až po vstupu ČR do EU.

**Přinášíme podrobný rozpis priorit a opatření v rámci jednotlivých operačních programů s finančními alokacemi pro roky 2004-2006:

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít