BusinessInfo.cz

03. července 2006, 00:00 - Petr Kučera<br />
03. července 2006, 00:00

PROGRAM PODPORY DESIGNU Popis: Cílem programu je poskytovat podporu malým a středním podnikatelům při začleňování designu do jejich podnikatelské strategie. Dále pak napomáhat při výběru vhodného designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, přispět na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem.

PROGRAM PODPORY DESIGNU

Popis: Cílem programu je poskytovat podporu malým a středním podnikatelům při začleňování designu do jejich podnikatelské strategie. Dále pak napomáhat při výběru vhodného designéra, vytvořit podmínky pro účinnou spolupráci designéra s podnikatelem, přispět na úhradu finančních nákladů na vytvoření autorského díla a propagovat takto vzniklé nové produkty s kvalitním designem.

Podpora je poskytována formou dotace na designérské poradenské služby a na poradenské služby na vytvoření autorského díla externích konzultantů, a to maximálně do výše 50 procent uznatelných nákladů na zajištění těchto služeb.

Termín pro podávání žádostí: Program je vyhlášen na období 2005-2006.

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

Kontakt: Veškeré informace o programu a jeho aktuálním stavu budou uveřejněny na internetové stránce ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz a Design centra www.designcentrum.cz. Vyplněnou žádost přijímá ústředí Design centra v Brně, Radnická 2.

PŘEKLENOVACÍ PŘÍSPĚVEK

Popis: Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout osobě samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek podle § 113 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb. Příspěvek se poskytuje nejdéle po dobu tří měsíců. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody. Měsíční výše příspěvku se rovná polovině částky životního minima platného pro jednotlivého občana staršího 26 let ke dni uzavření dohody.

Kontakt: Místně příslušné Úřady práce; Ministerstvo práce a sociálních věcí,

e-mail: posta@mpsv.cz,

www.mpsv.cz

PODPORA RESTRUKTURALIZACE OVOCNÝCH SADŮ

Popis: Součást dotací zemědělcům pro rok 2006. Účelem dotace je restrukturalizace ovocných sadů, respektive nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Předmětem dotace je plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami doporučenými Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO), obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování. Podpora je poskytována formou dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).

Termín pro podávání žádostí: nejpozději do 29. září 2006

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

tel.: 221 811 111,

fax: 224 810 478,

e-mail: posta@mze.cz,

www.mze.cz

Tuto část připravuje internetový server

Bezplatný odběr týdenních novinek lze objednat na www. BusinessInfo.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít