Businessinfo.cz

10. března 2008, 00:00 - Jiří Němeček
10. března 2008, 00:00

PODPORA PRO PODNIKATELE V REGIONU STŘEDNÍ MORAVA

Cíl: Zlepšit podmínky pro rozvoj malých a středních podniků a zatraktivnit prostředí v regionu prostřednictvím regenerace brownfields – neudržovaných, nevhodně využívaných, poškozených či zanedbaných ploch a objektů, které mohou být i kontaminované a mají další rozvojový potenciál při zvolení jiného funkčního využití. Nejčastěji se jedná o bývalé průmyslové, vojenské nebo dopravní areály.

Popis: Podporována bude především regenerace brownfields v urbanizovaném území. Využití brownfields může být realizováno pouze ve vymezených odvětvích OKEČ. Podpořené projekty musí být realizovány na území regionu soudržnosti Střední Morava, to je v Olomouckém nebo Zlínském kraji. Podpora je určena pro malé a střední podniky, maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 100 milionů korun.

Termín uzávěrky: 5. 5. 2008.

Kontakt a informace: V Olomouckém kraji: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, tel.: 587 3…. Ve Zlínském kraji sídlí úřad na: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, tel.: 577 043 855, info@rr-strednimorava.cz, www.rr-strednimorava.cz

ZÁRUKA ZA NABÍDKU (BID BOND) Cíl: Bankovní záruka České exportní banky, a. s. (ČEB). Tato záruka za nabídku zajišťuje závazek vývozce uzavřít smlouvu o vývozu v případě úspěšné nabídky v tendru. Popis: Podle této záruky ČEB odškodní vypisovatele tendru v případě, že v něm vývozce uspěje, ale nedodrží podmínky jím předložené nabídky. Nedodržením podmínek může být například změna ceny, dodací lhůty nebo parity, popřípadě odstoupení od úmyslu uzavřít smlouvu o vývozu. Kontakt: Česká exportní banka, a.s. Vodičkova 34, Praha 1, tel.: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz.

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče