BusinessInfo.cz

12. prosince 2005, 00:00 - PETR KUČERA
12. prosince 2005, 00:00

PODPORA ZPRACOVATELSKÝCH ORGANIZACÍ Popis: Cílem podprogramu nazvaného Zpracovatel je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. Jedná se o součást programu Investice, zaměřeného na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů.

PODPORA ZPRACOVATELSKÝCH ORGANIZACÍ

Popis: Cílem podprogramu nazvaného Zpracovatel je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. Jedná se o součást programu Investice, zaměřeného na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů.

Předmět podpory:

stavební investice, nákup nových strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu produkce.

Forma dotace: Příspěvek na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů.

Uzávěrka přijímání žádostí: do konce roku 2005

Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8, tel.: 225 989 400, e-mail: info@pgrlf.cz, www.pgrlf.cz

VÝZKUM ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 2.4., Priority 2 -Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Popis: Podpora je určena na studijní a výzkumné projekty týkající se problematiky přístupu státu k dopravní infrastruktuře jednotlivých druhů doprav. A to tak, aby platily stejné podmínky pro užívání dopravní infrastruktury všemi oprávněnými subjekty bez ohledu na druh dopravy. Poplatky za používání infrastruktury musí být stanovené podle velikosti účinků na infrastrukturu a podle rozsahu používání. Dále jsou předmětem programu studijní a výzkumné projekty zabývající se internalizací externích nákladů, nákladů z nehod, lokálního znečišťování ovzduší, globálního ovlivňování klimatu apod. Uzávěrka přijímání žádostí: Konečným termínem předkládání projektových žádostí ve 2. kole výzvy je 30. září 2006. Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz. PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVY Operační program Infrastruktura, Opatření 2.2., Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Popis: Podpora je určena na projekty předkládané vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-logistických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy. Největší část přepravy musí být realizována železniční nebo vodní dopravou. Podporované projekty: zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy,investice do veřejných dopravnělogistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou, investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované dopravy. Uzávěrka přijímání žádostí: Konečným termínem předkládání žádostí ve 2. kole výzvy je 30. září 2006. Kontakt:** Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít