BUSINESSINFO. CZ

05. února 2007, 00:00 - admin
05. února 2007, 00:00

PODPORA FIREM V HLAVNÍM MĚSTĚPopis: V Praze bylo vyhlášeno 2. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků (MSP) v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 (JPD 2). Zároveň bylo vyhlášeno 4.

PODPORA FIREM V HLAVNÍM MĚSTĚ

Popis: V Praze bylo vyhlášeno 2. kolo vzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků (MSP) v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 (JPD 2). Zároveň bylo vyhlášeno 4. kolo Výzvy k předkládání akcí v prvním grantovém schématu.

Cíl podpory: Podporovány budou rozvojové investiční akce podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti a zaměřují se zejména na aktivity v oblasti zpracovatelského průmyslu a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Prioritně budou přitom podporovány investiční akce. Grantové schéma se zaměří především na investice do fixního kapitálu.

Kromě podpory investičních aktivit bude grantové schéma podporovat i neinvestiční aktivity, které s realizací dané investice souvisejí a zvyšují či optimalizují její efektivitu, jako například souvisejících poradenských služeb.

Dotaci mohou získat drobní, malí a střední podnikatelé, kteří budou svoji akci v rámci tohoto grantového schématu realizovat na vymezených územích hl. m. Prahy.

Akce mohou být podpořeny až do výše 30 % celkových způsobilých výdajů akce (70 % nákladů financuje žadatel). Minimální výše dotace je 250 000 Kč, maximální výše dotace na jednu nesmí překročit korunový ekvivalent 100 000 .

Uzávěrka: Žádosti lze předkládat do 30. března 2007 do 14 hodin.

Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odd. grantových schémat EU, Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1, č. dv. 359, 360. Tel.: 236 003 233, 236 002 791.

PENĚŽNÍ NÁHRADY ZA SLUŽEBNÍ CESTU

BusinessInfo.cz upozorňuje podnikatele, že od ledna letošního roku platí určité změny při vyúčtování služebních cest. Použijeli zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí (minimálně):

* u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč

* u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč

* při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %

* u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci nejméně ve dvojnásobné výši.

Zároveň se mění proplacení PHM v případě, že dojde ke ztrátě účetního dokladu. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí: a) 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál b) 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal c) 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super d) 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus e) 28,10 Kč u motorové nafty.

BANKOVNÍ ZÁRUKA NA OBNOVU PANELÁKŮ Popis: Program PANEL je zaměřen na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií. Záruka za bankovní úvěr je zpravidla poskytována po celou dobu splatnosti úvěru, a to až do výše 70 % ne-splacené jistiny úvěru.

Cíl projektu: Záruka usnadňuje získání úvěru v případě vyšší rizikovosti klienta. Využití záruky zároveň zvyšuje bonitu klienta, což se může pozitivně promítnout i do výše úrokové sazby. Příjemcem podpory může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu, nebo je vlastníkem bytové nebo nebytové jednotky v panelovém domě, případně i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona o vlastnictví bytů. Žádost musí být předložena nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru na financování opravy domu.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1. Tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110. Informace lze získat i na všech regionálních pobočkách banky.

Tuto část připravuje internetový server Bezplatný odběr týdenních novinek lze objednat na www. BusinessInfo.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít