BusinessInfo.cz

05. prosince 2005, 00:00 - PETR KUČERA
05. prosince 2005, 00:00

PODPORA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV Operační program Infrastruktura, Opatření 2.3., Priority 2 -Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Popis: Program je určen k podpoře výzkumných projektů na:

PODPORA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV

Operační program Infrastruktura, Opatření 2.3., Priority 2 -Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Popis: Program je určen k podpoře výzkumných projektů na:

* rozvoj alternativních typů pohonu,

* zavádění alternativních paliv,

* aplikace technologií pro výrobu a skladování vodíku pro silniční vozidla a technologií pohonu vozidel palivovými články.

Příjemci podpory: Zadavatelé výzkumných projektů ve veřejném zájmu nebo právnické osoby provozující dopravu.

Uzávěrka přijímání žádostí: 30. září 2006 Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.opi.strukturalni-fondy.cz

PROGRAM ODBORNÉHO RŮSTU PRACOVNÍKŮ

Grantové schéma Profese v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Priorita 4: Adaptabilita a podnikání, Opatření 4.2: Specifické vzdělávání. Popis: Podpora je zaměřena na specifické vzdělávání pracovníků. Jedná se zejména o technické profese, řízení výroby, logistiku a nákup, jakost, marketing, obchodní a zákaznické služby, střední management; vzdělávání managementu v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně dodržování rovných příležitostí; v oblasti technologií a efektivního využívání zdrojů vedoucí ke zlepšení ochrany životního prostředí.

Uzávěrka přijímání žádostí: 31. ledna 2006. Žádosti jsou přijímány v regionálních kancelářích agentury CzechInvest.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, bezplatná telefonní informační linka: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.org

LIDSKÉ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Opatření 4.3 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (omezeno pouze na území hlavního města Prahy) Podporované aktivity:

a) Vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy a další vzdělávání zaměřené na zvyšování, doplňování a praktickou aplikaci znalostí a dovedností pracovníků cestovního ruchu zvyšující jejich flexibilitu na trhu práce ve specifikovaných oblastech.

b) Zkvalitňování dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu s ohledem na specifika Prahy, včetně rozšiřování nabídky programů dalšího vzdělávání.

c) Podpora vytváření partnerství a šíření inovací mezi subjekty cestovního ruchu ve vazbě na trh práce prostřednictvím pořádání workshopů a pracovních setkání zaměřených na předávání zkušeností, šíření dobré praxe a přenos inovací v oblasti cestovního ruchu.

d) Poradenské a vzdělávací služby pro podnikatele a začínající podnikatele v oblasti cestovního ruchu v Praze podporu z JPD 3.

Uzávěrka přijímání žádostí: 17. února 2006 Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU, oddělení pro implementaci JPD 3, Rytířská 10, 110 01 Praha 1.

Manažer opatření: Mgr. Jiří Kinský. Tel.: 236 003 947, fax.: 236 007 110, e-mail: jiri.kinsky@cityofprague. cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít