BusinessInfo.cz

17. října 2005, 00:00 - PETR KUČERA
17. října 2005, 00:00

PODPORA REKVALIFIKACE Popis: Rekvalifikace se provádí na základě uzavřené písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání. V dohodě jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena.

PODPORA REKVALIFIKACE

Popis: Rekvalifikace se provádí na základě uzavřené písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání. V dohodě jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena.

Výše podpory: Úřad práce hradí uchazeči o zaměstnání kurzovné v plné výši. Podle finančních zdrojů může přispět na ostatní náklady (stravné, nocležné, cestovné).

Příjemce podpory: Zaměstnavatel, jenž provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, fax: 224 918 391, e-mail: posta@mpsv.cz

PODPORA TVORBY PRACOVNÍCH MÍST

Popis: Cílem programu je podpora tvorby nových pracovních míst v regionech, které jsou nejvíce postiženy nezaměstnaností. Podporu mohou získat projekty směřující do zpracovatelského průmyslu, případně některých druhů strategických služeb. Prostřednictvím těchto projektů musí dojít k zavedení nové činnosti nebo rozšíření činnosti stávající, s následným vytvořením nových pracovních míst. Program se zaměřuje na méně náročné výroby či služby (na rozdíl od stávajícího systému investičních pobídek, které jsou zaměřeny na podporu high-tech výroby a dovoz kapitálu).

Příjemce podpory: Program je určen pro zaměstnavatele, který se v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí nebo úřadem práce zaváže ke zřízení minimálně 10 nových pracovních míst. Podpora je omezena jen na území okresů s mírou nezaměstnanosti nad 14 procent.

Výše podpory: Finanční podpora činí 200 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo. Příspěvek na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců činí 35 procent souhrnných nákladů, maximálně však 30 tisíc korun na jedno nově vytvořené pracovní místo.

Kontakt: CzechInvest, Odbor investičních pobídek, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 661, fax: 296 342 574, e-mail: pobídky@czechinvest.org

**ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

Cíl podpory: Cílem je vytvářet v České republice prostor pro diverzifikaci výroby, která by měla přispět k posílení ekonomické a sociální dimenze trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova. Podpora na zalesnění zemědělské půdy směřuje na založení lesního porostu na vlastním zemědělském pozemku a rovněž na ochranu takto vzniklého porostu.

Forma podpory: Příspěvek se skládá ze třech dílčích částek:

* dotace na založení lesního porostu na zemědělské půdě,

* dotace na péči o lesní porost poskytované po dobu pěti let od jeho založení,

* náhrada z důvodu ukončení zemědělské činnosti, která je poskytována po dobu dvaceti let od založení porostu, počínaje rokem zalesnění. Podmínkou pro ponechání všech dílčích částí dotace je následná péče o zalesněný pozemek.

Termín pro podávání žádostí: 28. února roku, ve kterém hodlá žadatel pozemek zalesnit Kontakt: Státní zemědělský intervenční fond, ing. Dita Kelíšková, referent oddělení metodiky HRDP, tel.: 222 871 705, e-mail: Dita. Keliskova@szif.cz

Tuto část připravuje internetový server Portál pro podnikání a export www.businessinfo.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít