BUSINESSINFO. CZ

20. listopadu 2006, 00:00 - admin
20. listopadu 2006, 00:00

ZEPTEJTE SE MINISTRA NA ČERPÁNÍ Z UNIJNÍCH FONDŮ Na portálu www. BusinessInfo.cz je podnikatelské veřejnosti zpřístupněna možnost zúčastnit se off-line rozhovoru s panem Petrem Gandalovičem, ministrem pověřeným řízením ministerstva pro místní rozvoj.

ZEPTEJTE SE MINISTRA NA ČERPÁNÍ Z UNIJNÍCH FONDŮ

Na portálu www. BusinessInfo.cz je podnikatelské veřejnosti zpřístupněna možnost zúčastnit se off-line rozhovoru s panem Petrem Gandalovičem, ministrem pověřeným řízením ministerstva pro místní rozvoj. Tématem jsou informace týkající se čerpání pomoci ze strukturálních fondů ve stávajícím období 2004-2006 a příprava na čerpání v období 2007-2013.

Ve zkráceném, programovacím období (2004-2006) bylo v českých programech unijních fondů celkově na tři roky k dispozici zhruba 80 miliard korun. Jak se nám tyto prostředky strukturální pomoci daří čerpat? Co vše proces úspěšného čerpání, ať již negativně či pozitivně ovlivňuje? Je alokace čerpaných prostředků skutečně efektivní z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobě udržitelného rozvoje tuzemské ekonomiky?

Pana ministra se můžete dotazovat například na aktuální stav a vyhlídky čerpání alokovaných prostředků v jednotlivých operačních programech, na slabá místa stávajícího systému implementace i na to, jak se odrazí zkušenosti získané v minulých letech v nastavení nových programů a podmínkách pro předkládání projektů v nadcházejícím období.

Zcela zásadní je stav příprav na čerpání v období 2007-2013. Česká republika bude mít v následujícím období k dispozici z fondů prostředky ve výši zhruba 100 miliard korun ročně. Stanovilo Česko ke zvýšení své konkurenceschopnosti správné národní a regionální strategie tak, aby mohla tyto prostředky náležitě, beze zbytku a efektivně využít? Jaké typy projektů budou mít v období 2007-2013 největší šanci na úspěch a jaké předpoklady musí být naplněny, aby alokovaná pomoc byla efektivně čerpána? Je přiměřeně zabezpečena administrace nabízené pomoci i adekvátní spolufinancování ze státního rozpočtu?

Dotazy můžete vkládat už jen do 24. listopadu.

PODPORA PRO ZPRACOVATELSKÉ ORGANIZACE Popis: Program Zpracovatel je součástí programu Investice, který je zaměřen na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů.

Cílem podprogramu Zpracovatel je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací. V rámci tohoto podprogramu jsou podporovány následující investice: stavební investice, nákup nových strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu produkce. Podpora je poskytována formou dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů.

Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8, tel.: 225 989 400, e-mail: info@pgrlf.cz, www.pgrlf.cz.

SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ Popis: Součást státních zemědělských dotací pro rok 2006. Jejím účelem je podpora organizačního, ekonomického a odborného poradenství v zemědělství. Předmětem dotace je speciální poradenství pro živočišnou výrobu a speciální poradenství pro rostlinou výrobu. Program se zaměřuje na podporu pořádání seminářů, školení pro chovatelskou a pěstitelskou veřejnost a na vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma nebo vydávání publikací doporučovaných odrůd, včetně agrotechniky, poskytované pěstitelům zdarma. Dotace je poskytována prostřednictvím příslušné Zemědělské agentury - Pozemkového úřadu.

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 811 111, fax: 224 810 478,

www.mze.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít