BusinessInfo.cz

27. února 2006, 00:00 - admin
27. února 2006, 00:00

START Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků.

START

Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků.

Popis: Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněných úvěrů. Zvýhodněné bezúročné úvěry jsou poskytovány na financování až 90 procent předpokládaných uznatelných nákladů. Minimální výše úvěru činí 100 tisíc korun.

Termín pro podávání žádostí: Program je vyhlášen na období let 2004 až 2006. Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1. Telefon: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz.

PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVY Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 2.2., Priority 2 -Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Popis: Opatření je určeno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravnělogistických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy. Největší část přepravy musí být realizována železniční nebo vodní dopravou. Tedy těmi druhy doprav, které jsou ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Podporovány jsou projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy. Dále pak investice do veřejných dopravnělogistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou. Uzávěrka přijímání žádostí: Konečným termínem předkládání projektových žádostí ve 2. kole výzvy je 30. září 2006. Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz, www.opi. strukturalni-fondy.cz. PORADENSTVÍ Program podpory poradenských a vzdělávacích služeb pro malé a střední podnikatele. Popis: Cílem programu Poradenství je umožnit osobám připravujícím se na podnikání a malým a středním podnikatelům v Česku získat cenově zvýhodněné všeobecné vzdělávání služby externích poradců. Uzávěrka přijímání žádostí: Program je vyhlášen od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. Kontakt:** CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Tel.: 800 800 777, fax: 296 342 502, e-mail: info@czechinvest.org.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít