Česká pojišťovna nabízí podnikatelům úplný servis

17. února 2003, 00:00 - admin
17. února 2003, 00:00

Česká pojišťovna je již léta partnerem podnikatelů a díky dlouholetým zkušenostem a finanční síle největší pojišťovny na trhu nabízí podnikatelům služby šité doslova na míru. Nové pojištění majetku a nové pojištění odpovědnosti za škody jsou toho důkazem.

Přinášejí majitelům firem tolik potřebný klid pro podnikání a rozvoj firmy, bezpečí silného finančního zázemí v případě pojistné události a rovněž úsporu času při sjednávání pojistné smlouvy.

Naštěstí si dnes stále větší počet podnikatelů uvědomuje, že se bez dobrého pojištění při svém podnikání neobejde. Pojistka sice nedokáže pojistné události zabránit, pokud k ní však dojde, zaručí, že firma přežije a bude schopna plnit své závazky. V rámci jedné pojistné smlouvy mohou podnikatelé sjednat najednou šest druhů pojištění. Každé z nich zabezpečí firmu proti jinému riziku. Uzavřeny společně zaručí majiteli každodenní klidný spánek. Pojistná smlouva totiž zaručuje náhradu škody, která vznikne řáděním živlů, krádeží nebo finanční ztrátou při neočekávaném přerušení provozu. Majitel firmy má díky důmyslně vybudované pojistné smlouvě pojištěnou rovněž stavbu, elektronická zařízení, ale i veškerá strojní zařízení.

V průběhu prvních šesti let navíc lze za každé dva roky bezeškodního průběhu získat bonus ve výši 10 procent. Díky tomu může být pojištění levnější až o 30 procent.

Základ nabídky tvoří:

Živelní pojištění movitých věcí, které je určeno pro případ poškození nebo zničení věci pojistnými nebezpečími jako jsou požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, zemětřesení apod. Sjednává se jak pro stavby, tak pro technologická zařízení, inventář, zásoby, stroje a dále pro peníze ve všech směnitelných měnách.

Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže. Riziko škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením je tak velké a časté, že může snadno omezit, dokonce i zastavit podnikatelské aktivity, a to zejména menších firem. Pojištění se vztahuje na zařízení, inventář, zásoby, stroje, na peníze ve všech směnitelných měnách a také na přepravu peněz.

Pojištění přerušení provozu - sjednání tohoto pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných finančních škod, vzniklých v důsledku sjednaného pojistného nebezpečí. Jde zejména o živelní událost, krádež nebo loupež. Česká pojišťovna uhradí pojištěnému podnikateli zisk, o který přijde po dobu obnovy přerušeného provozu, a náklady, které musí obvykle vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz - například nájemné, odpisy, mzdy. Pro podnikatele pronajímající nemovitosti pro bydlení nebo podnikatelskou činnosti, lze samostatně pojistit ušlé nájemné. Pojištění přerušení provozu tedy zajistí finanční stabilitu podniku.

Pojištění staveb - je určeno pro případ škod způsobených živelní událostí, krádeží, loupeží nebo úmyslným poškozením věci. Tímto způsobem si mohou podnikatelé pojistit nejen vyjmenované stavby, ale i skla výloh a dveří, markýzy či světelné reklamy, stejně jako umělecká díla, která jsou stavební součástí pojištěné stavby.

Pojištění elektronických zařízení - je speciálně vyvinuto pro elektronická zařízení. Ta jsou díky tomu pojištěna proti škodám způsobeným živelními událostmi a mechanickými, stejně jako elektrickými, poruchami. Rozsah pojistné ochrany je u tohoto pojištění velmi široký, zahrnuje totiž také pojištění poruch, vyvolaných přepětím, zkratem nebo nesprávnou obsluhou. Pojistka se vztahuje dokonce i na krádež nebo loupež.

Pojištění strojních zařízení - tak je nejvhodnější pojistit stavební stroje a zařízení především proti řádění živlů. Stejně jako v předcházejícím případě jsou tímto způsobem stroje pojištěny proti poškození vlivem nejrůznějších provozních rizik, proti krádeži i loupeži, stejně jako proti poruchám, způsobeným vnitřními elektrickými i mechanickými poruchami.

Závěrem je třeba zdůraznit, že pro podnikatele je stejně důležité i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti, neboť náhrada škod takto způsobených může dosahovat vysokých částek a vést i k ukončení činnosti. Pojištění je možno sjednat pro případ odpovědnosti podnikatele jak za škody na zdraví, na věcech, za škody finanční, tak také pro případ odpovědnosti za škodu na věcech užívaných podnikatelem nebo škodu na věcech, které podnikatel převzal, aby na nich provedl objednanou činnost. Pojištěnému je poskytována nejen výše uvedená pojistná ochrana, ale též právní ochrana proti neoprávněně vzneseným nárokům.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít