BusinessInfo.cz

14. listopadu 2005, 00:00 - PETR KUČERA
14. listopadu 2005, 00:00

CHRÁNĚNÉ DÍLNY A PRACOVIŠTĚ PRO LIDI SE ZPS Popis: Součástí aktivní politiky zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí je také podpora zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Chráněné dílny představují specifická pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost (případně se vůbec nemohou) uplatnit na trhu práce.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY A PRACOVIŠTĚ PRO LIDI SE ZPS

Popis: Součástí aktivní politiky zaměstnanosti ministerstva práce a sociálních věcí je také podpora zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. Chráněné dílny představují specifická pracoviště pro občany, kteří mají ztíženou možnost (případně se vůbec nemohou) uplatnit na trhu práce. Poskytují jim pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti. Příjemcem podpory je zaměstnavatel, který zaměstná osoby (případně také OSVČ) se změněnou pracovní schopností.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, fax: 224 918 391, posta@mpsv.cz

PODPORA ROZVOJE SPOLEČNOSTÍ

Popis: Cílem programu Progres je umožnit realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj podnikání v obcích do 5000 obyvatel.

Forma podpory: Podřízené úvěry, posilující po dobu až pěti let kapitálové vybavení podnikatele. Zvýhodněný podřízený úvěr je poskytován ve výši dvou až 25 milionů korun. Směřovat musí na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení patentů, operativních nebo patentovaných licencí na know-how a nepatentovaných know-how.

Termín pro podávání žádostí: Program je vyhlášen na období 2005-2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz

VEŘEJNÁ KONZULTACE K EXPORTNÍ STRATEGII

Diskutovat a připomínkovat návrh exportní strategie pro období let 2006-2010 lze až do 19. listopadu na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo. cz). Možnost podílet se na vzniku koncepčního materiálu, týkajícího se státní podpory exportu, mají tuzemští podnikatelé poprvé v historii. Podnětné náměty budou do strategie zapracovány před jejím schvalováním vládou v listopadu tohoto roku. Využijte příležitosti ovlivnit budoucí podobu státní proexportní politiky!

BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ODBYTOVÝCH ORGANIZACÍ Popis: Podprogram Investičních programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Tyto programy se zaměřují na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů. Cíl podpory: Podpořit vybudování a rozvoj odbytových organizací. Podporované investice: nákup strojů, zařízení a technologií, včetně stavebních investic pořízených za účelem společného zpracování a odbytu produkce zemědělské výroby. Úvěr lze použít na odkup movitého a nemovitého majetku (sloužícího k účelu společného zpracování a odbytu nebo k zemědělské prvovýrobě) s výjimkou nákupu zemědělských pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa. Forma: Podpora je poskytována formou dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů. Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8. Telefon: 225 989 400, fax: 225 989 405, e-mail: info@pgrlf.cz PROGRAM KONKURENCESCHOPNOST**

Popis: Tento nový program byl vytvořen speciálně pro malé a střední podniky v Česku s cílem usnadnit jim přístup ke kvalitním poradenským službám a vylepšit tak jejich pozici vůči konkurenci. Zájemci, kteří se do projektu přihlásí, mohou obdržet příspěvek až do výše padesáti procent uznatelných nákladů spojených s činností vybraného poradce. Podporovány jsou pouze poradenské projekty v oblastech, které přímo směřují k vylepšení pozice společností vůči konkurenci. Subjekt poskytující poradenskou službu musí být registrován v Národním registru poradců.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, informace o programu na bezplatné informační lince 800 800 777, e-mail: konkurenceschopnost@czechinvest.org.

Tuto část připravuje internetový server Portál pro podnikání a export www.businessinfo.cz   

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít