BusinessInfo.cz

19. září 2005, 00:00 - PETR KUČERA
19. září 2005, 00:00

SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO ZEMĚDĚLCE Popis: Předmětem dotace je speciální poradenství pro živočišnou výrobu a speciální poradenství pro rostlinnou výrobu. Program se zaměřuje na podporu pořádání seminářů, školení a na vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma.

SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO ZEMĚDĚLCE Popis: Předmětem dotace je speciální poradenství pro živočišnou výrobu a speciální poradenství pro rostlinnou výrobu. Program se zaměřuje na podporu pořádání seminářů, školení a na vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma. Uzávěrka: 31. října 2005 (ukončení přijímání žádostí je pro jednotlivé předměty dotace různé) Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 221 811 111, fax: 224 810 478 PERFORMANCE BOND (záruka za dobré provedení smlouvy o vývozu) Popis: Česká exportní banka může ručit po celé období dodávek až do kvalitativní přejímky, lze krýt i celou dobu platnosti technické záruky na dodané zařízení. Tento typ záruky může zajišťovat splnění smluvních podmínek vývozcem, dosažení konkrétních technických parametrů stanovených ve smlouvě o vývozu i jiných podmínek. Plněním této záruky se vrací příslušná část kupní ceny dovozci. Záruka může obsahovat redukční klauzuli, to znamená že se výše záruky může snižovat úměrně realizované části smlouvy o vývozu. Kontakt: Česká exportní banka, a. s., Vodičkova 34, Praha 1, tel.: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz ÚSPORY ENERGIE Popis: Tento program realizuje Opatření č. 2.3. Operačního programu průmysl a podnikání 2004-2006. Předmět podpory: Program formou přímých dotací podporuje projekty, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost vztaženou na jednotku hrubého národního produktu HDP. Zejména jde o tyto podporované aktivity: a) Snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, s podmínkou snížení dopadů na životní prostředí. b) Nové technologie zpracování surovin, jimiž je dosaženo vyšší výtěžnosti surovin. c) Zavádění zařízení na výrobu elektřiny a tepla moderní konstrukce, vybavená novými technologiemi úpravy, dávkování a spalování paliva. d) Snížení ztrát modernizací zařízení sloužících k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií. e) Využití odpadního tepla a druhotných zdrojů energie. f) Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace). g) Zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení. h) Modernizace energetického hospodářství. i) Zkvalitnění postupů v logistice, zlepšení tepelnětechnických a energetických vlastností budov atp. Termín pro podávání žádostí: Žádosti přijímají Regionální pracoviště Czech-Investu. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na říjen 2006. Kontakt:** CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, fax: 296 342 502, e-mail: programy@czechinvest.org

Tuto část připravuje internetový server Portál pro podnikání a export www.businessinfo.cz//

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít