Businessinfo.cz

19. května 2008, 00:00 - Jiří Němeček
19. května 2008, 00:00

UZÁVĚRKA PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cíl: Program „ICT a strategické služby“ je zaměřen na rozvoj informační a znalostní společnosti, a to podporováním nabídky nových ICT produktů a služeb.

Popis: Podporu lze získat zejména na aktivity, jako je vývoj software, centra sdílených služeb, centra zákaznické podpory nebo centra oprav high-tech výrobků a technologií. Podpora je poskytována formou dotace ve výši dva až 75 milionů korun. Procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013. Příjemci dotace mohou být podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky); sídlo nebo bydliště příjemce dotace musí být na území Česka.

Žádosti o dotaci se v tomto programu podávají ve dvou krocích:

1. Registrační žádost, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele, včetně jeho ekonomické situace, vzhledem k finanční náročnosti projektu a po věcné stránce obsah a přijatelnost projektu.

2. Plná žádost, kterou bude muset žadatel podat do 10 měsíců od přijetí žádosti registrační a která by měla obsahovat všechny náležitosti a přílohy.

Termín: 31. 5. 2008

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.czechinvest.cz. Zelená informační linka o programech podpory podnikání, pondělí až pátek 9-13 hod. Tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.cz.

ZÁRUKA ZA UVOLNĚNÍ ZÁDRŽNÉHO Cíl: Bankovní záruka České exportní banky zajišťuje závazek vývozce, že v případě požadavku odběratele na vrácení části již zaplacené částky vývozní ceny pro nedostatečné splnění podmínek smlouvy o vývozu bude stanovená část ceny odběrateli vrácena.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1. Tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz.

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče